2016-2019 m. Erasmus+ projektas Learning beyond the classroom walls (liet. „Mokymasis už klasės ribų“)

 

2016 m. rugsėjo mėn. „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis pradėjo įgyvendinti Erasmus+: Comenius tarpmokyklinių Strateginių partnerysčių projektą “Learning beyond the classroom walls“ (oficialus trumpinys LBCW, liet. „Mokymasis už klasės ribų“). Projekto numeris – 2016-1-UK01-KA219-024434_3.

Pagrindinis projekto tikslas – didinti ugdytinių žinių potencialą ir įgūdžius per veiklas, vykdomas už ugdymo įstaigos ribų ir panaudojant lauko pedagogikos elementus. Į ugdymo turinį bus įtraukta daugiau žaidimų ir užsiėmimų lauke su gamtinėmis medžiagomis, bus stengiamasi paversti juos į veiksmingas ir įdomias vaikui pasaulio pažinimo, raštingumo, matematikos, meno ir kt. sričių ugdomąsias veiklas. Ugdytiniams  bus organizuojamos tikslinės edukacinės išvykos, kurios žadins vaikų smalsumą ir įtvirtins įgūdžius praktiškai.

Projekte dalyvaus ugdymo įstaigą lankantys vaikai ir pedagogai, į užsiėmimus bus įtraukiami ir ugdytinių tėveliai. Projekto metu daug dėmesio bus skiriama užsiėmimų formų bei aplinkų įvairovei – diegiant kuo įvairesnius metodus tradicinėse ir netradicinėse aplinkose bus įgyvendinamos veiklos, kurios formuos ir plės pažintinius vaiko gebėjimus, pagilins turimas ugdytinių žinias ir suteiks naujų. Užsiėmimų metu neatsiejamai bus ugdomos ir 5 pagrindinės ikimokyklinukų kompetencijos:  socialinė, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo ir meninė.

Projekte dalyvaujantys pedagogai turės galimybę apsilankyti partnerių ugdymo įstaigose ir stebėti kolegų darbą, apsikeisti patirtimi ir įgyti naujų žinių apie lauko pedagogikos metodikos taikymą įvairių amžiaus tarpsnių vaikų ugdyme. Mokymų metu įgytos žinias ir įgūdžiai bus taikomi  ugdymo procese atsižvelgiant į ugdytinių amžių, gebėjimus ir poreikius.

Projektą koordinuoja Withernsea Primary School Academy (Jungtinė Karalystė), projekte dalyvauja ugdymo įstaigos iš Belgijos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos, Bulgarijos ir Rumunijos.

Informacija apie projekto eigą, veiklas ir rezultatus, tarptautinius partnerių susitikimus ir trumpalaikes mokymosi veiklas taip pat yra talpinama eTwinning platformoje.

Projekto trukmė - 32 mėnesiai. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ lėšomis.

Lietuvoje Erasmus+ programą administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

 

Ką mūsų ugdytinių tėvai mano apie projekto poveikį bendruomenei?

2019-05-03

 

2019 m. balandžio mėn. „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio socialinė pedagogė Neringa Kojalienė ir vyresnioji auklėtoja Rasa Valčiukienė apklausė projekte „Mokymasis už klasės ribų“ dalyvavusių keleto ugdytinių tėvų. Jie turėjo atsakyti į klausimus apie projekto poveikį ugdymo turiniui, jų vaikui, pedagogams.

Su tėvų nuomone kviečiame Jus susipažinti žemiau pateiktoje vaizdo medžiagoje.

 

 

 

Baigiamasis projekto partnerių susitikimas Belgijoje 2019 m. kovo 25-27 d. 

2019-04-02

 

2019 m. kovo 25-27 d. Belgijoje, Arquenne darželyje-pradinėje mokykloje (orig. Ecole communale d’Arquennes) įvyko paskutinis projekto „Mokymasis už klasės ribų“ partnerių susitikimas. Baigiamajame susitikime dalyvavo visų 7 projekto partnerių iš Jungtinės Karalystės, Belgijos, Italijos, Ispanijos, Rumunijos, Lietuvos ir Bulgarijos koordinatoriai bei pedagogai.

Susitikimo metu buvo apžvelgtas beveik 3-ejus metus trukęs bendradarbiavimas, pasidžiaugta projekto pasiekimais, pripažintos silpnosios pusės. Kiekvienos šalies atstovai pristatė projekto koordinatorei iš Jungtinės Karalystės Claire Wright informaciją apie antrosios tarpinės ataskaitos vertinimą savo šalyje, pateikė projekto viešinimo publikacijų nuorodas, peržiūrėjo eTwinning platformoje esančią medžiagą, bei aptarė, kokius darbus reikia padaryti iki projekto pabaigos.

Susitikimo metu partneriai taipogi suderino pedagogams ir ugdytiniams skirtų paskutinių apklausų anketų turinį bei terminus ir sudarė ugdytiniams žinių, įgytų projekto metu, patikrinimo testą per žaismingą apklausų organizavimo įrankį „Kahoot“. Susitikimui besibaigiant projekto koordinatorius iš Belgijos Giancola Pino taip pat pateikė susirinkusiesiems staigmeną – paprašė atlikti jo sudarytą testą per „Kahoot“. Teste buvo klausimai iš visų mokymosi pas projekto partnerius veiklų, todėl atlikdami užduotį, susitikimo dalyviai ne tik pasitikrino savo žinias bei atmintį, bet ir prisiminė nuotaikingas akimirkas, praleistas kartu su kolegomis iš partnerinių įstaigų.

Išsiskirdami projekto partneriai palinkėjo vieni kitiems sėkmės darbe ir projektinėje veikloje ir patikino vieni kitus, kad tai ne paskutinis projektas, kuriame bendradarbiaujame.

 

Partnerių susitikimo Belgijoje akimirkos

 

„Projektų mugė 2019“

 

2019 m. vasario 19 dieną Klaipėdos Gedminų progimnazijoje vyko Nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda – mini mokymai „Projektų mugė“, kurios tikslas – sudaryti galimybes keistis gerąja projektinės veiklos patirtimi, pristatyti projektų teikiamą naudą bendruomenei, atskleisti ir paviešinti įvairių fondų lėšomis finansuojamų projektų vadovų ir dalyvių indėlį į švietimo kokybės gerinimą. Mugėje buvo pristatomi mokyklos, miesto/regiono, nacionaliniai, tarptautiniai projektai.

Mūsų įstaiga renginyje pristatė 6 projektus, įgyvendintus 2015-2018 mokslo metais:

4-ojoje parodoje dalyvavo respublikos ikimokyklinio, bendrojo lavinimo bei neformalaus švietimo įstaigų bendruomenės. Pristatyti 97 projektai. Renginio dalyviai dalinosi gerąja darbo patirtimi, sėmėsi naujų idėjų.

Mugę organizavo VšĮ „Edukateka“, Klaipėdos Gedminų progimnazija bei Švietimo mainų paramos fondas.

Parodos akimirkos

 

 

Pedagogų mokymai Jungtinėje Karalystėje

2019-01-25

 

2019 m. sausio 14-18 d. Withernsea pradinėje mokykloje (angl. Withernsea Primary School Academy), Anglijoje (Jungtinė Karalystė), įvyko šeštasis Erasmus+ projekto „Mokymasis už klasės ribų“ (oficiali santrumpa LBCW) pedagogų mokymosi ir darbo patirties keitimosi vizitas. Mokymuose dalyvavo Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio socialinė pedagogė, auklėtoja Milda Alijošienė ir vyresnioji auklėtoja Milda Čekanauskienė ir 9 pedagogai iš šalių-partnerių – Belgijos, Bulgarijos, Italijos, Ispanijos (Tenerifės) ir Rumunijos.

Visus dalyvius svetingai pasitiko mokyklos direktorė Angela Harper, projekto koordinatorė Claire Wright, įstaigos pedagogai ir moksleiviai. Pasitikdami svečius, ugdytiniai mojavo jiems pasigamintomis šalių-partnerių vėliavomis bei parengė nuotaikingus pasirodymus. Šiltai svečius priėmė ir Withernsea miesto meras, kuris supažindino svečius su miesto istorija, nūdiena ir valdymo struktūra.

Vizito metu stebėjome kolegų iš Anglijos veiklas su vaikais. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas praktinėms veikloms už klasės ribų, mokinių iniciatyvumo ir savarankiškumo ugdymui. Turėjome galimybę stebėti, kaip tą patį dalyką pedagogai moko skirtingais metodais. Priimančioji mokykla, norėdama atskleisti savo šalies mokymo sistemą, sudarė galimybes nuvykti į Hull‘o mieste esančią pradinę mokyklą. Apsilankymo metu išryškėjo ugdymo įstaigų panašumai ir skirtumai.

Mokytojas Martin Lindgren organizavo savo ugdytiniams išvyką prie jūros, kurios metu supažindino su Withernsea miestelio istorija. Vaikams buvo įdomu ne tik klausytis, bet ir realiai pamatyti įžymias miesto vietas: švyturį, prieplauką, Karalienės alėją (Queen Promenade Withernsea).

Mokytojas Craig Cundy vedė atvirą veiklą, kaip organizuoti patirtinį ugdymą lauke. Projekto dalyviai stebėjo, kaip ugdomas vaikų savarankiškumas, praktiniai įgūdžiai ir gebėjimas dirbti komandoje. Mokymosi dalyvius nustebino vaikų aktyvumas, gebėjimas priimti sprendimus, pedagogo duodama ugdytiniams pasirinkimo ir veikimo laisvė. Vaikai buvo mokomi pasistatyti palapinę, užsikurti laužą, pasigaminti plaktuką, atsakingai elgtis su turimais įrankiais. Projekto partneriai ne tik stebėjo veiklą, bet ir dalyvavo joje – jiems buvo skirta užduotis išvirti sriubą ant laužo. Mokytojas Craig pabrėžė, kad nėra blogo oro veikloms lauke, reikia tik pagal orą pritaikyti veiklas.

Anglų pedagogai su vaikais pademonstravo lobio ieškojimo žaidimą, į kurį įsitraukė ir projekto partneriai. Komandos pagal turimą žemėlapį turėjo surasti paslėptas korteles, juose pasižymėti žnybtuku ir į atsakymų lentelę įrašyti rastą raidę, iš  jų sudėti žodį. Ši užduotis reikalavo geros orientacijos, greičio ir sklandaus komandinio darbo. Pedagogas Craig Cundy pristatė ir praktiškai parodė, kaip yra žaidžiamas lauko žaidimas “Molkky”.

Labai įdomi ir turininga buvo ekskursija į “Deep”, jūrų muziejų (liet. „Jūros gelmės“). Šiame muziejuje įrengti įvairūs akvariumai, interaktyvūs vaizdo ir garso pristatymai. Drauge su vaikais dalyvavome edukaciniame užsiėmime, kurio metu sužinojome apie vandens gyventojus ir kodėl jų oda yra gliti. Po išsamaus pasakojimo sekė praktinė veikla – „glitučių“ gaminimas.

Mokymų dalyviams buvo organizuotas pasivaikščiojimas po Hull‘o senamiestį žuvų keliu (“Fish Trail”), kurį puošia 41-a jūros žuvų skulptūra. Skulptūros žymi svarbią istorinę prieplaukos vietą, apie kurią svečiams papasakojo mokytojus lydėję priimančiosios mokyklos atstovai Ian Sutherland ir Claire Neal. Šis pasivaikščiojimas suteikė svečiams galimybę geriau pažinti miestą ir anglų istorijos ir kultūros savitumą. 

Paskutinę mokymų dieną buvo organizuota paskaita „Kūrybiškas mokymas lauke“, kurią vedė kviestinis lektorius Taff Bowles. Visus sužavėjo lektoriaus pateiktos veiklų idėjos, faktai, kodėl lauko pedagogika yra naudinga vaikų ugdymui, kokie jos privalumai. Diskusijos metu visi dalyviai dalinosi savo patirtimi organizuojant praktines veiklas už klasės ribų, aptarė galimybes organizuoti ugdymą kitose aplinkose ir su tuo susijusius sunkumus.

Mokymosi ir darbo patirties keitimosi vizito Jungtinėje Karalystėje pabaigoje buvo aptartos jau įgyvendintos ir numatytos tolimesnės veiklos, projekto dalyviams buvo įteikti dalyvavimą mokymosi veiklose liudijantys pažymėjimai. Jau ir pasibaigus mokymosi veikloms, dalyviai tebediskutavo, ką jie pritaikys savo ugdymo įstaigose.

 

Akimirkos iš mokymosi vizito Jungtinėje Karalystėje

 

„Eglutė skarota, eglutė žalia“

 

2018 m. gruodžio 14 d. vyresnioji auklėtoja Milda Čekanauskienė vedė projektinę veiklą, susijusią su Kalėdomis, „Eglutė skarota, eglutė žalia“ trimečiams „Zuikučių“ grupės vaikams. Veiklos tikslas – skatinti ugdytinius turtinti savo žodyną, artimiau susipažinti su egle ir įtvirtinti bei kalboje vartoti sąvokas didelė, maža, šaka, kankorėžis, spyglys, žalia, žievė, kamienas, eglė.

Veikla vyko ir vidaus, ir lauko erdvėse. Pirmiausia, auklėtoja uždavė vaikams mįslę „Žiemą vasarą žalia, kas?“ Mažyliams sunku buvo ją įminti, todėl auklėtoja vis duodavo kokią užuominą, o galiausiai parodė eglės šakelę ir kankorėžį bei paveikslėlį su pavaizduota egle. Įminus mįslę vaikams buvo pasiūlyta eiti į lauką ir darželio teritorijoje surasti eglutes.

Lauke vaikai surado kelias skirtingo dydžio egles ir jas tyrinėjo: aiškinosi, kur yra kamienas, šakos, lietė spyglius, uosto žievę ir šakeles. Apžiūrinėdami netoli viena nuo kitos augančias egles, ugdytiniai sakė ir rodė, kuri yra didesnė, o kuri mažesnė, taip įtvirtindami savo kalboje dydį nusakančias  sąvokas. Auklėtoja Milda vaikams priminė, kad eglė yra tas medis, be kurio neįsivaizduojamos Kalėdos, ir pasiūlė mažyliams papuošti nedidelę eglutę. Su entuziazmu „Zuikučiai“ puošė eglutę žaisliukais, kad ji būtų gražesnė ir primintų jiems apie artėjančią Kalėdų šventę. O kiek emocijų jiems sukėlė rastas Kalėdų Senelio laiškas, kurį perskaitė auklėtoja!

Grįžę iš lauko vaikai tęsė darbą grupėse: vieni apžiūrinėjo gamtines medžiagas su padidinamaisiais stiklais, kiti dirbo prie šviesos stalo. Didelę nuostabą vaikams sukėlė šakelių, spyglių ir kankorėžių apžiūrinėjimas su padidinamuoju stiklu. Ant šviesos stalo vaikai spalvino ir dekoravo eglučių trafaretus.

Veiklos metu ugdytiniai ne tik susipažino ir stengėsi įtvirtinto savo kalboje naujas sąvokas, bet ir mokėsi bendradarbiauti vieni su kitais, lavino rankos ir akies koordinaciją.

 

Veiklos akimirkos

 

 

Kalėdinis virtualus susitikimas su projekto partneriais

2018-12-18
 
 

2018 m. gruodžio 18 d. projekto partneriai iš Lietuvos, Belgijos ir Ispanijos vienu metu prisijungė prie Skype programos. Iš anksto buvo sutarta, kad ugdytiniai iš kiekvienos šalies padainuos po vieną dainą Kalėdine tematika gimtąja kalba. Mūsų darželio priešmokyklinės „Žiogelių“ grupės ugdytiniai atliko nuotaikingą dainelę „Senio besmegenio pokštai“. Vaikai ne tik sveikinosi ir susimojavo su vaikais anapus ekrano, bet ir išgirdo, kaip skamba jų gimtosios – ispanų ir prancūzų kalbos.

 

Mūsų ugdytinių pasirodymą galite pažiūrėti čia:

 

Mokymosi vizitas pas partnerius Belgijoje

 

2018 m. lapkričio 22-26 d. Belgijoje įvyko penktasis 2016-2019 m. Erasmus+ projekto „Mokymasis už klasės ribų“ (angl. “Learning beyond the classroom walls“) pedagogų mokymosi ir darbo patirties keitimosi vizitas, kurį organizavo projekto partneris– Ecole communale d’Arquennes. Mokymuose dalyvavo partneriai iš 6 šalių. Mūsų įstaigą atstovavo socialinė pedagogė Milda Alijošienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogės metodininkės Silva Šliožienė, Vida Razminaitė bei vyresnioji pedagogė Nijolė Lembutienė.

 Projekto dalyvius svetingai sutiko mokyklos bendruomenė. Nuotaikingai ir gražiai ugdytiniai pasiruošė svečių priėmimui: vaikai pasipuošė savo ir kitų šalių atributika, mažiausieji lauke dainavo, žaidė ir dalyviams įteikė pačių padarytas dovanėles, vyresnieji mokiniai salėje pasveikinimą pradėjo visų šalių atliekamu himnu ir šalių pristatymu, tęsė sveikinimą nuotaikingomis dainomis su judesiu. Palinkėjimus susirinkusiesiems išsakė mokyklos direktorius Jean-Marie Hamaid.

Projekto dalyviai vieni kitiems pristatė gegužės-spalio mėn. įgyvendintas veiklas (vaizdo medžiaga straipnsio apačioje), savo įstaigose pritaikytas idėjas, parsivežtas iš vizito Lietuvoje matytų veiklų, užsiėmimų.

Priimančioji mokykla  projekto partneriams paruošė turiningą programą ir suteikė galimybę stebėti ugdomąsias veiklas, kurios buvo organizuojamos už klasės ribų.

Pirmoji ugdomoji veikla  vyko sodyboje. Dalyviai kartu su priešmokyklinio amžiaus ugdytiniais keliavo į grupės auklėtojos  tėvų namus, kurių sodyboje auginama įvairių naminių ir laukinių paukščių. Įdomiai pateiktas ėjimo planas – vaikai orientavosi  pagal nuotraukose užfiksuotus objektus, ieškojo kelio į sodybą. Apžiūrėjus paukščius, išsiaiškinus jų gyvenimo būdą, visus vaišintis arbata ir pyragu pakvietė namo šeimininkai.

Vyresnieji mokiniai ir mokytojai stebėjo miestelio prieigose užtvenktą kanalą, šiukšlių kaupimosi vietas, aiškinosi, kokie organizmai gyvena kanale. Mokytoja su gamtos apsaugos specialistais aiškinosi, kur keliauja šiukšlės, jei nėra valymo įrengimų. Visi veikloje dalyvavę projekto dalyviai mokėsi rūšiuoti šiukšles ir domėjosi antrinių žaliavų perdirbimo būdais.

Daug dėmesio sulaukė ir praktinė kompostavimo veikla. Ugdytiniams buvo paaiškinta, kas yra kompostavimas, kokiu tikslu jis daromas, o tada mokiniai ruošė dėžes komposto laikymui bei rūšiavo medžiagas sandėliavimui. Darbas vyko sparčiai, draugiškai. Sutartinai  dirbo ir mergaitės, ir berniukai.

Ekskursija po miestelio istorines vietas suteikė daug žinių ne tik mokiniams, bet ir projekto dalyviams. Daug istorinių įvykių mena miestelio statiniai, kanalai.

Grupė mokinių dirbo miestelio teritorijoje esančiame darže. Ten praktinių įgūdžių įgyja miestelio socialinių įgūdžių stokojantys gyventojai. Kartu su darbuotojais mokiniai nuėmė kopūstų, burokėlių derlių, persodino daigus į naujus daigynus. Užaugintas daržoves ir uogas gyventojai gali parsinešti namo, o likusios pristatomos į labdaros valgyklą.

Ecole communale d’Arquennes pedagogai projekto dalyviams organizavo išvyką į Domaine Du Chateau De Seneffe dvarą, kuriame visi apžiūrėjo dvaro gyvenimo ypatumus, buities daiktus ir įrankius. Projekto dalyviai ir mokiniai dalyvavo dvare vykusioje edukacinėje programoje - šokolado gamyboje.

Paskutinę projekto dieną vyresnieji mokiniai, pedagogai ir svečiai dviračiais vyko į ekskursiją palei kanalą į Le Plan Incline De Ronquires. Pasikėlus į  didelį aukštį aiškiai matėsi kanalo sistemų darbas, apylinkės. Daug žinių suteikė informacinis filmas apie kanalo darbą ir apsilankymas istoriniame muziejuje.  

Paskutinę prieš rudens atostogas dieną mokykloje vyko Helovino šventė. Į mokyklą rinkosi įvairiomis kaukėmis pasipuošę mokiniai ir mokytojai. Pamokų metu jie šoko, dainavo, sportavo, atliko įvairias užduotis, dėliojo mandalas iš vaisių, daržovių, gėlių.

Partnerių susitikimus visuomet paįvairina kultūrinė–pažintinė programa, kurios metu geriau susipažįsti su šios šalies švietimo sistema, kultūros ypatumais, papročiais, gyvenimo būdu, istorija, žymiausiomis vietomis.   turėjo galimybę aplankyti sostinę Briuselį ir jo įžymybes - Didžiąją aikštę (Grote Markt), kurioje yra Miesto rotušė (Hotel de Ville), Karaliaus namas (Maison du Roi), gildijų pastatai (Maison des Ducs de Brabant). Grožėtis didžiuoju laikrodžiu (Maison de la Dynastie), istorinėmis  vietomis (Mont des Arts, Statue du Roi Albert), Karaliaus rūmais (Palais Royal).

Iš susitikimo projekto dalyvės grįžo kupinos puikių įspūdžių, pasisėmusios patirties, kurią pritaikys savo darbe ir pasidalins su kolegėmis. Į darželį pasisvečiuoti atvyko ir partnerių iš Bulgarijos talismanas - tautiniais rūbais aprengta lėlė Georgijus su savo dienoraščiu, kurį pildys projekto veiklose dalyvaujantys pedagogai ir ugdytiniai.

 

Vizito Belgijoje akimirkos
 
 
Partneriams pristatyta vaizdo medžiaga apie 2018 m. gegužės-spalio mėn. įgyvendintas veiklas lopšelyje-darželyje:
 
 

 

Rudens ir sporto šventė už darželio ribų

2018 m. rugsėjo 21 dieną „Kūlverstuko“ ugdytiniai, pedagogės bei tėveliai vykome į rudenėlio bei sporto šventę, kuri įvyko Padubysio kaime. Nuvykus į gamtą, šventė prasidėjo Kūlverstuko (vyresn. auklėtoja Milda Čekanauskienė) ir Rudenėlio (vyresn. auklėtoja Dalia Matuliauskienė) pasisveikinimu bei  „Zuikučių“ grupės inscenizacija „Daržovių paradu“ Šventės metu vaikai įminė mįsles, prisiminė daržovių bei vaisių naudą organizmui. Kūlverstukas pakvietė kiekvienai grupei įsikurti stovyklavietę ir iš gamtinės medžiagos sukurti savo grupės simbolį. Šventės pabaigoje Rudenėlis su Kūlverstuku lankėsi įsikurtose stovyklavietėse, apdovanojo visus vaisiais, pasigrožėjo sukurtais simboliais.

Rudenėlio ir sporto šventė yra 2016-2019 m. Erasmus+ projekto „Mokymasis už klasės ribų" (LBCW) dalis.

Šventės akimirkos

 

 

Projekto partnerių viešnagė mūsų darželyje

2018-05-10
 

2018 m. balandžio 23-27 d. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje lankėsi 2016-2019 m. įgyvendinamo Erasmus+ projekto „Mokymasis už klasės ribų“ partneriai iš Jungtinės Karalystės, Belgijos, Ispanijos, Italijos, Rumunijos ir Bulgarijos. Tarptautinių mokymo ir mokymosi veiklų Lietuvoje tikslas – supažindinti kolegas iš kitų šalių, kokios efektyvios technologijos ir priemonės yra naudojamos ikimokyklinio ugdymo(si) procese, kaip į kasdienines veiklas integruotas projekto metodas padeda ugdytiniams praplėsti turimas žinias ir įgūdžius ir įgyti naujų, kaip plėtojamos vaikų kompetencijos tradicinėse ir netradicinėse ugdymo aplinkose.

Vilkėdami tautiniais rūbais, svečius pasitiko ir trumpą pasveikinimo programą pristatė lopšelio-darželio ugdytiniai. Tam, kad svečiai geriau suvoktų jiems organizuotų mokymo(si) veiklų kontekstą, projekto koordinatorė Irina Paradnikaitė-Abromavičienė pristatė Lietuvos švietimo sistemą, o darželio direktorė Lilija Paradnikienė akcentavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ypatumus bei atsakė į svečių klausimus. Vyresn. auklėtoja Aušra Buivydaitė, panaudodama vaizdo medžiagą, pristatė darželio patirtį lauko pedagogikos idėjas ir sveikatinimą skatinančiuose projektuose. Pedagogai iš šalių-partnerių stebėjo ir patys aktyviai dalyvavo „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pedagogų ir ugdytinių užsiėmimuose. Priešmokyklinės „Boružiukų“ grupės ugdytiniai su savo pedagoge metodininke Silva Šliožiene parodė svečiams, kaip jie pritaikė praktikoje lauko žaidimus ir pratimus, pristatytus mokymo(si) vizito Tenerifėje metu. Pedagogė pademonstravo svečiams ir savo sukurtą metodinę priemonę iš antrinių žaliavų, kuri lavina vaikų dėmesio koncentraciją, bendravimo ir komandinio darbo įgūdžius. . Svečių susižavėjimo šūksnių sulaukė ir „Madų šou“, kurio metu buvo pristatyti ugdytinių ir jų tėvelių sukurti rūbai, skrybėlės ir kiti įvairūs aksesuarai iš antrinių žaliavų. Vyresn. auklėtojos Rasa Valčiukienė ir Milda Čekanauskienė su savo ugdytiniais rodė atviras veiklas „Miško draugai“ ir „Mano pirmieji daigeliai“, kurių metu integravo įvairius ugdymo(si) metodus ir priemones, skatinusius vaikus domėtis savaitės tema, lavinti savo mąstymą, atmintį, ugdytis suvokimą ir kalbą. Dvi ugdomosios veiklos su priešmokyklinukais buvo organizuotos ir už darželio ribų: „Boružiukų“ grupės ugdytiniai su pedagoge metodininke Silva Šliožiene vyko į ūkininkų Brazų ūkį, kur apžiūrėjo karvių fermą ir susipažino su ūkininko darbo ypatumais ir naudojama ūkyje technika, o „Žiogelių“ grupės vaikai su pedagoge metodininke Vida Razminaite vyko į girininko Stepono Jautakio sodybą, kur mokėsi atskirti įvairius medžius, jų sėklas ir vaisius bei pažinti vaistinguosius augalus. Abiejų išvykų metų vaikai turėjo galimybę realiai „prisiliesti“ prie gamtos – paglostyti karvutę, paduoti jai pašaro, iš arti pamatyti traktorių, pasodinti medelį, palyginti įvairių medžių kamienus, atskirti vaismedį nuo vaiskrūmio ir kt. Pasirinktos aplinkos natūraliai skatino vaikus aktyviai veikti: savarankiškai tyrinėti, bendradarbiauti tarpusavyje, eksperimentuoti, tikrinti iškeltas versijas ir atrasti atsakymus į kilusius klausimus. Priešmokyklinukai įsitikino, kad pieną tikrai duoda karvė, bei  rado atsakymą, kaip nustatyti skirtingų medžių amžių. Be to, kad ugdytiniai papildė savo žinių bagažą, jie, o kartu ir veiklose dalyvavę projekto partneriai, buvo pavaišinti naminiu pienu, sviestu, varškės sūriu, duona, grikių ir liepų medumi bei arbata iš įvairių augalų lapų. Daug kolegų iš užsienio dėmesio ir pasigėrėjimo sulaukė vyresn. auklėtojos Nijolės Lembutienės vesta integruota atvira veikla su šviesos stalais pagal Reggio Emilia metodą. Veikla apjungė 7 grupių ugdytinius, kurie dirbo su savarankiškai pasirinktomis priemonėmis. Po veiklos buvo organizuotas praktinis seminaras užsiėmimą stebėjusiems projekto dalyviams, kurio metu socialinė pedagogė Milda Alijošienė bei veiklą su svečiais stebėjusios mūsų darželio auklėtojos paaiškino Reggio Emilia metodo principus ir įvardijo jo privalumus ugdyme. Svečiai, įtvirtindami gautas žinias, turėjo atlikti užduotis prie šviesos stalų.

Per stebėtų veiklų aptarimą projekto dalyviai dalinosi įžvalgomis apie parinktus ugdymo būdus, pasirinktas technologijas ir metodus bei jų tikslingumą ir veiksmingumą veiklų metu. Reziumuodami stebėtas veiklas, projekto partneriai padarė išvadas, kad ugdymo metodai (kaip mokoma?) yra ne mažiau reikšmingas pedagoginio darbo veiksnys nei ugdymo turinys (ko mokoma(si)?), ir pasirinktam metodui nepasitvirtinus, reikia jį keisti kitu, labiau priimtinu vaikui, atitinkančiu jo amžių, gebėjimus ir poreikius, pridėti naujų elementų arba taikyti naujoje aplinkoje.

Siekdami, kad svečiai susidarytų platesnį vaizdą apie Lietuvos švietimo sistemą, lankėmės ir kitose mūsų rajono ugdymo įstaigose. Apžiūrėję edukacines ir poilsio aplinkas Tytuvėnų lopšelyje-darželyje, stebėjome priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupės (priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresn. auklėtoja Rima Šivickienė) muzikinę veiklą-popietę „Paukšteliai parskrido“ Tytuvėnų regioniniame parke.  Kelmės specialiojoje mokykloje svečiams įspūdį padarė įprastu lavinimu ir ugdymu neapsiribojanti plati ir turininga įstaigos veikla. Turėjome galimybę stebėti muzikos terapijos užsiėmimą (mokytoja Vilija Mikalajūnė) bei apžiūrėti vektorinio tapybos būrelio mokinių darbus bei susitikti su šio būrelio nariais ir jų mokytoju vyresn. specialiuoju pedagogu Valdu Kančausku. Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje svečiai ne tik apžiūrėjo pradinukų klases ir įvairių dalykų kabinetus, bet ir sprendė testą „Ką aš žinau apie Lietuvą?“  Plačią Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro veiklą pristatė ir į svečių klausimus atsakė anglų kalbos mokytoja Irma Ridikienė ir metodininkė Asta Trijonienė. Projekto dalyviai taip pat susitiko ir su centre veikiančio Trečiojo amžiaus universiteto bendruomenės nariais. Projekto partnerius nustebino, jų nuomone,  aukštas teikiamų švietimo paslaugų lygis Lietuvoje, turtinga ugdymo įstaigų materialinė bazė bei estetiška ugdomoji aplinka.

Projekto dalyviai lankėsi ir Kelmės rajono savivaldybėje, kur svečius priėmė ir atminimo dovanėles įteikė savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Laivienė ir švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas. Informaciją apie rajone veikiančias ugdymo įstaigas projekto dalyviams pateikė švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vijoleta Norkutė, o rajoną ir jo išskirtinumą pristatė Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Vilmantas Kizis.

Projekto partneriams buvo pasiūlyta ir turininga edukacinė-pažintinė programa. Apžiūrėję dailininko Andriaus Seselsko darbų ir jo organizuoto piešinių konkurso Pieštuko virtuozo beieškant" parodą Kelmės kultūros centro Juozo Liaudansko galerijoje, amatų centro patalpose svečiai mokėsi kurti lėles seniausiu ir lengviausiu – rišimo būdu iš audinių skiaučių su amatų studijos vadove Irena Arlauskiene. Išgirdę dainuojant liaudiškas dainas, svečiai užsuko ir į Kelmės kultūros centro folkloro ansamblio „Judlė“ repeticiją (vadovė Angelė Jovaišaitė). Ansamblio nariai noriai padainavo atvykėliams keletą Kelmės rajono ir Žemaitijos regiono liaudies dainų. Po pažintinės ekskursijos po Tytuvėnų bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblį pedagogai dalyvavo edukacijoje „Trys Dievo dovanos ir kiti kvapai“ Tytuvėnų piligrimų centre. Vizito Lietuvoje metu projekto dalyviai taip pat lankėsi šokolado fabriko „Rūta“ Šiauliuose muziejuje bei edukacijoje „Šokolado dirbtuvės“, aplankė Kryžių kalną ir Šiluvą.

Susitikimas Kelmėje baigėsi būsimų darbų aptarimu ir susitarimu susitikti 2018 m. spalio mėnesį pas partnerius Belgijoje. Dalyviams įteikti Europass mobilumo dokumentai, liudijantys Lietuvoje įgytas žinias ir gebėjimus. Tikimės, kad užsiėmimų „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje metu pristatytą mūsų pedagogių praktinę patirtį ir edukacinių programų  metu įgytas žinias partneriai pritaikys savo darbe su ugdytiniais.

„Kūlverstuko“ lopšelio-darželio administracija ir projekto „Mokymasis už klasės ribų“  įgyvendinimo grupė dėkoja visoms įstaigoms ir Kelmės rajono savivaldybei, priėmusioms mūsų projekto partnerius ir pristačiusioms savo veiklą.

Akimirkos iš mokymo ir mokymosi veiklų 

 

 

Madų šou „Pavasaris“ iš antrinių žaliavų

2018-04-04
 

Kovo 30 d. „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje  vyko vaikų madų šou „Pavasaris“, kuriame vaikai su tėveliais ir pedagogais demonstravo savo sukurtus eko rūbus iš antrinių žaliavų. Renginio pradžioje susirinkusius pasveikino įstaigos direktorė Lilija Paradnikienė.  Šešiasdešimt ugdytinių renginyje puikavosi drabužiais iš įvairios rūšies antrinių žaliavų – popieriaus, plastmasės, polietileno. Akį traukė margaspalvės suknelės, šiugždantys kostiumai, įmantrūs sijonai, įvairių formų kepurės ir rankinės. Kūrybai panaudoti ir prekybos centrų maišeliai, ir maisto indeliai, taip pat tampomas popierius bei įvairios pakuotės.

Ugdytiniai išdidžiai žingsniavo kilimu. Žiūrovus stebino pagamintų kostiumų įvairovė ir drąsiai podiumu žingsniuojančių modelių artistiškumas. O kad būtų lengviau įvertinti drabužių bei papuošalų grožį, dalyvius vertino pati šauniausia ir geriausia komisija. Komisijos nariai buvo labai geranoriški ir objektyvūs.

Madų šou visiems – ir dalyviams, ir žiūrovams suteikė daug džiugių akimirkų. Vaikams už dalyvavimą buvo įteiktos padėkos. Šį renginį vedė ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Dalia Matuliauskienė  ir Milda Čekanauskienė.

Dėkojame  mūsų  modeliams ir jų tėveliams už plėtojamą ekologinį sąmoningumą, kūrybiškumą ir kantrybę bei nuostabų kolekcijos paruošimą ir pristatymą.

Madų šou iš antrinių žaliavų yra ugdymo įstaigoje 2016-2019 m.  įgyvendinamo  tarptautinio Erasmus+ projekto „Mokymasis už klasės ribų“ (angl. “Learning beyond the classrom walls“) veikla. Antrinių žaliavų rūšiavimas ir perdirbimas yra patirties, įgytos pedagogų mokymų Tenerifėje metu, pritaikymas ugdymo praktikoje, ekologinės ugdytinių savimonės skatinimas, tėvų įtraukimas į ugdymo procesą.

Madų šou „Pavasaris“ akimirkos

 

Antrasis tarptautinis projekto partnerių susitikimas Bulgarijoje

2018-02-09
 
 

2018 m. vasario 6-7 d. Sofijoje (Bulgarija) 137 Angel Kanchev“ vidurėje mokykloje įvyko antrasis projekto partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo projektų vadovė Irina Paradnikaitė-Abromavičienė ir socialinė pedagogė Milda Alijošienė. Susitikimo darbotvarkėje buvo numatyti su projekto įgyvendinimu susiję klausimai. Visų šalių projektų koordinatoriai turėjo pristatyti ataskaitą apie ugdymo įstaigose nuveiktus darbus, pasiektus rezultatus ir mažiau pasisekusias veiklas. Projekto koordinatorė iš Jungtinės Karalystės Claire Wright pristatė susirinkusiesiems trijų jau įvykusių 2016-2017 m. mokymosi veiklų (angl. short-term joint staff training event) dalyvių vertinimų analizę, kurioje atsispindėjo dalyvavusių pedagogų lūkesčiai ir nuomonė apie įvykusių mokymų naudą ir pritaikomumą pedagoginėje praktikoje. Susitikimo metu daug diskutuota dėl kokybės kriterijų mokymų metu, buvo nustatytos 2018 m. įvyksiančių mokymų datos, numatytas ir patvirtintas veiklų planas. 

„Kūlverstuko“ lopšelio-darželio projektų vadovė I. Paradnikaitė-Abromavičienė pasidalino su partneriais patirtimi, kaip ugdymo įstaiga viešina projektą, atsakė į partnerių klausimus. Jos pristatymas yra patalpintas projekto sklaidos platformoje eTwinning.

Kitas trumpalaikis mokymosi ir darbo patirties kaitos vizitas įvyks š.m. balandžio 23-27 d. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje.

Partnerių susitikimo Bulgarijoje akimirkos

 

 

„Sninga Kalėdoms“, arba projekto partnerių virtualus susitikimas

2017-12-15

 

2017 m. gruodžio 15 d. 11 val. Lietuvos laiku įvyko virtualus projekto partnerių ir jų ugdytinių susitikimas. Jo metu kiekviena ugdymo įstaiga turėjo  sudainuoti kalėdinę dainą, mėgiamą vaikų, atitinkančią jų amžių ir gebėjimus. Mūsų darželiečiai partneriams paruošė ir sudainavo populiariąją „Sninga Kalėdoms“. Nuotaikingą pasirodymą stebėjo ugdytiniai ir pedagogai iš Jungtinės Karalystės, Belgijos, Tenerifės (Ispanija), Bulgarijos, Italijos ir Rumunijos. „Sninga Kalėdoms“ dainavo 4-6 m. amžiaus ugdytiniai iš „Meškučių“, „Zuikučių“ ir „Žiogelių“ grupių. Originalo kalba ši daina vadinasi „Ten O’Clock Postman“, o muziką jai sukūrė B. Hakansonas ir T. Norellis.

Dėkojame visoms pedagogėms, prisidėjusioms prie šio susitikimo organizavimo, taip pat tėveliams už įspūdingą scenos papuošimą bei Kelmės raj. savivaldybės suaugusių mokymo centro direktorei Dianai Razminienei ir IT specialistui Laimonui Januliui už techninę pagalbą virtualaus susitikimo su partneriais metu.

Sustabdytos pasirodymo akimirkos

Mūsų ugdytinių pasirodymas:

 

 

Gerumo akcija „Mažais žingsneliais gerumo link“

2017-12-14
 
 

Artėjant gražiausioms žiemos šventėms š. m. gruodžio 14 d. darželyje surengta akcija „Mažais žingsneliais gerumo link“. Jos tikslas – ugdyti pozityvius vaikų tarpusavio santykius, integruoti neįgaliųjų grupės vaikus į darželio ugdytinių bendruomenę, mažinti atskirtį.

Akcijos metu „Zuikučių“ grupės vaikai kartu su socialine pedagoge M. Alijošiene, socialine darbuotoja Ž. Kvintufeliene ir auklėtoja M. Čekanauskiene kepė kalėdinius sausainius: svėrė produktus, maišė tešlą, naudodami įvairias formeles ruošė sausainius. Iškeptus kvapnius sausainius vaikai dekoravo pasitelkę savo kūrybiškumą. Džiugiai nusiteikę vaikai keliavo į „Spinduliukų“ grupę ir vaišino kepiniais savo mažuosius draugus.

„Spinduliukų“ grupės vaikai kartu su socialine darbuotoja ir vyr. auklėtoja V. Ūseliene laukė svečių šventiškai paserviravę stalą ir paruošę gardžiai kvepiančios arbatos. Skambant linksmai kalėdinei muzikai visi drauge skanavo sausainius su arbata ir džiaugėsi buvimu drauge.

Patys gražiausi stebuklai prasideda nuo mažų, vaikiškai nuoširdžių ir nesuvaidintų darbų. Linkime visiems gražaus ir jaukaus šventinio laikotarpio!

Akcijos „Mažais žingsneliais gerumo link“ akimirkos

 

 

 

 

Trečiasis Erasmus+ projekto „Mokymasis už klasės ribų“ trumpalaikis pedagogų mokymosi ir darbo patirties keitimosi vizitas San Isidro darželyje-mokykloje CEIP Juan Garcia Perez, Tenerifėje

 
2017-11-20
 
 

2017 m. lapkričio 12-18 d. projekto „Mokymasis už klasės ribų“ partneriai rinkosi Tenerifės saloje esančiame San Isidro miesto darželyje-mokykloje CEIP Juan García Pérez, kuriame ugdomi 3-12 m. vaikai. Čia susirinkę partneriai iš 6 šalių pristatė 2017 m. gegužės-lapkričio mėn. savo ugdymo įstaigose atliktus darbus – apsikeitė ugdytinių ir pedagogų sukurtomis knygomis apie vietinius medžius bei pristatė veiklas, kuriose pritaikyta mokymų pas partnerius Rumunijoje metu įgyta patirtis. „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pedagogai ir vaikai metus rinko medžiagą apie 8 mūsų darželio teritorijoje ir aplink ją augančius medžius – ąžuolą, beržą, klevą, liepą, eglę, pušį, šermukšnį ir kaštoną, kurią pristatė knygoje „Medžiai aplink mus“ (angl. “Trees around us“). Visų knygoje aprašytų medžių iliustracijas nupiešė mūsų ugdytinės Beatrice mamytė dailininkė Sigita Bremberg. Knygoje yra pateikta daug akimirkų iš veiklų, kurių metu vaikai tyrinėjo medžius įvairiais metų laikais, rinko jų lapus, žiedus, vaisius bei darė įvairius kūrybinius darbelius su šiomis gamtinėmis medžiagomis. Kolegos pasidžiaugė vieni kitų darbais ir pasiektais projekto rezultatais, aptarė iškylančius sunkumus ir būdus jiems įveikti. Visi partneriai informaciją apie projekto eigą ir sukurtą medžiagą talpina tarptautinėje eTwinning platformoje.

Tenerifėje vykusio jau trečiojo šio projekto pedagogų mokymosi ir darbo patirties keitimosi susitikimo tema – mokymai apie antrinių žaliavų rūšiavimą, perdirbimą ir jų panaudojimą ugdymo procese bei kasdienėje buityje ir vaikų ekologinio sąmoningumo ugdymas. Priimančiosios mokyklos  pedagoginis personalas paruošė svečiams turiningą programą, kuri apėmė ne tik minėtas temas, bet ir leido suvokti ispanų švietimo sistemos bei Ispanijai priklausančios salos kultūros ypatumus. Mokyklos direktorė Daura Isabel Mendoza Baquero, projekto koordinatorius Jose Luis Lugo ir ugdymo įstaigos tėvų komiteto nariai šiltai pasveikino atvykusius partnerius ir pakvietė pažiūrėti mažųjų įstaigos ugdytinių paruoštos programėlės. Darželinukai kartu su savo auklėtojomis iš širdies traukė ispaniškas daineles ir šoko ratelius, vilkėdami tautiniais rūbais teatrališkai pristatė visas 7 Kanarų salyno salas bei pasveikino atvykusius svečius savo rankų darbo dovanėlėmis. Vyresnieji ugdytiniai inscenizavo salos legendą apie Drakono medį ir sudainavo grupės Beatles dainą „Yesterday“, kviesdami visus palaikyti taiką žemėje. Po šventinio koncerto turėjome galimybę apžiūrėti klases ir edukacines aplinkas lauke, susitikti su mokytojais ir užduoti jiems mums rūpimus klausimus. Po pietų lauko aikštyne vyko Zumbos pamoka, kurioje dalyvavo apie 100-ą vyresniųjų klasių mokinių. Projekto partneriams buvo paaiškinta, kad tai treniruotės, kurių metu derinami šokio ir aerobikos elementai, stiprinantys visas raumenų grupes.  Atliekami judesiai yra paprasti ir universalūs, todėl per treniruotes vaikai nesivaržo ir emociškai „išsikrauna“. Reginys, kuomet matai atsipalaidavusius vaikus ir jų laimingus ir besišypsančius veidus, mums padarė didelį įspūdį. 

Mokymų metu stebėjome veiklą, kur ugdytiniai darė muzikos instrumentus iš plastikinių įvairių formų ir dydžių butelių bei kitų perdirbamų medžiagų. Projekto partneriams taip pat buvo organizuotas praktinis seminaras, kurio metu buvo gaminami muzikos instrumentai.

Po mokymų vyresniųjų klasių ugdytiniai pademonstravo, kaip šie instrumentai gali būti kūrybiškai panaudojami muzikiniuose užsiėmimuose (žiūrėti žemiau esančią vaizdo medžiagą).

 

Kad geriau suvoktume atliekų rūšiavimo ir perdirbimo svarbą saloje, apsilankėme pagrindiniame Tenerifės atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo punkte CAT, kur surenkamos visų rūšių atliekos. Sužinojome, kad saloje yra tik perdirbamos elektroninės atliekos (E-waste) ir daromas kompostas iš organinės kilmės medžiagų. Per irimo procesą dujų pagalba yra gaminama elektra. Visa kita yra plukdoma į Ispaniją (pvz. popierius) ar kitas salas (pvz. Gran Kanariją – plastikas) perdirbimui. CAT yra privati kompanija, finansuojama iš valstybės lėšų. Turėjome galimybę pamatyti cechą, kuriame išmontuojami ir presuojami perdirbimui įvairūs elektriniai prietaisai. Šioje įmonėje dirba 2 valstybės lėšomis finansuojami pareigūnai, kurie ne tik renka ir ruošia medžiagą apie antrinių žaliavų perdirbimą ir tolesnį jų panaudojimą, bet ir veda mokymus ugdymo įstaigose apie rūšiavimą. 

Priimančioji ugdymo įstaiga išsamiai pristatė ispanų švietimo sistemą, papasakojo apie mokytojų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarką bei sunkumus, su kuriais susiduria ugdymo įstaiga pastaruoju metu. Tai ir pedagogų trūkumas, ir kalbos barjeras, kuris aktualus imigrantų vaikams, tiesa, tik kurį laiką. Buvome pakviesti į regiono pedagogų kvalifikacijos kėlimo centrą, kur išklausėme 2 paskaitas apie IKT naudojimą ugdyme ir žinių vertinimo procese ir praktiškai pabandėme taikyti duomenų kodavimą  QR kodais ir Socrates programą. 

Įdomi buvo ir fizinio lavinimo pamoka paplūdimyje, kurios metu skambant muzikai kartu su ugdytiniais atlikome pratimus su įvairiomis priemonėmis – lankais, lazdelėmis, savadarbiu Twisteriu ir kt. Ši veikla suteikė daug teigiamų emocijų joje dalyvavusiesiems, todėl nuspręsta ją pakartoti visose projekte dalyvaujančiose ugdymo įstaigose.

Po mokymosi veiklų, CEIP Juan García Pérez projekto komanda organizavo projekto partneriams turiningą pažintinę programą. Aplankėme senąją Tenerifės sostinę San Kristobal de la Lagūna (isp. San Cristóbal de La Laguna), kuri yra įtraukta į  UNESCO pasaulio paveldą, ir ten apžiūrėjome istorinę reikšmę turinčias vietos įžymybes. Vykome į Nacionalinio Teidės, trečio pagal dydį pasaulyje ugnikalnio,  parko lankytojų centrą ir ten žiūrėjome filmą apie vulkaninę Kanarų salų kilmę. Pakeliui aplankėme La Oratava miestą, kuriame daug didingos architektūros, pavėsingų aikščių bei kolonijinių namų. Vienas tokių – Balkonų namas (isp. La Casa de los Balcones), kuris tapęs miesto simboliu. Ispanų partneriai, organizuodami laisvalaikį kolegoms, labai stengėsi, kad svečiai suvoktų jų savitumą ir įgytų žinių apie jų salą ir kultūrą. 

Baigiantis vizitui, aptarėme matytas veiklas ir gautos informacijos naudingumą ir pritaikomumą savo įstaigose bei tolimesnius projekto darbus. Artimiausiais virtualus projekto partnerių ir jų ugdytinių susitikimas įvyks gruodžio 15 d. sutartu laiku per eTwinning platformą. Jo metu kiekviena ugdymo įstaiga turės  sudainuoti kalėdinę dainą. Kitas trumpalaikis pedagogų mokymosi ir darbo patirties keitimosi vizitas įvyks Lietuvoje, „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje 2018 m. balandžio mėn.

Mokymosi veiklų Tenerifės darželyje-mokykloje akimirkos

 

Išvyka į Žaliūkių malūnininko sodybą ir gyvūnų globos namus


Sakoma, jog duonos skonis – tai gyvenimo skonis. Norėdamos parodyti ugdytiniams, kaip prieš daug metų gyveno, tvarkėsi mūsų senoliai, priešmokyklinių „Boružiukų“ ir „Žiogelių“ grupių ugdytiniai vyko į Šiauliuose esančią Žaliūkių malūnininko sodybą ir dalyvavo edukacinėje programoje „Duonos kepimas“. Mus priėmė šventiškai nusiteikusi „gaspadinė“, kuri ir parodė duonos „gimimo“ procesą. Mokė rankomis suformuoti duonos kepalėlį, kurį po to dar šiltą, kiekvienas vežėsi namo. Vaikai išgirdo pasakojimą apie sunkų duonos kelią nuo sėjos iki austa staltiese uždengto stalo, apžiūrėjo valstiečių buityje naudojamus daiktus, patys vaišinosi duonos skanėstais. Lauke ugdytiniai apžiūrėjo išlikusį malūną, aplink besiganančius gyvulius, paukščius.

Kelionės metu su vaikais apsilankėme ir  Šiaulių gyvūnų globos namuose. Į gyvūnų globos namus „Boružiukų“ ir „Žiogelių“ grupių ugdytiniai nuvežė „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje akcijos „Maistas beglobiams gyvūnams“ metu tėvelių ir visų bendruomenės narių paaukotą maistą, drabužėlius, žaislus, čiužinius.

Vaikai pamatė, koks gyvenimas laukia gyvūnų, kuriuos pamiršta žmonės, nesirūpina jais, palieka gatvėse, kiemuose. Globos namų darbuotojai nuoširdžiai dėkojo už tokią gausią paramą jų prižiūrimiems augintiniams.

Išvykos akimirkos

 

Duona – už auksą brangesnė

Plėsdami žinias per natūralų aplinkos pažinimą, 2017 m. spalio 24 d. „Zuikučių“ grupės ugdytiniai, lydimi vyresniosios auklėtojos D. Matuliauskienės, auklėtojos M. Čekanauskienės, auklėtojų padėjėjos Z. Balabonaitės vyko į Junkilų kaimo bendruomenės "Kruteklis" namus, kur dalyvavo edukacinėje programoje „Naminės duonos kepimas“.
Juos pasitikusi šeimininkė Ona Granickienė ugdytinius supažindino su įvairių rūšių grūdais, papasakojo, iš kokių grūdų daromos kruopos ir miltai bei kaip ant mūsų stalo atsiranda duona. 
Išklausę šeimininkės informaciją, „zuikiai“ ėjo patys minkyti duonos kepalėlių iš jau paruoštos duonos tešlos. Duonos kepėja Dalia Tolienė paaiškino vaikams, kaip reikia paruošti duonos tešlą kepimui ir suformuotus duonos kepalėlius pašovė į karštą krosnį. Pašovę duoną į krosnį, grupės ugdytiniai mušė sviestą "kalataukoje", serviravo stalą su moliniais indais. Sumušus sviestą, šeimininkės pakvietė visus veiklos dalyvius prie stalo. Laukimas kol iškeps duona ugdytiniams tikrai neprailgo skanaujant bulves su sviestu,  keptus duoniukus ir geriant arbatą, šokant ir žaidžiant žaidimus. 
Namo vaikai parsivežė po savo duonos kepalėlį.

Duonos kepimo veikla  2016-2019 m.  Erasmus+ projekte „Mokymasis už klasės sienos ribų“ (angl. “Learning beyond the classrom walls“).

Veiklos Junkilų bendruomenės namuose akimirkos

 

Išvyka į miško muziejų

 

„Kačiukų“ grupės ugdytiniams juos supančios aplinkos pažinimas už ugdymo įstaigos ribų nėra naujiena. Spalio 17 d. vaikai kartu su vyr. auklėtoja R. Valčiukiene, auklėtoja M. Čekanauskiene bei auklėtojų padėjėja R. Žiauberiene vyko į edukacinę išvyką Tytuvėnuose.  Ten regioninio parko miško muziejuje ugdytiniai apžiūrėjo Lietuvoje gyvenančių miško gyvūnų bei paukščių ekspoziciją. Nors keletas „Kačiukų“ grupės ugdytinių muziejuje lankėsi ne pirmą kartą, tačiau jau buvo pamiršę kaip atrodo genys, zylė, gervė ar gandras, o nebuvusiems apsilankymas buvo nauja patirtis. Vaikai domėjosi, kokie bebro dantys, apžiūrėjo ežiukų šeimyną, grožėjosi gulbių pora. Visą savaitę grupėje buvo kalbama apie miško gyventojus, tad muziejuje buvo puiki proga juos pamatyti bei atpažinti. Muziejaus darbuotoja vaikus palydėjo iki Gyliaus ežero ir pasivaikščiojimo metu papasakojo apie jame gyvenančius paukščius ir gyvūnus.

Išvykos akimirkos

 
 

Patirties, įgytos Rumunijoje, pritaikymas praktiniame darbe su ugdytiniais:

 

Judrieji žaidimai lauke

 

Mokymų Rumunijoje metu partneriai pademonstavo, kokius žaidimus lauke labiausiai mėgsta jų ugdytiniai. Mūsų „Zuikučių“ grupės vaikučiai kartu su auklėtoja Milda Čekanauskiene sužaidė visus išmoktus žaidimus. Vaizdo medžiagoje jūs galite pamatyti, kaip mūsų ugdytiniai, apsirengę katinėliu ir pelytėmis, žaidžia ispanų ikimokyklinukų mėgstamiausią žaidimą „Pagauk mane už uodegėlės“. 

 
 
 

Piešimas ant akmenų

 

Dalyvaudama projekto mokymuose pas partnerius Rumunijoje, kurie vyko 2017 m. gegužės 15-19 d., auklėtoja M. Čekanauskienė subrandino mintį, kaip galima patraukliau organizuoti ugdymo procesą ir į projektines veiklas įtraukti ugdytinių tėvus. Švenčiant mūsų darželio simbolio, Kūlverstuko, 35-ąjį gimtadienį, į šventinę edukacinių pramogų programą buvo įtrauktas ir piešimas ant akmenų. Prie „Zuikučių“  grupės ir šios veiklos mielai prisidėjo ir auklėtojos R. Valčiukienė bei A. Buivydaitė su „Kačiukų“ ir „Meškučių“ grupių vaikučiais, taip pat kitų darželio grupių ugdytiniai ir jų tėveliai. Dar ne kartą po šventės lauke buvo piešiama ant akmenukų. Smagu buvo pajusti akmenuką, jį nuplauti, pabandyti sudėti iš įvairių formų akmenų įvairias gamtines figūras.

 
 
 

„Vandens lašelio kelionė“

 

Įgyvendindami projektą „Mokymasis už klasės ribų, „Kačiukų“ grupės vyr. auklėtoja R. Valčiukienė kartu su ugdytiniais ir padedami tėvelių pastatė spektakliuką apie vandens ciklą gamtoje ir pristatė jį darželio bendruomenei. Ruošdamiesi šiai veiklai, ugdytiniai domėjosi, kaip vyksta vandens apytaka. Auklėtoja jiems pateikė infomaciją, atitinkančią jų amžių ir gebėjimus. Įgytas žinias vaikai patraukliu būdu nusprendė perteikti savo draugams, kitiems darželio ugdytiniams.

 

 

 

Antrasis Erasmus+ projekto „Mokymasis už klasės ribų“ trumpalaikis pedagogų mokymosi ir darbo patirties keitimosi vizitas Petrosani mieste, Rumunijoje 2017 m. gegužės 15-19 

2017-05-22

 

2017 m. gegužės 15-19 d. įvyko antrasis Erasmus+ projekte „Mokymasis už klasės ribų“ dalyvaujančių pedagogų mokymosi ir darbo patirties keitimosi vizitas, kurį organizavo projekto partneris – Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, esantis Petroșani mieste, Rumunijoje. Mokymuose dalyvavo 14 dalyvių iš 6 šalių ugdymo įstaigų. Mūsų lopšelio-darželio projektų vadovė Irina Paradnikaitė-Abromavičienė ir auklėtoja Milda Čekanauskienė, kartu su mokytojais iš Belgijos, Bulgarijos, Italijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės ir Rumunijos, stebėjo kolegų rumunų veiklas su ugdytiniais. Pagrindinis dėmesys vizito metu buvo skirtas veiklų (darbo) stebėjimui už klasės ribų, t.y. ugdomosioms veikloms ne mokyklos patalpose, o kitose erdvėse, taip pat lauko pedagogikos elementų taikymui ir darbui su gamtinėmis priemonėmis ugdymo procese.

Priimančioji mokykla užsienio kolegoms buvo paruošusi turiningą programą, kurios metu svečiai stebėjo lopšelio-darželio ir mokyklos ugdytinių programą, atskleidžiančią rumunų ir čia gyvenančių romų kultūrą ir gyvenimo būdą. Svečiai apžiūrėjo ugdymo įstaigų patalpas, susitiko su mokytojais ir mokiniais. Mokymų metu rumunų pedagogai paaiškino piešimo ant akmenų subtilybes ir organizavo praktinį piešimo ant akmens seminarą. Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai atvykusiems projekto partneriams pademonstravo, kokius judriuosius žaidimus jų ugdytiniai žaidžia lauke lavindami greitį, orientaciją ir komandinį darbą. Į šią veiklą buvo įtraukti ir užsienio kolegos, todėl tai sukėlė nemažai juoko ir gerų emocijų. 

Atvykę partneriai ne tik stebėjo kolegų rumunų darbą, bet ir patys aktyviai dirbo. Gegužės 17 d. Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida organizuoto tarptautinio simpoziumo metu kiekvienos partnerinės ugdymo įstaigos koordinatorius turėjo paruošti ir pristatyti pranešimą tema „Lauko veiklų vadyba“ (angl. “The management of outdoor activities“) su konkrečiais veiklų pavyzdžiais. „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio projektų vadovė Irina Paradnikaitė-Abromavičienė savo pranešimą pagrindė mūsų ugdymo įstaigoje 2014-2016 m. įgyvendinto Nordplus Junior programos projekto „Lauko pedagogika su Mike Pūkuotuku“ vaizdo medžiaga. Visi konferencijoje skaityti pranešimai bus išleisti atskiru leidiniu, o pranešėjams bus įteikti Nacionalinės bibliotekos išduoti pažymėjimai.

Konferenciją filmavo vietinė televizija, jos fragmentus galite matyti žemiau esančioje vaizdo medžiagoje.

 

 

Po užsiėmimų ugdymo įstaigoje buvon organizuotas susitikim su Petroșani miesto meru Tiberiu Iacob Ridzi ir įvairių skyrių vadovais regiono mokyklų inspekcijoje Devoje. Ten projekto dalyviams išsamiai buvo pristatyta Rumunijos švietimo sistema. Kolegos iš partnerinių institucijų taip pat dalyvavo interaktyvioje biologijos pamokoje dendrologijos parke Simerijoje, kur buvo supažindinti su ten augančiais augalais ir Rumunijai būdinga flora. Daug emocijų sukėlė ir interktyvi istorijos pamoka – vizitas į Korvino pilį, apipintą įvairiomis paslaptingomis istorijomis. Projekto dalyviams buvo įteikti lapai su užuominomis ir reikėjo atspėti, apie kokį objektą eina kalba. Laisvu nuo mokymų metų rumunų kolegos suorganizavo mums turiningą kultūrinį-pažintinį laisvalaikį. Buvome supažindinti su šiuolaikiniu menininku karikatūristu Ion Barbu, lankėmės jo įkurtame šiuolaikinio meno muziejuje (The Romanian Plumber Museum)n ir jo motinai bei apkritai visoms motinoms pašvęstame muziejuje (Mother's museum) Petrila miestelyje. Projekto dalyviai lankėsi ir menininko atkurtame rumunų rašytojo disidento Ion Sarbu name-muziejuje, kur apžiūrėjo rašytojo atminimui skirtą ekspoziciją. Paskutinę susitikimo dieną visi šventėme Pavasario dieną Europoje, o rumunų pedagogai ir ugdytiniai paruošė mums siurprizą – ekspoziciją apie mūsų, t.y. projekto partnerių šalis ir pagamino mūsų nacionalinių patiekalų. Atsisveikinimo ceremonija baigėsi pažymėjimų įteikimu ir susitarimu susitikti 2017 m. lapkričio mėnesį pas partnerius Tenerifėje.

Mokymosi ir darbo patirties keitimosi vizito akimirkas Rumunijoje galite pamatyti čia.

Informaciją apie mokymosi vizitą pas partnerius Rumunijoje taip pat patalpinta Švietimo mainų paramos fondo tinklalapyje, su ja galite susipažinti čia.

 

 

Marijos iš Rumunijos veiklų su ugdytiniais santrauka

 

Grįžusios iš mokymų Italijoje socialinė pedagogė N. Kojalienė ir vyr. auklėtoja R. Valčiukienė į Lietuvą paviešėti ir dalyvauti projektinėse veiklose parsivežė kolegų rumunų talismaną – lėlytę Mariją. Lėlytė kartu su mūsų ugdytiniais dalyvavo įvairiose projektinėse veiklose, tačiau atėjo laikas atsisveikinti ir būsimo vizito Rumunijoje metu apsikeisti partnerių talismanais. Šiuo metu mūsų darželio talismanas Kūlverstukas vieši Belgijoje.

Vaizdo medžiagoje pateikta informacija apie Marijos viešnagę mūsų darželyje.

 

IKT priemonių panaudojimas ugdyme

 

Projekte „Mokymasis už klasės ribų“ yra plečiamos visos darželinukų kompetencijos, ieškoma įvairių patrauklių priemonių ir metodų, siekiant ugdymą(si) padaryti vaikams įdomų. Viena iš projekto temų – IKT priemonių panaudojimas ugdyme. Darželio socialinė pedagogė N. Kojalienė ir vyr. auklėtoja D. Remeikienė surengė „Bitučių“ grupės vaikams išvyką prie Kražantės upės, kurios metu vaikai, padedami pedagogių, turėjo praktiškai atlikti keletą užduotėlių ir įsiminti nemažai naujos informacijos. Kitą dieną soc. pedagogė Neringa, panaudodama Kahoot programėlę, sukūrė apklausą ir, prijungusi prie programėlės planšetes, pažaidė su vaikais – patikrino jų žinias, įgytas per išvyką prie upės. Tai buvo įdomi patirtis ne tik vaikams, bet ir pedagogėms. Kahoot programėlę ir jos principą socialinė pedagogė pristatė visoms auklėtojoms per metodinį susirinkimą.

 

Ugdytinių apklausą su Kahoot programėle panaudojant planšetes galite pamatyti čia.

 

Vaizdo medžiagoje galite pamatyti ugdytinių išvykos prie Kražantės upės akimirkas:

 

Žaidimas su gamtinėmis medžiagomis

 

Viena iš projekte numatytų užduočių buvo sugalvoti žaidimą lauke panaudojant gamtines priemones. 2017 m. balandžio mėn. „Kačiukų“grupės auklėtoja M. Alijošienė su savo ugdytiniais sugalvojo žaidimą „Kas auga sode, darže ir miške?“, prisirinko reikalingų gamtinių medžiagų (šakelių, akmenukų ir medžių lapų) ir jį nufilmavo. Žaidimas bus pristatytas mokymų Rumunijoje metu, jį reikės pažaisti su rumunų darželinukais.

Žaidimą galite peržiūrėti žemiau esančioje vaizdo medžiagoje.

 

 

Patirties, įgytos Italijoje, pritaikymas darbe su ugdytiniais:

 

„Kačiukų“ grupės Jurginės „Draugų slėnyje“

 

Jurginės – tai pavasario žalumos, žemdirbių, jaunimo ir arkliaganių šventė. Per Jurgines pirmą kartą išgenami gyvuliai į lauką. Tikėta, jog Šv. Jurgis po žiemos šalčių atrakina žemę, pasiunčia į ją lietų ir išleidžia žolę.

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio vyresnioji auklėtoja Rasa Valčiukienė suorganizavo „Kačiukų“ grupės ugdytiniams smagią ir nuotaikingą šventę  kaimo turizmo sodyboje „Draugų slėnis“. Jos metu vaikai išgirdo pasakojimą apie Jurginių šventės papročius ir tradicijas, drauge su vyresniąja meninio ugdymo vadove Asta Norkūniene dainavo piemenų dainas, žaidė žaidimus „Garnys“, „Graži mūsų šeimynėlė“, mėgdžiojo paukščių balsus, juokavo. Vėliau sodybos šeimininkės (Gitana Slavinskienė ir Julijona Valčiukienė) pakvietė vaikus kartu mušti sviestą, parodė, kaip gaminama naminė varškė ir iš jos spaudžiamas  sūris. Mažiesiems „piemenukams“  po „sunkių darbų“ buvo smagu vaišintis namine duona su sviestu ir sūriu, gurkšnoti mėtų arbatą. Vėliau vaikai galėjo apžiūrėti žemės ūkio padargus, su kuriais seniau ūkininkai dirbo žemę, ruošė šieną gyvuliams.  Ši idėja kilo įgyvenant 2016-2019 m. Erasmus+ projekto „Mokymasis už klasės ribų“ (“Learning behind the classroom walls“) trumpalaikių mokymosi ir darbo patirties keitimosi vizito Italijoje metu matytą sūrio gamybos procesą ūkyje.

Ir aš ten buvau, gyvulėlius ganiau, dainas dainavau, žaidimus žaidžiau, juokus krėčiau, prakaitas per nugarą varvėjo, burnoj nieko neturėjau...

Jurginių šventės akimirkos


Vaizdo medžiaga:

 

Veikla „Nuo vištos iki kiaušinio“

 

2017 m. sausio 30–vasario 3 d. vyr. auklėtoja  Rasa Valčiukienė ir socialinė pedagogė Neringa Kojalienė dalyvavo projekto „Mokymasis už klasės ribų“ trumpalaikiame mokymosi ir darbo patirties keitimosi vizite pas projekto partnerius Italijoje. Jo metu kolegos italų pedagogai vedė veiklas su savo ugdytiniais, o atvykę partneriai jas stebėjo. Vienas iš trumpalaikių mokymų (darbo patirties stebėjimo) tikslų – aptarti partnerių praktinėse veiklose taikomus metodus ir naudojamas priemones ir jas pritaikyti savo ugdymo įstaigose atsižvelgiant į ugdytinių amžių, gebėjimus ir pomėgius. Viena tokių stebėtų veiklų buvo „Nuo vištos iki kiaušinio“. Auklėtoja Rasa stebėtą medžiagą adaptavo ir pravedė užsiėmimą „Kačiukų“ grupėje.

Veiklos „Nuo vištos iki kiaušinio“ „Kačiukų“ grupėje pristatymas

 

 

 

 
 

Saugaus eismo pamokos Kelmės policijos komisariate

2017-03-24

 

„Kūlverstuko“ lopšelio-darželio  „Kačiukų“ ir „Boružiukų“ grupių ugdytiniai, lydimi auklėtojų R. Valčiukienės ir S. Šliožienės, kovo 24 d. vyko į Kelmės policijos komisariatą. Vaikus nuotaikingai pasitiko policijos draugas Amsis bei pareigūnai A. Valčiukas ir V. Ancikevičienė. Pareigūnas darželinukams priminė, kokios yra saugaus elgesio gatvėje taisyklės, kaip tinkamai bendrauti su draugais, ir paaiškino, kaip elgtis namuose likus vienam. Po pokalbio apie saugų elgesį ir drausmę, pareigūnas pasiūlė vaikams pažiūrėti kelis animacinius filmukus, kuriuose vaikai turėjo įžvelgti netinkamą veikėjų elgesį ir jį pakomentuoti.

Ugdytinių dėmesį prikaustė kieme stovintis tarnybinis policijos automobilis, į kurį vaikai krykštaudami ropštėsi pasėdėti, pasijusti tikrais policininkais. Atsisveikindamas, pareigūnas A. Valčiukas dar kartą priminė visiems, kur ir kokiomis aplinkybėmis galima pereiti gatvę, koks kelio ženklas žymi pėsčiųjų perėją, ką turi vilkėti pėstieji, kokie pavojai tyko judrioje gatvėje ir palinkėjo saugaus kelio. Grįždami į darželį, ugdytiniai žinias apie saugų eismą pritaikė praktiškai.

Ši tikslinė išvyka yra patirties, įgytos mokymų Italijoje metu, pritaikymas praktikoje – mokyti ugdytinius saugaus eismo realioje aplinkoje

Išvykos akimirkos

 

Trumpas filmukas, kaip mokome ugdytinius saugaus eismo:

 

 

 

 

 

Pirmasis Erasmus+ projekto „Mokymasis už klasės ribų“ trumpalaikis pedagogų mokymosi ir darbo patirties keitimosi vizitas Italijoje 2016 m. sausio 30–vasario 3 d.

2017-02-13

 

Įgyvendinant 2016–2019 m. Erasmus+: Comenius tarpmokyklinių Strateginių partnerysčių projektą “Learning beyond the classroom walls“ (LBCW, liet. „Mokymasis už klasės ribų“), 2017 m. sausio 30–vasario 3 d. darželio pedagogės Neringa Kojalienė ir Rasa Valčiukienė vyko į trumpalaikį mokymosi ir darbo patirties keitimosi vizitą pas projekto partnerius – „Piazza 4 Novembre“ mokyklą, esančią San Nicandro Garganico miestelyje Italijoje. Vizito metu partneriai aplankė ir apžiūrėjo 2 ugdymo įstaigas: “Piazza 4 Novembre“ pradinę ir pagrindinę mokyklą ir “M. A. ZUPPA“ pradinę mokyklą. Projekto partneriai – ikimokyklinių ir pradinių ugdymo įstaigų pedagogai iš Didžiosios Britanijos, Belgijos, Rumunijos, Ispanijos (Tenerifės salos), Bulgarijos ir Lietuvos buvo iškilmingai sutikti „Piazza 4 Novembre“ mokykloje. Atvykusiems projekto partneriams ugdytiniai dainavo po ištrauką iš kiekvienos šalies himno, pristatė savo ugdymo įstaigą ir joje skambančias itališkas dainas. Mokymų metu pedagogės iš Lietuvos buvo supažindintos su 4 ikimokyklinio ugdymo grupėmis. Kiekvienoje grupėje buvo skirtingo amžiaus vaikai, pedagogės stebėjo kolegių ir jų ugdytinių paruoštus pasirodymus, buvo pamalonintos ugdytinių ir auklėtojų paruoštomis dovanėlėmis. Mokymų dalyviai susipažino su Italijos ugdymo įstaigų specifika, turėjo galimybę apžiūrėti ikimokykliniame ugdyme naudojamas priemones. Projekto partneriai sužinojo, kad Italijoje jau ikimokyklinio amžiaus vaikai yra mokomi tikybos, turi šiam dalykui skirtas pratybas ir ateinantį mokytoją. Dar vienas labai didelis skirtumas nuo mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigų – uniforma. Italijoje jau net patys mažiausieji dėvi uniformą – baltus chalatėlius.

Darbo patirties keitimosi metu stebėjome keturis italų pedagogų vedamus užsiėmimus: „Ištirpęs metalas“, „Morzės abėcėlė“, „Nuo kiaušinio iki vištos“ ir projekto „Saugus su meile“ veiklą, skirtą kelio ženklams pažinti ir saugiai elgtis gatvėje. Veiklas „Ištirpęs metalas“ ir „Nuo kiaušinio iki vištos“ vedė atsidavęs darbui ir vaikams gamtos mokslų mokytojas. Šio ugdytojo hobis – iš senų medžiagų sukurti naujus daiktus, pavyzdžiui, perlydęs metalo gabalėlį jis pagamina žaislus, yra sukūręs aparatėlį, kuriuo galima skaityti Morzės abėcėlę, ir dar daugelį kitų dalykų. Šio mokytojo užsiėmimai sužavėjo ne tik mokinius, bet ir visko mačiusius pedagogus. Užsiėmimo metu projekto partneriai turėjo galimybę patys pasimokyti Morzės abėcėlės. Šios abėcėlės principas yra trumpi ir ilgi skambėjimo garsai, iš garsų sudaromi žodžiai. Projekto „Saugus su meile“ veiklos metu ugdytiniai buvo supažindinami su kelio ženklų reikšmėmis, buvo sudaromos kritinės situacijos kelyje. Ugdytiniai buvo mokomi, kaip elgtis įvairiose situacijose: surinkti teisingą pagalbos telefono numerį, tiksliai operatoriui nusakyti situaciją, į tinkamą padėtį paversti sužeistą žmogų. Šis projektas ugdytiniams suteikė ne tik žinių, bet ir daug teigiamų emocijų, nes vyko labai nuotaikingai, vaikams į pagalbą atskubėdavo klounai, kurie renginio pabaigoje linksmino susirinkusius ugdytinius ir pedagogus. Kitoje San Nicandro Garganico mokykloje, „M. A. ZUPPA“, buvome supažindinti si itališkais šokiais ir dainomis, patys dainavome žinomas italų dainas ir šokome itališkus šokius. Pamatę visus užsiėmimus ir veiklas mokymų dalyviai aptarė, ką galės pritaikyti savo ugdymo įstaigose.

Projekto dalyviai taip pat turėjo galimybę apsilankyti savaitiniuose vaikų globos namuose P. O. FESR Regione Pulgia 2007–2013 „Investiamo nel vostro futuro“. Čia auga 13 ugdytinių, kurių tėvai negali jais pasirūpinti (turi specialiųjų poreikių, yra narkomanai, priklauso rizikos šeimoms ir kt.). Šioje globos įstaigoje ugdytiniai gyvena nuo pirmadienio iki penktadienio, o savaitgaliais gali grįžti į savo šeimas. Šiuos vaikų globos namus įsteigė vienas turtingas Italijos ūkininkas, kuris padovanojo savo žemes ir ūkį nelaimingiems vaikams. Ugdytiniai čia gyvendami turi ir pareigų – prižiūrėti žemės ūkį (augina alyvuoges, prižiūri galvijus).

Partneriai italai atvykusiems projekto partneriams organizavo susitikimą su meru San Nicandro Garganico savivaldybėje. Savivaldybės darbuotojai projekto partnerius priėmė labai šiltai, nustebino savo vaišingumu ir svetingumu.

Laisvalaikiu mokymosi dalyviams buvo organizuotos turiningos edukacinės ekskursijos. Kartu su vizitą organizavusios mokyklos mokytojais jie lankėsi vietinio ūkininko sodyboje “DON NUNZIO E CAVALLO“, kurioje stebėjo “Caciocavallo“ sūrio pagaminimo procesą. Šis sūris gaminamas tik rankomis, o gamybos procesas yra ilgas ir labai sudėtingas. Projekto dalyviai aplankė ir į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktą miestelį Alberobello, kuris žymus savo unikalia architektūra – tradicinių Apulijos gyvenamųjų namų, vadinamų trullo (liet. Trolių nameliai), kompleksu ir Polignano a Mare miestelį, kurio senamiestis žvelgia į jūrą nuo stačių 30 m. aukščio uolų. Partneriai lankėsi ir Castellanos urvuose (Castellana Caves), kuriuose formuojasi stalaktitai ir stalagmitai.

Mokymosi ir darbo patirties keitimosi vizitą Italijoje vainikavo iškilmingas baigiamasis renginys, kurio metu pedagogams buvo įteikti pažymėjimai, aptartos jau įvykdytos veiklos ir susitarta dėl veiklų 2017 m. vasario–balandžio mėn., pasikeista šalių-partnerių talismanais. Iki gegužės mėn. „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje svečiuosis ir veiklose su ugdytiniais dalyvaus tautiniais rūbeliais aprengta lėlytė Marija iš Rumunijos, kuri pakeitė pas mus jau viešėjusį projekto logotipo simbolį – Pelėdą iš Belgijos.

Akimirkos iš mokymosi ir darbo patirties keitimosi vizito Italijoje

 

Matematikos mokėmės lauke

2017-01-24

 

Įgyvendindami Erasmus+ projektą „Mokymasis už klasės ribų“ (LBWC), mūsų lopšelio-darželio pedagogai siekia didinti ugdytinių žinių potencialą ir įgūdžius per lauko pedagogiką. Į ugdymo turinį tikslingai įtraukta daugiau žaidimų ir užsiėmimų lauke su gamtinėmis medžiagomis, stengiamasi paversti juos į veiksmingas ir įdomias vaikui ugdomąsias veiklas. 2017 m. sausio 17-20 dienomis darželyje buvo vedamos trys atviros matematinės veiklos.

Grupės „Kačiukai“ vyresnioji auklėtoja R. Valčiukienė vedė veiklą tema „Skaičiai ir skaičiavimas“. Ugdytiniai, tėveliai bei auklėtojos darželio kieme visą savaitę kūrė ledo skulptūrų parką. Šiame parke vyko veikla, kurios metu vaikai mokėsi skaičiuotę, skaičiavo ten augančius medžius, ieškojo po eglutėmis pasislėpusių ledo grybų, suradę juos skaičiavo, parinko tinkamą skaitmenį. Veikloje dalyvavo ir viešnia iš Belgijos – projekto simbolis Pelėda.

Pavirtusi Kūlverstuku grupės „Zuikučiai“ auklėtoja M. Čekanauskienė su ugdytiniais dalyvavo ugdomojoje veikloje „Geometrinės figūros ir aš“. Veiklos metu Kūlverstukas vaikus supažindino su pagrindinėmis geometrinėmis figūromis: trikampiu, apskritimu, kvadratu, aiškinosi jų panašumus ir skirtumus, o po to pakvietė vaikus ieškoti geometrinių figūrų aplinkui. Jas suradę, ugdytiniai sudėjo vienos rūšies figūras į tris eiles-sekas: trikampių, apskritimų, keturkampių, skaičiavo ir įvardino juose esančias figūras ir iš jų dėliojo paveikslėlius. Siekiant įtvirtinti formų skirtumus vaikai iš pasirinktų spalvotų plastikinių kamuoliukų pagal spalvas į rėmus sudėliojo norimas geometrines figūras. Atsiskleisti vaikų kūrybiškumui veiklos pabaigoje padėjo piešimas ant sniego su spalvotais dažais.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupių „Spinduliukai“ bei „Žirniukai“ auklėtojos V. Ūselienė ir A. Kaknevičienė ugdytinių pramogą lauke pavertė neįprasta ugdomąja veikla. Pamokėlės metu vaikai drauge su kiškiu (auklėtoja V. Ūselienė) pagilino turimas matematines žinias apie dydžio sąvokas. Mažieji noriai bendravo, mankštinosi, matavo vieni kitų ūgį, taip pat dėmesingai stebėjo aplinkoje esančius didelius daiktus bei didinamaisiais stiklais tyrinėjo mažus daiktus. Aktyvi veikla – mėtymas į taikinius, kamuolio numušimas nuo kūgio su lazda, sniego kasimas bei čiuožimas nuo kalniuko su rogėmis teikė daug džiaugsmo ir leido praktiškai pajausti skirtumą tarp didelių ir mažų daiktų. Ugdomoji veikla lauke ugdytiniams suteikė galimybę aktyviai veikti, bendradarbiauti ir tyrinėti, plėsti žodyną naujomis sąvokomis bei patirti teigiamas emocijas.

Veiklose buvo taikyti aiškinimo, tyrinėjimo, stebėjimo ir žaidimo metodai. Vaikai netradicinėje aplinkoje praturtino matematines žinias, gerino įgūdžius skaičiuodami, tyrinėdami, piešdami, lygindami. Ugdytiniai aktyviai įsitraukė į siūlomas veiklas ir džiaugėsi žiemos teikiamais malonumais.

Veiklų akimirkas galite pamatyti čia.

Filmuotą medžiagą galite peržiūrėti žemiau.

 

 

 

Pelėdos viešnagė „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje

2017-01-18

 

2016 m. lapkričio-2017 m. sausio mėn. mūsų ugdymo įstaigoje svečiavosi Erasmus+ projekto „Mokymasis už klasės ribų“ (angl. “Learning beyond the classrom walls“) logotipo simbolis – Pelėda (Mr. Owl), kuri atkeliavo pas mus iš Belgijos. Viešnagės metu Pelėda ne tik dalyvavo numatytose projektinėse veiklose su darželio ugdytiniais – gamino kalėdinius sveikinimus projekto partneriams, žiūrėjo vaizdo medžiagą apie šalis-partneres ir įgijo žinių apie šias šalis, dalyvavo teminiuose užsiėmimuose lauke, bet ir kartu su ugdytiniais dalyvavo rytinėse mankštose, „Ryto rato“, muzikos ir kūno kultūros veiklose, žiūrėjo Adventinį vaidinimą „Pakeleiviai“, lauke puošė eglutes, dalyvavo kalėdinių eglučių šventėje, sportavo, žaidė ir ilsėjosi.

Per  2 mėn. (gruodį, sausį) įgytas žinias apie projekto partnerius „Kačiukų“ grupės ugdytiniai (vyr. auklėtoja R. Valčiukienė) tikrinosi darydami testus (nuotraukoje). Tai tik pradinis žinių patikrinimas, žinios bus nuolat gilinamos viso projekto metu ir projekto pabaigoje bus atliktas baigiamasis testas ir analizuojama, ar ugdytiniai pagerino savo žinias.

 

 

Pelėdos viešnagę ir mūsų ugdytinių veiklas atspindi spec. pedagogės N. Kojalienės sukurtas trumpas filmukas, kurį galite pamatyti Youtube svetainėje:

 

 

Išvyka į Tytuvėnų regioninį parką

2016-11-22
 

Įgyvendindami 2016-2019 m.  Erasmus+ projekte „Mokymasis už klasės ribų“ (angl. “Learning beyond the classrom walls“) numatytas veiklas plėsti ugdytinių žinias per natūralų aplinkos pažinimą, š. m. lapkričio 17 d. „Zuikučių“, „Kačiukų“ ir „Ežiukų“ grupių vaikučiai, lydimi vyr.  auklėtojų D. Matuliauskienės, R. Valčiukienės, auklėtojų L. Uosytės-Mikašauskienės ir M. Čekanauskienės, vyko į Tytuvėnų regioninį parką. Ten ugdytiniai lankėsi parko informacijos centre ir miško muziejuje, susipažino su parko, miško struktūra, juose gyvenančiais gyvūnais, miško muziejaus ekspozicijomis. Išvykos metu vaikai praplėtė pažintines žinias apie mišką, gyvūnus bei susipažino su retai sutinkamais gyvūnais ir paukščiais. Vaikams didžiausią įspūdį paliko miško muziejuje pamatyti žvėreliai:  kiškis, lapė, bebras, šernas, ežys, taip pat paukšteliai: gervė, zylė, genys, gandras, antis.  Grįžę ugdytiniai dalinosi įspūdžiais, piešė matytus gyvūnėlius  bei paukštelius. 

Išvykos į regioninį parką a kimirkos 

 

Pirmasis tarptautinis projekto partnerių susitikimas Jungtinėje Karalystėje

2016-11-21

2016 m. lapričio 15-16 d. Withernsea pradinėje mokykloje (angl. Withernsea Primary School Academy), Anglijoje (Jungtinė Karalystė), įvyko pirmasis Erasmus+ projekto „Mokymasis už klasės ribų“ (LBCW) tarptautinis partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo po du dalyvius iš projekto šalių-partnerių ugdymo įstaigų iš Lietuvos, Belgijos, Ispanijos (Tenerifės), Bulgarijos, Italijos ir Rumunijos. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelį-darželį atstovavo projektų vadovė I. Paradnikaitė-Abromavičienė ir socialinė pedagogė N. Kojalienė.

Susitikimo metu mokyklos direktorė Angela Harper aprodė svečiams ugdymo įstaigą ir atsakė į pateiktus klausimus. Projekto koordinatorė Claire Wright (Anglija) kartu su partneriais aptarė darbo eigą, sukonkretino užduotis ir darbų atlikimo terminus, bendravimo ir bendradarbiavimo formas, projekto viešinimo būdus. Partneriai pristatė savo ugdymo įstaigas ir iš visų savo mokyklose atrinktų projektų logotipų („Kūlverstuko“ lopšelis-darželis pateikė 3) išrinko vieną bendrą projekto logotipą – daugiausia balsų gavo logotipas su pelėda (apačioje), kurį pateikė partneriai iš Belgijos - Ecole Communale d'Arquennes. Vizito metu apsikeista ir šalių-partnerių ugdymo įstaigų talismanais, kurie kiekvieno vizito metu keliaus į partnerių mokyklas ir ten dalyvaus projektinėse veiklose su ugdytiniais. Mūsų Kūlverstukas iki kito vizito pas partnerius liko Anglijoje pas 4-mečius vaikus. Tikimės, kad mažieji draugai iš svečios šalies gerai globos mūsų darželio simbolį. Pirmasis projekte numatytas trumpalaikis mokymosi vizitas įvyks 2017 m. sausio 29-vasario 4 d. Italijoje.

Pirmojo tarptautinio projekto partnerių susitikimo akimirkos

 

 

Pirmieji užsiėmimai su ugdytiniais apie Erasmus+ projekto „Mokymasis už klasės ribų“ šalis-partneres

2016-11-18

2016 m. spalio-lapkričio mėn. lopšelio-darželio grupėse įvyko pirmieji užsiėmimai pagal 2016-2019 m. Erasmus+ programos projektą “Learning beyond the classroom walls“ (oficialus trumpinys LBCW, liet. „Mokymasis už klasės ribų“). Jų metu ugdytiniams buvo rodoma vaizdo medžiaga apie projekte dalyvaujančias šalis-partneres, piešiamos Belgijos, Ispanijos, Italijos, Didžiosios Britanijos, Bulgarijos ir Rumunijos vėliavos ir daromi grupių projekto plakatai.

Žinios apie šalis-partneres bus ir toliau gilinamos ir įtvirtinamos praktinių užsiėmimų metu per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Užsiėmimų akimirkas galite pamatyti čia.

 

 

Projekto Mokymasis už klasės ribų“ logotipo kūrimas ir paroda

2016-10-27

Įgyvendindama 2016-2019 m. Erasmus+ strateginių mokyklinių partnerysčių projektą „Mokymasis už klasės ribų“ (“Learning beyond the classroom walls“, oficialus trumpinys LBCW), projekto numeris 2016-1-UK01-KA219-024434_3, mūsų darželio bendruomenė kūrė projekto logotipą. Mūsų ugdytinių, jų tėvelių ir auklėtojų pastangomis buvo sukurti net 34 logotipai!!! Visi logotipai buvo eksponuojami ugdymo įstaigos koridoriuje, jais galėjo grožėtis ne tik mūsų bendruomenės nariai, bet ir darželio svečiai – Nordplus Junior projekto „Tegyvuoja muzika!“ (“Viva la musica!“) partneriai iš Latvijos, Estijos, Suomijos ir Islandijos.

3 daugiausiai dėmesio ir pagyrimų sulaukę logotipai (nuotraukose žemiau) buvo atrinkti vežtis į Didžiąją Britaniją, kur 2016 m. lapkričio 14-17 d. įvyks pirmasis tarptautinis projekto partnerių susitikimas ir bus išrinktas vienas bendras projekto logotipas.

Projekto įgyvendinimo grupė dėkoja visiems ugdytiniams, jų tėveliams ir darželio pedagogėms už spalvingus ir projekto temą atspindinčius logotipus.

Vyr. auklėtoja Laima Račkauskienė su „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniais

Ugdytinė Medeinė Pelenytė su mama („Boružiukų“ gr.)

Ugdytinis Benas Jucevičius (1,8 m.) su mama Milda Jucevičiene („Žirniukų“ gr.)

 

Logotipų parodą ir visus logotipus galite peržiūrėti čia.

 

 

Ką mūsų ugdytinių tėvai mano apie projekto poveikį bendruomenei?

2019-05-03
 

2019 m. balandį „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio socialinė pedagogė Neringa Kojalienė ir vyresnioji auklėtoja Rasa Valčiukienė apklausė projekte „Mokymasis už klasės ribų“ dalyvavusių keleto ugdytinių tėvų. Jie turėjo atsakyti į klausimus apie projekto poveikį ugdymo turiniui, jų vaikui, pedagogams.

Su tėvų nuomone kviečiame Jus susipažinti žemiau pateiktoje vaizdo medžiagoje.

https://youtu.be/Xe0wql5Lnzc

 

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas