Savivalda ir darbo grupės

 

Ugdymo įstaigoje veikia:

  • Mokytojų taryba, vadovė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Z. Monstavičiūtė;
  • Mokytojų metodinė taryba, vadovė – priešmokyklinio gdymo pedagogė metodininkė S. Šliožienė;
  • Mokyklos taryba, pirmininkė – R. Kudžmienė;
  • Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija, pirmininkė –  
  • Vaiko gerovės komisija, pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Z. Monstavičiūtė;
  • Vidaus audito darbo grupė, vadovė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Z. Monstavičiūtė.

 

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas