2017-2019 m. Erasmus+ projektas 

“Creating, experimenting and cooperating – sharing experiences and improving practices in early childhood education“ 

(liet. „Kūrimas, eksperimentavimas ir bendradarbiavimas - dalijimasis patirtimi ir ankstyvojo ugdymo praktikos tobulinimas“)

 

 

2017 m. rugsėjo mėn. „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje pradedamas įgyvendinti  bendrojo ugdymo tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas “Creating, experimenting and cooperating – sharing experiences and improving practices in early childhood education“ (oficialus trumpinys CEC-ECE, liet. „Kūrimas, eksperimentavimas ir bendradarbiavimas –  dalijimasis patirtimi ir ankstyvojo ugdymo praktikos tobulinimas“). Projekto numeris – 2017-1-PT01-KA219-035913_6.

Projekto tikslas – žadinti ugdytinių pažintinės veiklos poreikį ir skatinti vaikų kūrybinę raišką motyvuojant juos įgyti naujų įgūdžių ir kompetencijų per praktines pasaulio ir aplinkos pažinimo veiklas, o pedagogams suteikti galimybę plėsti savo profesines kompetencijas keičiantis darbo patirtimi su projekte dalyvaujančių užsienio ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogais ir pritaikyti įgytas žinias darbe su ugdytiniais. 

Įgyvendinant projektą į ugdymo turinį bus įtraukta daugiau temų apie vandenį, orą, žemę ir mišką, bus organizuojami edukaciniai užsiėmimai, kurie skatins vaikus domėtis juos supančia aplinka ir gamtos reiškiniais bei padės įgyti naujų žinių ir patirties. 

Projekte dalyvaus ugdymo įstaigą lankantys ugdytiniai ir pedagogai, į veiklas bus įtraukiami ir vaikų tėveliai. 

Projektą koordinuoja Agrupamento de Escolas de Campo (Portugalija), projekto partneriai – ikimokyklinio ugdymo įstaigos iš Portugalijos, Kroatijos, Graikijos (Kreta), Bulgarijos, Lenkijos ir Lietuvos.

Informacija apie projekto eigą, veiklas ir rezultatus, tarptautinius partnerių susitikimus ir trumpalaikes mokymosi veiklas taip pat bus talpinama eTwinning platformoje.

Projekto trukmė - 24 mėnesiai. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ lėšomis.

Lietuvoje Erasmus+ programą administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

 

eTwinning projekto Kokybės ženkleliai

2019-10-16

 

Įgyvendindamos 2017–2019 m. „Erasmus+“ ir eTwinning projektą „Kūrimas, eksperimentavimas ir bendradarbiavimas – dalijimasis patirtimi ir ankstyvojo ugdymo praktikos tobulinimas“ (oficiali santrumpa CEC-ECE), ikimokyklinio ugdymo pedagogės Rasa Valčiukienė („Kačiukų“ grupė) ir Aušra Buivydaitė („Meškučių“ grupė) bei projektų vadovė Irina Paradnikaitė-Abromavičienė dalinosi projekto įgyvendinimo patirtimi ir pasiektais rezultatais eTwinning platformoje. Už indėlį plėtojant tarptautinį mokyklų bendradarbiavimą virtualioje erdvėje bei pastangas paįvairinti ikimokyklinio ugdymo turinį dalyvėms suteikti eTwinning Kokybės ženkleliai.

 

 

Tarptautinis projektinis bendradarbiavimas – priemonė tobulinti ankstyvąjį ugdymą

2019-05-29

 

Gegužės 13–17 d. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje vyko paskutinis (4-asis) 2017–2019 m. įgyvendinamo „Erasmus+“ projekto „Kūrimas, eksperimentavimas ir bendradarbiavimas – dalijimasis patirtimi ir ankstyvojo ugdymo praktikos tobulinimas“ (oficiali santrumpa CEC-ECE) mokymo(si) vizitas, kuriame dalyvavo 18 ikimokyklinio ugdymo pedagogių iš Portugalijos, Kroatijos, Graikijos, Bulgarijos ir Lenkijos. Per šį vizitą prie projekto partnerių taip pat prisijungė dvi pedagogės iš vienos Portugalijos mokyklos (Agrupamento Vertical de Escolas da Sé, Lamego). Jos stebėjo mūsų ikimokyklinio ugdymo pedagogių užsiėmimus ir sėmėsi gerosios darbo patirties pagal jų mokykloje įgyvendinamą „Erasmus+“ kvalifikacijos kėlimo mobilumo projektą „Empowering towards the 21st Century Learning Environments“.

Vizitą ugdymo įstaigoje pradėjome trumpu muzikiniu vaikučių pasveikinimu, po jo aprodėme viešnioms darželį, pristatėme Lietuvos švietimo sistemą ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo ypatumus ir patirtį, atsakėme į kilusius klausimus. Po įžanginės dalies perėjome prie praktinių mokymo(si) ir gerosios darbo patirties keitimosi veiklų.

Projektas CEC-ECE apėmė 4 modulius (vanduo, oras, žemė ir miškas), kurie buvo įgyvendinami ir ugdytiniams įtvirtinami per pasaulio pažinimo, dailės, muzikos, kūno kultūros ir teatro užsiėmimus. Žinodami, kad ugdytinių pažintinės veiklos poreikį ir kūrybiškumą geriausiai skatina patirtinis ugdymas, per užsiėmimus pasitelkdavome patrauklius ir paveikius ugdomuosius metodus, tokius kaip žaidybinė veikla, eksperimentavimas, tyrinėjimas, bandymai ir kt. Per mokymo(si) ir darbo patirties stebėjimo „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje vizitą projekto partnerėms pristatėme įvairias veiklas, kurios vyko ir ugdymo įstaigoje, ir už jos ribų. Pirmiausia, savo žinias apie vandenį, orą, žemę ir mišką vaidybine forma pristatė keturių projekte dalyvavusių grupių ugdytiniai. Muzikinis spektaklis „Vandens lašelio kelionė“ sužavėjo viešnias spalvingais darželinukų apdarais, meniškomis dekoracijomis ir skambiomis vaikų atliekamomis dainomis bei eilėraščiais. Darželyje kolegės iš užsienio taip pat dalyvavo eksperimentų popietėje, stebėjo dvi muzikines veiklas pagal modulį „Miškas“, integruotą pasaulio pažinimo ir dailės veiklą „Vanduo – mūsų draugas“, dvi kūno kultūros veiklas pagal modulius „Oras“ ir „Miškas“ (integruota veikla su „Kačiukų“ grupės vaikų tėvais), integruotą pasaulio pažinimo ir meninio ugdymo veiklą su šviesos stalais, grįstą Reggio Emilia metodu (jungtinė 4 projekte dalyvavusių grupių veikla). Kartu su projekto dalyviais – „Meškučių“, „Kačiukų“, „Varliukų“ ir „Žiogelių“ grupių ugdytiniais – viešnios dalyvavo edukacinėse programose „Duonos kepimas“ Žaliūkių malūnininko sodyboje ir „Piemenėlių žaidimai“ Kelmės krašto muziejuje, vyko į susitikimą su girininku ir buvusiu eiguliu Aukštmiškyje bei pėstute keliavo prie Kražantės upės. Pasitelkus išvykos prie upės prisiminimus buvo organizuota žinių įtvirtinimo ir patikrinimo veikla „Meškučių“ grupės ugdytiniams ir svečiams. Žiūrėdami vaizdo medžiagą, vaikai prisiminė, ką matė prie upės, o žinias pasitikrino per „Kahoot“ programėlę. Naudodami planšetinius kompiuterius, vaikai turėjo pažymėti teisingą atsakymą pagal spalvą, tokia pat užduotis buvo pateikta ir viešnioms, tik anglų kalba. Kolegės iš užsienio taip pat išbandė „Interaktyvias grindis“ – šiuolaikinių vaikų poreikius atliepiančią ugdomąją priemonę, skirtą loginiam mąstymui ir judesių koordinacijai lavinti. Vizito Lietuvoje dalyvėms „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pedagogės organizavo dvi praktines mokomąsias veiklas (angl. workshop), susijusias su projekto turiniu, – „Smėlio dekoracija butelyje“ ir „Reggio Emilia metodo taikymas ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas“.

Po mokymo(si) veiklų ugdymo įstaigoje viešnios lankėsi Tytuvėnų vaikų lopšelyje-darželyje, joms buvo organizuota turininga edukacinė-pažintinė programa. Per vizitą kolegės iš užsienio pristatė savo ugdymo įstaigose įgyvendintas veiklas pagal paskutinįjį projekto modulį „Miškas“, aptarė, kas sekėsi sklandžiai, o kas pareikalavo didesnių pastangų. Per vasarį vykusį mokymo(si) vizitą Graikijoje projekto partneriai apsikeitė 6 pradėtais daryti (piešti, aplikuoti ir kt.) vaikų darbais, kuriuos turėjo užbaigti su savo ugdytiniais. Visus užbaigtus darbus viešnios atsivežė į Lietuvą – gegužės 13–17 d. „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio sporto salėje buvo organizuota 42 meninių darbų paroda. Grožėjomis vaikų išmone, fantazija ir kūrybine raiška, džiaugėmės jų įdėtu darbu ir noru kurti, bendradarbiauti.

 Susitikimas Lietuvoje baigėsi organizuotų mokymo(si) veiklų aptarimu ir įvertinimu. Iš partnerių pasisakymų susidarėme įspūdį, kad mūsų darbo tempas kai kuriems iš jų yra sunkiai suvokiamas dėl kultūrinių ir gyvenimo būdo skirtumų. Sulaukėme komplimentų dėl planingo ugdomųjų veiklų kryptingumo, tikslingumo ir veiksmingumo, vaikų iniciatyvumo ir savarankiškumo per užsiėmimus. Kolegės iš užsienio stebėjosi priemonėmis, informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis, vidaus ir lauko sporto įrenginių gausiomis ugdymo įstaigos aplinkomis, auklėtojų kūrybiškumu ir paveikia pedagogių bei ugdytinių ir pedagogių bei tėvų tarpusavio sąveika.

Tikimės, kad pristatyta mūsų pedagogių praktinė patirtis ir per edukacines programas įgytos žinios projekto partnerėms bus naudingos, taikys darbe su ugdytiniais siekdamos gerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę ir įvairovę.

 

 Kviečiame Jus susipažinti su mokymo(si) vizito Lietuvoje akimirkomis

  

 

 

Pasaulio pažinimo, dailės ir IKT veiklų ciklas „Miško spalvos“

2019-05-06

 

Įgyvendindama 2017-2019 m. Erasmus+ projekto „Kūrimas, eksperimentavimas ir bendradarbiavimas – dalijimasis patirtimi ir ankstyvojo ugdymo praktikos tobulinimas“ modulį „Miškas“, 2019 m. vasario-balandžio mėn. ikimokyklinės „Kačiukų“ grupės vyresnioji auklėtoja Rasa  organizavo dailę, IKT ir pasaulio pažinimą apjungiančias veiklas „Miško spalvos“. Jos metu „Kačiukų“ grupėje vyko tiriamieji eksperimentiniai dailės užsiėmimai. Auklėtojos padedami, ugdytiniai  naudojosi išmaniaisiais telefonais ir tyrinėjo knygų paveikslėlius, stebėjo augalus, gyvūnus, gilinosi į miško ir gamtos spalvų kaitą skirtingu metu laiku. Piešdami lauke, vaikai ne tik eksperimentavo su spalvomis, jas maišė, džiaugėsi netikėtai išgautais atspalviais, bet ir išbandė piešimą ant stiklo.

Veikla vaikams suteikė žinių apie miške augančius medžius ir laukinius gyvūnus. Vaikai turėjo galimybę pakartoti spalvų pavadinimus, kurti bei eksperimentuoti. Kūryba gamtoje suteikė naujų patirčių piešiant iš natūros aplink augančius medžius.

Praktiniai užsiėmimai gamtoje natūraliai skatina vaikus stebėti, kurti, tyrinėti, eksperimentuoti, atrasti ir pažinti juos supantį pasaulį.

 

Veiklos „Miško spalvos“ akimirkos

 

 

Pasaulio pažinimo ir meninio ugdymo veikla „Medžiai aplink mus“

 

Įgyvendindama 4-ąjį projekto modulį „Miškas“, 2019 m. kovo mėnesį vyresnioji auklėtoja Nijolė Lembutienė vedė integruotas pasaulio pažinimo ir meninio ugdymo veiklas tema „Medžiai aplink mus“. Jų metu „Varliukų“ grupės ugdytiniai turėjo atpažinti aplink ugdymo įstaigą augančius medžius, įvardinti pagrindines medžio dalis, rinkti įvairią gamtinę medžiagą, kurią vėliau apžiūrėjo per mikroskopą ir panaudojo dirbdami prie šviesos stalo, piešti bei aplikuoti medžius.

Veiklų metu vaikai stebėjo ir tyrinėjo aplinką, pasakojo, ką žino apie medžius, diskutavo, kuo medžiai panašūs ir kuo skiriasi, bendradarbiavo vieni su kitais, žaidė įvairius žaidimus. Siekdama, kad veiklos butų įdomios ir patrauklios ugdytiniams, auklėtoja Nijolė tikslingai panaudojo daug įvairių priemonių: Erasmus+ projekto „Mokymasis už klasės ribų“ metu sukurtą knygą  „Medžiai aplink mus“, paveikslėlius apie medžius, krepšelius iš vytelių, džiovintus medžių lapus, giles, kaštonus, kankorėžius, samanas, akmenukus, ugdomąją priemonę „Medžio dalys“, šviesos stalą, kompiuterį, vaizdo projektorių, vaizdinę medžiagą, baltus popieriaus lapus, plastiliną, mikroskopą.

Veiklos „Medžiai aplink mus“ „Varliukams“ suteikė daug pozityvių emocijų. Per veiklą ugdytiniai praplėtė ir praturtino savo žodyną naujais žodžiais, lavino smulkiąją motoriką, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

 

Veiklų „Medžiai aplink mus“ akimirkos
 
 

 

Pasaulinė Žemės diena

 
2019-03-22

 

Bėgu, bėgu takeliu aš per žemę šią,

Ir labai, labai skubu aš pasveikint ją:

Labas žeme, labas saule,

Labas paukšti, labas medi,

Labas ir vaikučiai.

                            (I. Steišūnienė)

 

Su paukštelių čiulbėjimu ir pavasario saulės spinduliais atkeliavo pasaulinė Žemės diena, kurią Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ugdytiniai ir jų auklėtojos minėjo kovo 22 d. Šventę organizavo vyresniosios auklėtojos Nijolė Lembutienė, Rasa Valčiukienė ir auklėtoja Milda Alijošienė. Ryte visų grupių vaikai rinkosi į salę, kur juos dainelėmis ir eilėraščiais pasveikino „Varliukų“ ir „Kačiukų“ grupės ugdytiniai. Šventės dalyviai prisiminė pavasario požymius, žiūrėjo filmuką apie dygstančius augalus, vardino parskrendančius paukščius. Vėliau organizatorės visus vaikus pakvietė į darželio kiemą pratęsti šventę. Auklėtoja Rasa papasakojo, kaip tvarkyti atliekas, kaip rūšiuoti šiukšles, kad mūsų planeta būtų švari ir tvarkinga, bei pasiūlė iš spalvotų plastikinių kamštelių sudėlioti mozaiką „Žydinti Žemė“.

Planuodamos Žemės dienos minėjimą, organizatorės siekė formuoti vaikams aplinkosaugines nuostatas ir gamtai palankų elgesį, stengėsi aktyviai įtraukti ugdytinius į renginio veiklas.

 

Pasaulinė Žemės dienos lopšelyje-darželyje akimirkos

 

Vaizdo medžiaga apie Pasaulinę Žemės dieną „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje:

 

 
 

Veikla „Miško gyventojai“

2019-03-15

 

Kovo 15 dieną „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje įgyvendinant 4-ąjį projekto modulį „Miškas“ pagal darželyje įgyvendinamą 2016-2019 m. Erasmus+ projektą „Kūrimas, eksperimentavimas ir bendradarbiavimas – dalijimasis patirtimi ir ankstyvojo ugdymo praktikos tobulinimas“ (oficiali projekto santrumpa CEC-ECE) „Kačiukų“ grupėje vyko kūno kultūros užsiėmimas. Jo metu vyresniajai auklėtojai Rasai Valčiukienei talkino grupės ugdytinių tėveliai. Per veiklą vaikai prisiminė miške gyvenančius žvėrelius bei paukštelius. Tai padaryti jiems padėjo paveikslėliai, žaislai, tėvelių bei pačių ugdytinių kaukės. Grybautoja (Agnės mama) vaikams pasekė pasaką apie lapę. Pažaisti estafetes vaikus pakvietė vilkas (Odrės tėtis), barsukas (Mildos tėtis) bei pulkas kiškučių (Kotrinos, Tito, Nojaus ir Armando mamos). Pakeliauti miško takeliu ir pažaisti vaikučius vedėsi Grybautoja. „Kačiukai“ turėjo pralįsti pro barsuko olą, bėgo medžio trinkelių takeliu, skubėjo kuo greičiau prisegti segtukus-paukštelius ir taikliai įmesti kankorėžius į krepšį. Daugiausiai teigiamų emocijų sukėlė žaidimas „Vilkas ir barsukas“. 

Veiklos metu vaikai labai džiaugėsi, kad kartu su jais sportuoja ir tėveliai. Užsiėmimo pabaigoje Grybautoja visus vaišino grybais.

Veiklos akimirkos

 

Idėjų paieškos ir darbo patirties mainai Kretoje

2019-03-01

 

Vasario 18-22 d. vyresniosios auklėtojos Rasa Valčiukienė ir Aušra Buivydaitė kartu su projektų vadove Irina Paradnikaite-Abromavičiene dalyvavo trečiojoje 2017-2019 m. įgyvendinamo Erasmus+ projekto „Kūrimas, eksperimentavimas ir bendradarbiavimas dalijimasis patirtimi ir ankstyvojo ugdymo praktikos tobulinimas“ mokymosi veikloje, kuri vyko Retinmo (orig. Rethymno) mieste, Kretoje (Graikija). Vizitą organizavo projekto partneris – 1-asis Rethymno darželis (orig. 1 Nipiagogio Rethymnou).

Svečius priėmusį graikų darželį sudaro 3 mišraus (4-6 m.) amžiaus vaikų grupės, įstaigą lanko 52 ugdytiniai, dirba 6 pedagogės. Darželio pastatas yra vienoje teritorijoje su pradine mokykla, todėl visi bendrai dalinasi sporto aikštele ir aktų sale, visi vaikai vieni kitus pažįsta.  Mokymų metu kartu su projekto partneriais iš Portugalijos, Lenkijos ir Bulgarijos žiūrėjome vaikų sukurtą spektaklį ekologijos tema, pasirinktinai stebėjome ugdomąsias veiklas klasėse bei dalyvavome edukacinėje išvykoje į speleologijos muziejų pagal vieną iš projekto modulių – „Žemė“. Stebėjome, kaip graikų pedagogams pavyko suderinti teoriją ir praktiką užsiėmimuose taip, kad vaikai liktų įsitraukę į veiklą, nepaisant, mūsų akimis, ilgos veiklos trukmės. Taip pat atkreipėme dėmesį, kad užsiėmimai organizuojami skirtingai, kad priemonių pasirinkimas veikloje yra ribotas. Palyginusios graikų ir mūsų ikimokyklinio ugdymo proceso ypatumus, radome ir skirtumų, ir panašumų. 

Kolegos graikai mums trumpai pristatė savo švietimo sistemą ir atsakė į kilusius klausimus. Sužinojome, kad švietimo sistema yra trikopė (pradinis, vidurinis, aukštasis išsilavinimas). Mokslas nuo 6 iki 15 m. Graikijoje yra privalomas.  Pradinis ugdymas, skirtingai nei pas mus, vyksta 1-6 klasėse, ir visus dalykus moko vienas mokytojas. Vaikai nuo 2.5 iki 4 metų gali lankyti privačias ugdymo įstaigas, nes į valdiškus darželius vaikai priimami nuo 4 metų. Įstaigos, teikiančios ugdymą iki 4 metų, yra pavaldžios sveikatos ministerijai, o nuo 4 metų – švietimo ir religinių reikalų ministerijai. Dėl saugumo mokyklos rakinamos arba yra aptvertos, langai grotuoti. Diskutuojant apie švietimo sistemų panašumus ir skirtumus nustebino ir tai, kad mokytojų kvalifikacijos kėlimas ir ikimokyklinio amžiaus ugdytinių pasiekimų vertinimas nėra reglamentuotas.

Vizito metu neįkainojama buvo pažintis su Kretos istoriniu-kultūriniu paveldu. Vietinė KTEI autobusų kompanija, remdama ugdymo įstaigą ir įgyvendinamą tarptautinį projektą, vaikams ir pedagogams bei mums, projekto dalyviams, dovanojo kelionę dviem autobusais. Kartu su ugdytiniais vykome į edukacinę-pažintinę ekskursiją į Kretos gyventojams religiniu, istoriniu ir kultūriniu požiūriu svarbų Arkadijaus (orig. Arkadi) vienuolyną ir išklausėme gidės Martinos Arvaniti pasakojimą apie šią vietovę. Aplankėme ir Margarites kaimą, kuris turi senas keramikos tradicijas ir yra didžiausias  keramikos centras Vakarų Kretoje. Šiame regione gausu molio, ir tai paaiškina, kodėl jos gyventojai jau seniai užsiima keramika. Čia kartu su vaikais lankėmės iš prosenelio paveldėtose keramiko Giorgos Dalamvelas šeimos dirbtuvėse ir stebėjome dalį proceso, kaip iš molio gaminami keraminiai dirbiniai: kaip vyksta formavimas lipdant ir žiedžiant, kaip dekoruojama dažais ir rėžikliais. Po to vyko praktinė veikla, ir patys bandėme lipdyti iš vietinio molio. Veiklos metu stebėjome graikų ugdytinių veidus ir juose matėme nuostabą ir susižavėjimą tuo, ką jie matė ir darė.

Vizito metu partneriai taip pat pristatė, kokias veiklas jie įgyvendino savo ugdymo įstaigose pagal modulį „Žemė“. Žiūrėdami vaizdo medžiagą, gėrėjomės ir džiaugėmės pedagogų išradingumu organizuojant veiklas ir išraiškingomis vaikų emocijomis. Veiklos skatina ieškoti, bandyti, eksperimentuoti ir pačiam vaikui atrasti atsakymą į jam rūpimą klausimą. Visa vaizdo medžiaga ir veiklų planai yra patalpinti projekto eTwinning platformoje, todėl visi, besidomintys projektu ar ieškantys naujų idėjų veikloms, gali čia apsilankyti.

Baigiantis vizitui buvome pakviesti į Retimno savivaldybę. Projekto dalyvius pasitikęs miesto meras Giorgos Marinakis susipažino su atvykusiais svečiais ir pasidžiaugė, kad 1-asis Rethymno darželis yra aktyvi ugdymo įstaiga, siekianti praturtinti ikimokyklinio ugdymo turinį  Erasmus+ mokyklinio ugdymo strateginės partnerystės projekto veiklomis.

Per savaitę praleistą pas partnerius susidarėme įspūdį, kad informacinės technologijos ir šiuolaikinės edukacinės priemonės nėra stiprioji graikų ugdymo įstaigų pusė. Norėdamas organizuoti kokybiškas ir vaikui patrauklias veiklas, mokytojas turi būti labai iniciatyvus ir kūrybingas, ką ir pamatėme stebėdami projekto partnerių vedamus praktinius užsiėmimus.

Laikas pas partnerius Kretoje prabėgo nepastebimai. Iš mokymo(si) vizito grįžome praturtėjusios ir dalykinėje, ir kultūrinėje plotmėje.

 

Mokymosi vizito Graikijoje akimirkos

 

 

„Projektų mugė 2019“

 

2019 m. vasario 19 dieną Klaipėdos Gedminų progimnazijoje vyko Nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda – mini mokymai „Projektų mugė“, kurios tikslas – sudaryti galimybes keistis gerąja projektinės veiklos patirtimi, pristatyti projektų teikiamą naudą bendruomenei, atskleisti ir paviešinti įvairių fondų lėšomis finansuojamų projektų vadovų ir dalyvių indėlį į švietimo kokybės gerinimą. Mugėje buvo pristatomi mokyklos, miesto/regiono, nacionaliniai, tarptautiniai projektai.

Mūsų įstaiga renginyje pristatė 6 projektus, įgyvendintus 2015-2018 mokslo metais:

4-ojoje parodoje dalyvavo respublikos ikimokyklinio, bendrojo lavinimo bei neformalaus švietimo įstaigų bendruomenės. Pristatyti 97 projektai. Renginio dalyviai dalinosi gerąja darbo patirtimi, sėmėsi naujų idėjų.

Mugę organizavo VšĮ „Edukateka“, Klaipėdos Gedminų progimnazija bei Švietimo mainų paramos fondas.

Parodos akimirkos

 

Projekto veiklos pagal modulį „Oras“

2019-01-30

 

2018 m. rugsėjo-2019 m. sausio mėn.  įgyvendinto modulio „Žemė“ veiklų akimirkos:

Vaizdo medžiaga apie įgyvendintą modulį „Žemė“

 
 
 
 
Veiklos, pritaikytos mūsų darželyje, pagal partnerių patirtį:

Vaizdo medžiaga apie įgytos patirties pas partnerius pritaikymą ugdomojoje veikloje

 

 

Keliaujant Žemės takeliu

2019-01-25

Vyresnioji auklėtoja Nijolė Lembutienė, įgyvendindama  2017-2019 m. Erasmus+ projekto „Kūrimas, eksperimentavimas ir bendradarbiavimas – dalijimasis patirtimi ir ankstyvojo ugdymo praktikos tobulinimas“ (oficiali projekto santrumpa CEC-ECE) modulį „Žemė“, „Varliukų“ grupės ugdytiniams 2019 m. sausio 8 ir 22 dienomis organizavo kūno kultūros veiklą „Keliaujant žemės takeliu“. Veiklos tikslas – per kūno kultūros užsiėmimus supažindinti vaikus su įvairiu žemės paviršiumi, pajusti įvairių tekstūrų skirtumus ir panašumus.

Ugdomosios veiklos vyko sporto salėje, grupėje ir lauke. Pagrindinė priemonė buvo į atskiras dėžes supiltas  smėlis, juodžemis, skalda, žvyras ir akmenukai. Iš pradžių vaikai juos lietė ir išoriškai tyrinėjo. Vėliau, panaudodami akmenukus, lankus ir kitą sportinį inventorių, ugdytiniai atliko įvairius pratimus, basomis kojomis ėjo skirtingais žemės paviršiais, diskutavo, kuris paviršius patiko labiausiai, kuo jie skiriasi, koks žemės paviršius vyrauja Lietuvoje. Vieniems labiau patiko smėlis, nes jis minkštas ir švelnus, kitiems žvyras, nes jis badosi, kutena kojas. Tačiau vaikams patiko visi paviršiai, net ir skaldos akmenukai. Ėjimas „Žemės takeliu­­­“ jiems suteikė naujos patirties ir džiugių emocijų.

Grupėje vaikai gamino kūno kultūros priemones iš smėlio, juodžemio, skaldos, akmenukų ir žvyro. Gaminant priemones vaikams buvo sunku apsispręsti, kiek ir ko pilti į maišelius, kad jie nesuplyštų ir nebūtų per sunkūs. Ne visiems pavyko iš pirmo karto. Tai paskatino juos mąstyti, ką jie padarė ne taip.  Priemonės gaminimas ugdė bendradarbiavimo su kitais vaikais įgūdžius, gerino vaikų dėmesingumą, skatino mąstyti.

Išsinešę priemones į lauką vaikai patys sugalvojo ir atliko įvairius pratimus su jomis.  Mėtydami maišelius  pro lanką, jie pastebėjo, kad ne visi yra vienodo svorio, dydžio, paviršiaus.  Metant maišelius tolyn maišeliai čiuožė, nes lauke buvo daug sniego. Kilnodami pasigamintas priemones aukštyn- žemyn, vaikai lygino jų svorį, išsakė savo pastebėjimus. Veikla lauke suteikė didesnę judėjimo laisvę.

Estafetės, pratimai, ėjimas skirtingų paviršių takeliu lavino ugdytinių koordinaciją, skatino judėjimą, gerino fizinę sveikatą, suteikė gerų emocijų. Vaikai susipažino su įvairiais žemės paviršiais, buvo aktyvūs, susidomėję veiklomis, stengėsi taisyklingai atlikti pratimus. Tokios veiklos skatina vaikus domėtis juos supančia aplinka bei padeda įgyti naujų žinių ir patirties.

Kūno kultūros veiklos akimirkos

 

 

Kūrybinė-tiriamoji veikla su vandeniu, sniegu ir ledu

2019-01-15

Už lango žiema, o tai tinkamiausias metas vykdyti kūrybinę-tiriamąją veiklą su sniegu ir ledu. Tokios veiklos skatina vaikus domėtis ir pažinti supančią aplinką – tyrinėti sniegą, išsiaiškinti, kaip susidaro snaigės, sužinoti, kaip vanduo virsta ledu, moko ieškoti ir atrasti. Žaidimai lauke lavina vaikų pojūčius, sutelkia dėmesį, skatina pažinimą. Žiemą visi su malonumu lipdo, stato ir piešia ant sniego.

Sausio 7-11 dienomis „Kačiukų“ grupėje buvo vykdoma projektinė veikla pagal įstaigoje 2017-2019 m. įgyvendinamą Erasmus+ projektą „Kūrimas, eksperimentavimas ir bendradarbiavimas – dalijimasis patirtimi ir ankstyvojo ugdymo praktikos tobulinimas“ (oficiali projekto santrumpa CEC-ECE), kurios metu ugdytiniai kartu su vyresniąja auklėtoja Rasa Valčiukiene atliko įvairius bandymus vidaus ir lauko erdvėse su vandeniu, sniegu ir ledu. Ugdytiniai stebėjo, kaip vandenyje „užauga“ želė, spalvino vandenį bei sniegą, tyrinėjo jų struktūrą, sukūrė ledo skulptūrą „Kirmėliukas“, spalvindami snaiges, eksperimentavo su druska.

Vaikai suprato, kad tyrinėjimas –  tai veikla, kuri gali nuvesti į neatrastą pažinimo pasaulį.

Kūrybinės-tiriamosios veiklos akimirkos

 

Skype susitikimas su Kalėdinėmis dainomis

2018-12-17
 

 

2018 m. gruodžio 17 d. buvo organizuotas Skype teletiltas su ikimokyklinio ugdymo įstaigomis iš  Graikijos (Kreta), Bulgarijos. Mūsų Meškučių“ grupės ugdytiniai (vyresnioji auklėtoja A. Buivydaitė) savo bendraamžiams atliko dainelę „Sninga Kalėdos“. Vaikai siuntė vieni kitiems linkėjimus, mojavo rankomis, dainavo ir šoko. Susitikimo metu skambėjo juokas, netrūko gerų emocijų.

 

Mūsų ugdytinių daina:


 

Antrasis projekto partnerių susitikimas Lenkijoje

2018-10-16
 
 

2018 m. spalio 9-11 d. Lenkijoje, Kraczkowa miestelio darželyje vyko antrasis Erasmus+ projekto „Kūrimas, eksperimentavimas ir bendradarbiavimas –  dalijimasis patirtimi ir ankstyvojo ugdymo praktikos tobulinimas“  (oficiali santrumpa “CEC-ECE“) projekto partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio vyresnioji auklėtoja Rasa Valčiukienė ir projektų vadovė Irina Paradnikaitė-Abromavičienė.

Susitikimo metu išsamiai buvo aptarta pirmųjų projekto įgyvendinimo metų eiga. Partneriai iš 6 šalių pristatė savo pasiekimus, išsakė, su kokiais iššūkiais susidūrė ir kaip juos sprendė. Projekto koordinatorė iš Portugalijos Fernanda Cristina Gonsalves pristatė kovo-gegužės mėn. įvykdytos projekte dalyvaujančių ugdytinių tėvų ir su projektu dirbančių pedagogų apklausos rezultatus. Rezultatai parodė, kad tiek tėvai, tiek pedagogai teigiamai vertina projekto eigą ir poveikį ugdytiniams, tačiau dar yra kur tobulėti. Mūsų projektų vadovė ir projekto koordinatorė  priminė ir akcentavo partneriams projekto viešinimo (sklaidos) svarbą ir pademonstravo, kokiais būdais galima informuoti visuomenę apie projektą. Daug diskusijų sukėlė pasisakymai, kaip pagerinti projektinį darbą ir partnerių bendradarbiavimą. Čia nuomonės išsiskyrė, todėl buvo bandoma ieškoti visoms pusėms priimtinų sprendimų konsensuso būdu. Buvo nuspręsta, kad projektą papildys Skype teletiltai projekte dalyvaujantiems vaikams sutartomis temomis, mokymo(si) vizito Lietuvoje metu bus organizuota tarptautinė A3 formato meninių darbų paroda projekto tematika, o pedagogai darbe su ugdytiniais pritaikys ir į eTwinning platformą įkels pačių įgyvendintas kolegų anksčiau pristatytas idėjas naujame kontekste.

Partneriai sutarė, kad šiuo metu įgyvendinamam trečiajam projekto moduliui „Žemė“ ieškos naujesnių ir įdomesnių formų, metodų bei įvairesnių aplinkų. Šis modulis truks iki 2019 m. vasario mėn. ir apims pasaulio pažinimo, meninio ugdymo, muzikos ir kūno kultūros veiklas. Pristatyti, kaip pavyko įgyvendinti modulį, reikės 2019 m. vasario mėn. vyksiančio mokymo(si) vizito Kretoje metu.

Susitikimo metu portugalų ir lietuvių koordinatorės pasiūlė partneriams paraleliai eTwinning platformoje įgyvendinamą Erasmus projektą teikti Nacionalinio ir Europinio kokybės ženklelio apdovanojimui bei paaiškino, kaip tai padaryti. Buvo aptarta šio apdovanojimo svarba tiek projekto, tiek ugdymo įstaigos mastu.

Vizito metu projekto partneriai taip pat apžiūrėjo prieš 5 metus į naujas patalpas įsikėlusio Kraczkowa darželio vidaus ir lauko erdves bei  susitiko ir pabendravo su įstaigoje dirbančiais pedagogais. Projekto dalyvius priėmė ir švietimo situaciją paviete pristatė Łańcut‘o valsčiaus valdytojas Zbigniew Łoza, kuris pasidžiaugė regione didėjančiu jaunų šeimų ir augančiu vaikų skaičiumi. Vizito pabaigoje Kraczkowa darželio kolektyvas svečiams organizavo pažintinę-edukacinę ekskursiją į Łańcut‘o pilį, padėjusią svečiams daugiau sužinoti apie Lenkijos istoriją ir kultūrą.

 

Tarptautinio “CEC-ECE“ projekto partnerių susitikimo Kraczkowa darželyje akimirkos

 

 

Mokomės ir tobulėjame, kad teiktume kokybiškesnį ir patrauklesnį ugdymą! 

2018-07-10

 

2018 m. birželio 2-6 d. „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio direktorė L. Paradnikienė, vyresn. auklėtoja M. Čekanauskienė ir projektų vadovė I. Paradnikaitė-Abromavičienė dalyvavo antrojoje 2017-2019 m. Erasmus+ projekto „Kūrimas, eksperimentavimas ir bendradarbiavimas –  dalijimasis patirtimi ir ankstyvojo ugdymo praktikos tobulinimas“  mokymo(si) veikloje, kurią  organizavo partneriai iš Kroatijos, Varaždino  miesto lopšelis-darželis „Dječji svijet“ (liet. „Vaikų pasaulis“). Tai vienintelė privati ​​švietimo įstaiga šioje partnerystėje. Vizito metu projekto partnerius domino kolegų kroatų ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir kitų specialistų praktinis darbas su vaikais. Dalyviai turėjo unikalią galimybę stebėti, kaip organizuojamas ir vyksta ugdymo ir ugdymosi procesas priimančiojoje mokykloje ir kokia pedagogų ir vaikų sąveika. Partneriams pristatytos atviros ugdomosios veiklos vyko skirtingose aplinkose. Projekto dalyviai pastebėjo, kad visa ugdymo įstaigos aplinka ir edukacinės erdvės sukomponuotos taip, kad skatintų ugdytinių kūrybiškumą, ugdymą(si) ir mokymą(si) per asmeninius potyrius, įgytus per stebėjimą, tyrinėjimą ir  eksperimentavimą. Kaip akcentavo darželio direktorė Ljubimka Hajdin, tokiu būdu vaikai ne tik patiria įvairių išgyvenimų ir plėtoja pažintinę patirtį, bet ir lavina savo pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, lavėja akies-rankos koordinacija, išmoksta ilgiau išlaikyti dėmesį, ugdosi sumanumą, lavina reakciją, kaupia patirtį, diskutuoja, samprotauja, stiprina savo kritinį mąstymą, išmoksta spręsti problemas, ima geriau suvokti juos supantį pasaulį. Mums pasirodė įdomu, kad iš pirmo žvilgsnio įprasta piešimo veikla (paukščių plunksnų piešimas) taip pat apėmė ir kitas veiklas: vaikai turėjo naudoti savo penkis pojūčius, norėdami „pažinti“ plunksną, o galutiniame rezultate jie turėjo nupiešti ne kaip plunksna atrodė, bet kaip kiekvienas vaikas ją suvokė. Priimančios mokyklos pedagogai mums paaiškino apie piešinių analizės principus, kurie padeda pedagogui geriau suprasti kiekvieno vaiko individualumą, jo poreikius ir vidinę būseną.

Lopšelyje-darželyje „Dječji svijet“ unikalu tai, kad vaikai į grupes nėra skirstomi. Patalpos yra suskirstytos į įvairias temines erdves su nurodytu galimų dalyvių skaičiumi, pvz. džiunglės, ir vaikai kiekvieną rytą patys renkasi užsiėmimus pagal savo poreikius ir pomėgius, o tai, projekto dalyvių pastebėjimu, skiriasi nuo įprastos ugdymo(si) ir mokymo(si) koncepcijos. Todėl nenuostabu, jog vienoje veikloje dalyvauja skirtingo amžiaus vaikai. Dirbdami kartu, jie lavina darbo komandoje ir bendradarbiavimo įgūdžius, kurie yra būtini gerai vaiko savijautai tiek ugdymo įstaigoje, tiek kitoje socialinėje aplinkoje. Dviejose projektinėse veiklose taip pat dalyvavo ugdytinių tėvai, ir tai parodė, kad sėkmingas mokyklos ir tėvų bendradarbiavimas gali pagerinti vaikų mokymosi motyvaciją ir pasiekimus.

Mokymos(si) veiklų metu projekto dalyviai ne tik stebėjo veiklas, bet ir patys aktyviai dirbo: užsirašinėjo pastabas ar fotografavo situacijas, kurios pasirodė įdomios, painios ir keliančios abejones, o vėliau jas pristatė ir aptarė. Daug diskutuota apie darbo metodų panašumus ir skirtumus šalyse-partnerėse, naudojamas priemones ir jų tikslingumą stebėtose veikloje, ikimokyklinio ugdymo pedagogo vaidmenį ugdymo procese. Reziumuodami savaitės darbą, partneriai pripažino, jog įgijo daug naujų ir vertingų žinių, kurios leis kitokiu kampu pažvelgti į ugdymą ir į kiekvieną ugdytinį, daugiau dėmesio skirs ne žinių vaikui perteikimui ir jo pasiekimų vertinimui, bet jo pozityvios savimonės formavimui ir pasitikėjimo savimi ugdymui.

Be darbo stebėjimo partneriai aptarė projekte dirbančių pedagogų apklausos apie projekto poveikį ugdytiniams ir ugdymo(osi) bei mokymo(si) procesui rezultatus. Kadangi kai kurie partneriai neužpildė visų apklausos laukų, rezultatai nėra tikslūs, todėl apklausą reikės pakartoti, kad duomenys būtų patikimi (validūs). Visi partneriai pristatė savo darželiuose įgyvendintas veiklas pagal antrą projekto modulį „Oras“, kurios yra patalpintos eTwinning platformoje, ir suplanavo trečiąjį modulį „Žemė“. Be veiklų ugdymo įstaigoje, projekto partnerius gražiai priėmė ir pasveikino Varaždino miesto savivaldybės mero pavaduotoja Sandra Malenica bei Varaždino apskrities valdytojo pavaduotojas, atsakingas už švietimą, Tomislav Paljak. Paskutinę vizito dieną „Dječji svijet“ darželio kolektyvas projekto dalyviams padovanojo nuostabią edukacinę-pažintinę popietę Trakošćan pilyje.

Kitas tarptautinis projekto partnerių susitikimas įvyks š. m. spalio mėnesį Lenkijoje.

Mokymo(si) vizito Kroatijoje akimirkos

 

 

Projekto veiklos pagal modulį „Oras“

2018-05-30

 

Projekto metu modulio „Oras“ įgyvendintų veiklų akimirkos:

 

Kviečiame Jus susipažinti su modulio „Oras“ veiklų santrauka žemiau pateiktoje vaizdo medžiagoje. Ši vaizdo medžiaga ir ikimokyklinio ugdymo pedagogių įgyvendintų veiklų planai bei užsiėmimų, į kuriuos buvo įtraukti tėvai, aprašymai bus pristatyti projekto partneriams mokymosi vizito Kroatijoje metu š.m. birželio 4-8 d.

 

 

Profesinių žinių tobulinimas ir naujų idėjų paieška Portugalijoje 

2018-04-16

 

2018 m. kovo 18-23 d. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pavaduotoja ugdymui Z. Monstavičiūtė, vyresnioji auklėtoja A. Buivydaitė ir projektų vadovė I. Paradnikaitė-Abromavičienė vyko į pirmąjį Erasmus+ projekto  Kūrimas, eksperimentavimas ir bendradarbiavimas - dalijimasis patirtimi ir ankstyvojo ugdymo praktikos tobulinimas“ tarptautinį mokymosi vizitą Portugalijoje, Gaia mieste. Priimančioji institucija, Agrupamento de Escolas de Valadares (toliau Valadares mokyklų grupė), kurią sudaro 8 ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigos, pasiūlė projekto dalyviams turiningą edukacinę programą, kurios tikslas – dalijantis darbo patirtimi patobulinti pedagogų profesines žinias ir įgūdžius kaip per projektinę veiklą skatinti ugdytinių saviraišką, kūrybiškumą, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, norą sužinoti, eksperimentuoti bei atrasti.

Mokymų ir darbo patirties pristatymo metu daugiausia dėmesio buvo skirta portugalų kolegų patirties įgyvendinant projekto temą ikimokyklinio ugdymo turinio kontekste pristatymui. Atvykusiems partneriams projekto metodas buvo pristatytas kaip išskirtinis mokymo(si) metodas Valadares mokyklų grupės ikimokykliniame ugdyme. Pagal iš anksto numatytą darbotvarkę turėjome galimybę apsilankyti 4-iuose, o pedagogų darbą ir praktines veiklas projekto tematika (1-asis projekto modulis „Vanduo“) su ugdytiniais stebėti 2-iuose darželiuose: Jardim de Infância da Junqueira ir Jardim de Infância de Valadares (Agro). Įspūdį mums paliko vaikams duota laisvė savarankiškai veikti ir puikiai pedagogų išnaudota ugdymo įstaigų lauko aplinka vesti užsiėmimus. Stebėdami kolegų darbą, dėmesį kreipėme į daugelį dalykų: ar tinkamai parinkti ugdymo būdai, kokios technologijos, priemonės ir metodai buvo naudojami veiklų metu, ar jų naudojimas buvo efektyvus ir davė norimą rezultatą – sudomino ugdytinius veikla ir suteikė jiems naujų žinių. Įdomu buvo stebėti vaikų reakcijas į mokytojo užduotis, ir tai, kaip buvo organizuota refleksija užsiėmimo pabaigoje.

Po stebėtų veiklų susirinkę iš įvairių Valadares mokyklų grupės darželių partneriai per bendrą diskusiją turėjo pateikti savo įžvalgas apie stebėtas veiklas ir jų rezultatus. Pastebėjome, kad pasidalijimas skirtingomis nuomonėmis, skirtinga projekto dalyvių patirtis suponuoja labai skirtingus to paties dalyko vertinimus. Pagrindinė idėja buvo suprasti ir pripažinti, kad požiūris į temos pateikimą gali skirtis dėl daugelio veiksnių (skirtinga kultūrinė aplinka, nevienoda mokytojų profesinė patirtis ir kompetencija, mišrus vaikų amžius ir nevienodi jų gebėjimai ir kt.).

Siekdami suteikti dalyviams platesnį supratimą apie ikimokyklinio ugdymo ypatumus Portugalijoje, Valadares mokyklų grupės ikimokyklinio ugdymo pedagogai ir projekto koordinatorė Lurdes Rodrigues pristatė Portugalijos švietimo sistemos struktūrą ir jos lygmenų  sąsajas su kitais švietimo lygmenimis.  Sužinojome, kad valstybinių lopšelių šalyje nėra, darželius lanko 3-5 m. vaikai, grupės yra komplektuojamos mišrios. Pagrindinis ugdymas apima 1-9 klases (dar suskirstytas į 3 ciklus), o vidurinis ugdymas – 10-12 klases. Kolegų portugalų pristatymai ir pasisakymai leido mums susidaryti įspūdį, su kokias iššūkiais susiduria mokytojai bei švietimo sistema Portugalijoje.

Kadangi visus vizito dalyvius bendrai veiklai apjungė projektas, aptarėme, kaip mums sekėsi jį įgyvendinti. Per pirmąjį projekto įgyvendinimo pusmetį visi partneriai  vykdė įvairias veiklas tema „Vanduo“ per pasaulio pažinimą, muziką, dailę, teatrą ir kūno kultūrą. Susirinkusieji pristatė, kas buvo padaryta jų darželiuose:  pateikė įgyvendintų užsiėmimų aprašymus su nuotraukomis, parodė sukurtą vaizdo medžiagą ir savo įstaigose išrinktus projekto talismanus. Tokiu būdu turėjome galimybę susidaryti įspūdį apie kitų partnerių darbo metodus, taikomus ugdymo būdus, palyginti ugdymo formų įvairovę. Visa susitikimo metu pristatyta medžiaga yra įkelta į eTwinning platformą su atvira prieiga.

Valadares mokyklų grupės projekto komanda organizavo svečiams kultūrinį vizitą į Gaia istorinį centrą, kurio metu aplankėme keletą įžymių Porto ir Vila Nova de Gaia istorinių ir kultūrinių vietų: Clérigos bažnyčią ir jos bokštą, gražiausią pasaulyje knygyną „Livraria Lello“ su vitražinio stiklo stogu, seniausius vyno rūsius turinčią 1756 m. įkurtą portveino kompaniją „Real Companhia Velha“ bei Corpus Christi vienuolyno koplyčią.

Šis trumpalaikis tarptautinis mokymosi renginys projekto dalyviams suteikė ne tik nemažai naujų žinių ir idėjų profesinėje srityje, bet ir davė stimulą toliau dirbti kūrybiškai ir ieškoti būdų, kaip ikimokyklinio ugdymo(si) procesą padaryti patrauklesnį tiek pedagogui, tiek ugdytiniui.

Mokymosi vizito Portugalijoje akimirkos

 
 
 
 

Projekto veiklos pagal modulį  „Vanduo“

2018-03-05

 

2017 m. lapkričio–2018 m. kovo mėn. mūsų darželio  „Zuikučių“ ir  „Meškučių“ grupių ugdytiniai su auklėtojomis D. Matuliauskiene, M. Čekanauskiene, A. Buivydaite ir meninio ugdymo pedagoge D. Pocevičiene įgyvendino pirmąjį 2017–2019 m. Erasmus projekto „Kūrimas, eksperimentavimas ir bendradarbiavimas - dalijimasis patirtimi ir ankstyvojo ugdymo praktikos tobulinimas“ modulį „Vanduo“. 3,5 mėn. buvo vykdomos įvairios veiklos, kurių metu ugdytiniai gilino savo žinias apie vandenį. Projekto dalyviai, vaikai, buvo ne pasyvūs stebėtojai ir klausytojai, o aktyvūs veiklų iniciatoriai ir dalyviai. Jie, padedami savo auklėtojų, eksperimentų, tyrinėjimų, stebėjimo, klausymo ir kitų aktyvių  mokymo(si) metodų pagalba bandė įtvirtinti žinias apie vandens savybes, būsenas, reagavimą su kitomis medžiagomis. Užsiėmimų metu vaikai ne tik patyrė pažinimo džiaugsmą ir atrado daug ir įdomių dalykų apie nagrinėjamą objektą – vandenį, bet ir patikslino bei praplėtė savo žodyną (mokėsi įvardinti girdimus garsus, įvairius reiškinius, sukeltas emocijas), lavino kūrybiškumą, nestandartinį mąstymą, smulkiąją motoriką, buvo skatinami bendradarbiauti, sportuoti ir lavinti klausą. Saviraiškos skatinimas ugdymo(si) procese leido vaikams jaustis ypatingiems, skatino jų savarankiškumą ir didesnį pasitikėjimą savo jėgomis.

Projekto metu „Vanduo“ įgyvendintų veiklų akimirkos:

 

Kviečiame Jus susipažinti su modulio „Vanduo“ veiklų santrauka žemiau pateiktoje vaizdo medžiagoje. Ši vaizdo medžiaga ir ikimokyklinio ugdymo pedagogių įgyvendintų veiklų planai bus pristatyti projekto partneriams mokymosi vizito Portugalijoje metu š.m. kovo 19-23 d.

 

 

 

Išrinktas projekto logotipas

2017-12-11 

 
 

2017 m. lapkričio-gruodžio mėn. eTwinning platformoje vykusiame 2017-2019 m. Erasmus + projekto  „Kūrimas, eksperimentavimas ir bendradarbiavimas - dalijimasis patirtimi ir ankstyvojo ugdymo praktikos tobulinimas“  logotipo konkurse, atlikus partnerių apklausą ir susumavus visų partnerių balsus, paaiškėjo, kad projekto logotipu tapo partnerių iš Kretos (Graikijos) ikimokyklinės ugdymo įstaigos 1st Nipiagogio Rethymnou atrankai pateiktas logotipas (viršuje šalia eTwinning logotipo). Šis logotipas ir bus naudojamas kaip oficialus projekto ženklas visuose su projektu susijusiuose dokumentuose ir parengtoje medžiagoje.


 

Projekto logotipo konkursas mūsų darželyje

2017-11-20

 

Spalio mėn. įvykusiame pirmajame projekto „Kūrimas, eksperimentavimas ir bendradarbiavimas - dalijimasis patirtimi ir ankstyvojo ugdymo praktikos tobulinimas“ partnerių susitikime Bulgarijoje buvo nuspręsta, kad visi projekto partneriai bus aktyvūs kurdami projekto logotipą. Kadangi projektas apima 4 tematinius laukus – žemę, vandenį, orą ir mišką, jie ir turėjo atsispindėti darbeliuose. Ugdytiniams buvo leista laisvai pasirinkti techniką ir formą. „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje vaikai grupelėmis ir po vieną grupėse ir piešimo studijoje kūrė projekto ženklus. Galiausiai kiekviena grupė turėjo atrinkti po vieną logotipą ir pateikti jį projekto atrankai. Visų vaikų darbas ir įdėtos pastangos neliko nepastebėti. Projekto logotipo atrankai pateiktus darbus galite pamatyti čia

 
 

Pirmasis projekto partnerių susitikimas Bulgarijoje

2017-10-30

 

Spalio 24-26 d. Vratza mieste, Bulgarijoje, lopšelyje-darželyje „Zname na mira“ („Знаме на мира“) įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas, kuriame „Kūlverstuko“ lopšelį-darželį atstovavo projektų vadovė ir šio projekto bendraautorė I. Paradnikaitė-Abromavičienė ir socialinė pedagogė M. Alijošienė. Susitikimo metu partneriai iš Portugalijos, Graikijos, Kroatijos, Bulgarijos, Lenkijos ir Lietuvos susipažino, pristatė savo ugdymo įstaigas ir ikimokyklinio ugdymo ypatumus savo šalies švietimo sistemoje. Kolegos ikimokyklinio ugdymo pedagogai ir ugdymo įstaigų vadovai išsakė savo lūkesčius, aptarė projekto pakeitimus, atnaujino bei sukonkretino veiklų tvarkaraštį. Iki susitikimo pas projekto partnerius Agrupamento de Escolas de Valadares Portugalijoje 2018 m. kovo mėn. turime atlikti numatytus darbus: nupiešti ir surengti projekto logotipo parodą savo darželyje, pasiūlyti vieną logotipą projekto logotipo atrankai eTwinning platformoje, išrinkti įstaigos talismaną, keliausiantį kartu su pedagogais pas partnerius, ir, be abejo, tyrinėti bei aprašyti vieną iš 4 tematinių laukų – vandenį – per pasaulio pažinimo, meninio ugdymo (dailė, muzika, teatras) ir fizinio lavinimo užsiėmimus. Sutarta, kad projekto eiga ir rezultatai bus publikuojami tarptautinėje Europos švietimo darbuotojų, dirbančių su projektais, eTwinning platformoje.

Projekto partneriai taip pat turėjo galimybę apžiūrėti darželio grupes ir susitikti bei pabendrauti su visais „Zname na mira“ dirbančiais pedagogais. Kolegos bulgarai organizavo ir turiningą pažintinį laisvalaikį – organizavo ekskursiją į miesto istorinį etnografinį muziejų, Ledenika urvus bei priėmimą miesto merijoje.

Partnerių susitikimo Bulgarijoje akimirkos

Projekto partnerių priėmimas pas Vratza merę yra aprašytas čia.

Vietinės televizijos reportažas apie vizitą lopšelyje-darželyje „Zname na mira“
 

 

 

 

 

 

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas