Baigti Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pastato rekonstrukcijos darbai

2014 m. lapkričio 19 d. pasirašytas projekto „Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pastato rekonstrukcija pagerinant jo energetines charakteristikas“ statybos darbų užbaigimo aktas. Darbus atliko UAB „Kelmės drena“.

Projekto įgyvendinimo eigoje buvo apšiltintas stogas, pakeista jo danga. Mediniai langai pakeisti plastikiniais, lauko ir tambūro medinės durys pakeistos plastikinėmis. Dėl rekonstrukcijos lopšelio-darželio pastate tapo šilčiau, ypač koridoriuje, kuris jungia du pastato korpusus, ir antro aukšto grupėse. Nebedrėksta ir nepelija lubos antrame aukšte, pakeitus langus rūbinėlėse, prausyklose ir tualetuose pakilo šių patalpų temperatūra. Iki pastato modernizavimo labai šalta buvo sporto ir aktų salėse. Po rekonstrukcijos salėse šilta, patalpos nuolat vėdinamos – iki rekonstrukcijos supuvę mediniai langai nebuvo darinėjami.

Tikimasi, kad įgyvendinus šį projektą mažiau lėšų bus išleista šildymui. Visą šildymo sezoną bus stebima patalpų temperatūra, pildomas temperatūros stebėjimo žurnalas. Sąskaitų pagrindu bus palygintos išlaidos iki pastato rekonstrukcijos ir po jos.

Projektas buvo įgyvendintas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos paramos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu".

 

Projekto vadovė:

Lilija Paradnikienė

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio direktorė

Projekto finansininkas:

Martynas Kmita

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio vyr. buhalteris

 

 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pastato rekonstrukcijos PROJEKTAS

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis įgyvendina projektą „Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pastato rekonstrukcija pagerinant jo energetines charakteristikas“.

 

Projekto tikslas - rekonstruoti Kelmės "Kūlverstuko" lopšelio-darželio pastatą, didinant jo energijos vartojimo efektyvumą lemiančias savybes. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti pastatą, pagerinant jo energijos vartojimo efektyvumą. Bus įgyvendintos šios Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pastato modernizavimo priemonės: apšiltintas ir pakeistas stogas, naujai apskardinti parapetai, rekonstruotos ant stogo ventiliacijos angos, sutvarkyti vandens surinkimo kanalai ant stogo, pakeisti seni mediniai langai naujais, pakeistos laukinės ir tambūrų durys. Tai pagerins pastato energijos suvartojimo rodiklius, sumažins pastato priežiūros bei šildymo išlaidas.

Atlikus numatytus darbus, pakils patalpų temperatūra ir sumažės drėgmė, bus pradėta taupyti šiluma, tad išlaidos už šildymą sumažės, palengvės pastato eksploatacija, mažės jo išlaidos. Projekto įgyvendinimo dėka pagerės Kelmės "Kūlverstuko" lopšelį-darželį lankančių vaikų ugdymo sąlygos, įstaigos darbuotojų darbo aplinka.

Projektas vykdomas įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos paramos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu".

 

Projekto pradžia: 2013-01-09

Projekto pabaiga: 2014-12-01

Projekto finansavimas: 453 072,00 Lt., iš jo ES dalis 385 111,2 Lt.

Atliekami darbai: pastato langų keitimas, lauko ir tambūro durų keitimas, stogo šiltinimas ir dangos keitimas.

Projekto valdymas: už projekto įgyvendinimą atsakingas pareiškėjas – Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis. Pareiškėjo pareigos: užtikrinti efektyvų projekto įgyvendinimą, kaupti ir pateikti projekto įgyvendinimui reikalingą informaciją, tvarkyti lėšų apskaitą ir kitos sutartyje numatytos funkcijos.

 

Projekto vadovė:

Lilija Paradnikienė

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio direktorė

Tel. (8 427) 61 198

Mob. tel. (8 686) 93 238

El. paštas kulverstukas.kelme@takas.lt

 

Projekto finansininkas:

Martynas Kmita

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio vyr. buhalteris

Tel. (8 427) 60 264

Mob. tel. (8 628 27 687)

El. paštas kulverstuko.buhalterija@gmail.com

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas