Informacija apie 3 Comenius asistenčių praktiką ugdymo įstaigoje 2011-2014 m.:

 

Baigėsi Comenius asistentės praktika Lietuvoje

 

2014 m. sausio 17 d. mūsų įstaigos bendruomenė atsisveikino su Comenius asistente iš Turkijos Aiša (Ayşe Nursel Bora). 4 mėnesius, kuriuos Aiša praleido Lietuvoje, asistentė dirbo su „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio priešmokyklinių grupių „Boružiukai“ ir „Drugeliai“ ugdytiniais, mokydama juos anglų k. pagrindų kartu su mokytojomis N. Kojaliene ir J. Baškiene. Ugdytiniams didelį įspūdį paliko viešnia iš Turkijos ir jos vedamos pamokėlės anglų k., per kurias vaikai dainavo, žaidė, netgi piešė, taip įtvirtindami išmoktus žodžius ir sakinius. Aiša taip pat dalyvavo įvairiose ugdymo įstaigoje vykdomų projektų veiklose, popietiniuose užsiėmimuose darželio grupėse. Atlikdama praktiką Lietuvoje, asistentė ne kartą aplankė Kauną, Palangą, Šiaulius, kelis savaitgalius praleido Vilniuje ir Rygoje. 

Nuotraukose - Comenius asistentė iš Turkijos Ayşe Nursel Bora praktikos „Kūlverstuko“ l.-d. metu:

 

 

Informacija apie Comenius asistentę Ayşe Nursel Bora:

Kelmės J. Graičiūno mokyklos tinklalapyje

Kelmės „Kražantės“ progimnazijos tinklalapyje

 

Asistentė pradėjo savo pedagoginę praktiką Kelmėje

Rugsėjo 27 d. į mūsų ugdymo įstaigą atvyko Ayşe Nursel Bora. Asistentė susipažino su pedagogėmis, apžiūrėjo grupes, su administracija aptarė savo būsimas veiklas priešmokyklinio ugdymo grupėse. Asistentė taip pat lankėsi „Kražantės“ progimnazijoje ir J. Graičiūno gimnazijoje, kur atliks anglų k. praktiką su pradinių klasių ir vyresniųjų klasių mokiniais.

Nuotraukoje: Asistentė iš Turkijos su „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio direktore L. Paradnikiene

 

Ayşe Nursel Bora - 2013-2014 m.m. Comenius asistentė iš Turkijos

Jau trečius metus iš eilės mūsų ugdymo įstaiga dalyvauja Mokymosi visą gyvenimą (toliau MVG) programos veikloje Mokykla, priimanti Comenius asistentą. Teigiamai įvertinus mūsų pateiktą paraišką, praktiką pagal  MVG programos veiklą Comenius asistentas atliks jauna pedagogė iš užsienio. 2013 m. rugsėjo mėn. pas mus atvyks Akdeniz Üniversitesi, Antalya (Turkija), absolventė Ayşe Nursel Bora, kuri ne tik stebės mūsų pedagogių veiklas, bet ir kartu su jomis dirbs su priešmokyklinių grupių ugdytiniais. Praktikantė taip pat įgis patirties dirbdama su mokiniais, nes be mūsų ugdymo įstaigos asistentė taip pat atliks praktiką vienoje Kelmės m. mokyklų. Praktikos metu pedagogė iš užsienio turės galimybę pristatyti Turkijoje taikomus mokymo ir ugdymo metodus, skleisti informaciją apie šalies kultūrą, papročius ir kalbą.

Veiklos trukmė - 5,5 mėn., finansavimo šaltinis - Europos Sąjungos MVG programos dotacija.

 

Praktika baigėsi. Bendravimas ir bendradarbiavimas tęsiasi!!!

„Kūlverstuko“ darželis - mokykla, dalyvavusi 2012-2013 m.m. Comenius programos veikloje Asistentų praktika (priimančios mokyklos), 2013 m. balandžio 11-19 d. sulaukė netikėtos viešnios - aplankyti  mūsų bendruomenės atvyko 2012 m. rugsėjo - gruodžio mėn. įstaigoje praktiką atlikusi Comenius asistentė iš Slovakijos Lucia Gabrielova. Lucia apsistojo mūsų ugdytinių Klaudijaus ir Kristupo šeimoje. Buvusi asistentė sakė, kad negali pamiršti mūsų darželio - mokyklos ir Lietuvos - laikas, praleistas ugdymo įstaigoje, čia sutikti žmonės - ugdytiniai, jų tėveliai ir pedagogai, aplankytos vietos tapo svarbia jos gyvenimo dalimi. Būsimoji pedagogė, tęsdama studijas Bratislavos Comenius universitete (slovak. Univerzita Komenského v Bratislave), taip pat toliau savarankiškai mokosi lietuvių kalbos ir planuoja atvykti į Lietuvą pagal „Erasmus“ programą.

Viešnagės metu Lucia dalyvavo darželio grupių ir pradinių klasių užsiėmimuose ir įvairiose veiklose, lankėsi Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje. Lucia negalėjo atsistebėti ir atsidžiaugti balandžio mėn. Lietuvoje matydama sniegą. Išvykdama Lucia žadėjo dar ne kartą sugrįžti į Lietuvą ir mūsų ugdymo įstaigą.

Comenius programos veikla Asistentų praktika (priimančios mokyklos) - tai nereali galimybė abiems veiklos dalyviams - tiek ugdymo įstaigos bendruomenei, tiek asistentui - įgyti neįkainojamos patirties, išgyventi nepakartojamas akimirkas ir pajusti šiltą žmogišką bendravimą.

Nuotraukose: viešnagės akimirkos

 

„Kūlverstuko“ darželio-mokyklos bendruomenė atsisveikino su 2012-2013 m.m. Comenius asistente iš Slovakijos Lucia Gabrielova

2012 m. gruodžio 14 d. ugdymo įstaigos bendruomenė atsisveikino su Comenius asistente iš Bratislavo universiteto (Slovakija) Lucia Gabrielova. Ugdytiniai atsisveikinimo proga paruošė koncertą, po kurio įteikė savo padarytas atminimo dovanėles. Atsisveikinimas buvo labai jaudinantis tiek pačiai asistentei, tiek visiems dalyvavusiems.

Lucia pagal Mokymosi visą gyvenimą programos Comenius asistento veiklą praktiką „Kūlverstuko“ d/m pradėjo š.m. rugsėjo 3 d. Asistentė dirbo su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, nemažą laiko dalį skyrė veikloms ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupėje neįgaliems vaikams „Spinduliukai“, susidraugavo su pradinių klasių moksleiviais, taip pat bendravo su įstaigos ugdytinių tėveliais.

Praktikai atlikti asistentė gavo dotaciją iš savo šalies nacionalinės agentūros, kuri padengė visas su praktika susijusias išlaidas.
Nuotraukose: atsisveikinimo akimirkos

 

Apie mus rašo viešoje erdvėje:

Švietimo mainų paramos fondas įvertino kokybiškiausius projektus, tarp laureatų - du darželiai.

Šaltinis: ikimokyklinis.lt

 

Kelmės „Kūlverstuko“ darželis-mokykla  - 2012 m. ŠMPF organizuoto kokybės konkurso laureatė už puikiai įgyvendintą mokyklos, priėmusios Comenius asistentą, veiklą  2011 m.

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) jau penktus metus organizavo administruojamų programų ir projektų kokybės konkursą. Kokybės konkurso tikslas – atrinkti ir apdovanoti kokybiškiausius Mokymosi visą gyvenimą programos projektus, individualaus mobilumo dalyvius, kokybiškiausiai veikiantį profesinio informavimo tašką bei papildomai rengiamų konkursų laureatus, siekiant parodyti juos kaip gerąją patirtį ir taip motyvuoti paraiškų teikėjus, negavusius finansavimo. 2012 m. lapkričio 27 d. Vilniuje, Belmonto pramogų centre, „Karolio de Vimo“ pokylių salėje buvo apdovanoti kokybiškiausi Mokymosi visą gyvenimą programos projektai, individualaus mobilumo veiklų dalyviai, profesinio informavimo taškas bei papildomai rengiamų konkursų laureatai. Iš viso atskirose kategorijose buvo nominuotos net 44 institucijos ir asmenys, visiems - ir laureatams, ir nominantams atiteko Fondo padėkos raštai. 16 institucijų tapo Kokybės konkurso laureatėmis ir buvo apdovanotos specialiomis statulėlėmis ir Kokybės konkurso pažymėjimais (1, 2 nuotraukos).

Kelmės Kūlverstuko darželis-mokykla 2012 m. kokybės konkurse buvo nominuota ir tapo laureate už puikiai įgyvendintą mokyklos, priėmusios Comenius asistentą, veiklą  2011 m. (Plačiau) Apdovanojimai įteikti darželio-mokyklos direktorei L. Paradnikienei. Renginyje taip pat dalyvavo šiuo metu įstaigoje praktiką atliekanti Comenius asistentė iš Slovakijos Lucia Gabrielova bei Kelmės raj. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė I. Janušienė. Primename, kad 2011 m. Comenius asistento praktiką įstaigoje atliko asistentė iš Vokietijos Maren Müller.

Nuotraukose: Kokybės konkurso pažymėjimas, kokybės konkurso statulėlės ir akimirkos iš renginio:

 

Informacija spaudoje apie 2012-2013 m.m. Comenius asistentę iš Slovakijos Lucia Gabrielova

 

Biciulis_2012.11.07.pdf (717,6 kB)
Kelmiskiams_2012.11.06.pdf (1,5 MB)
 

Asistentės iš Slovakijos veikla mūsų įstaigoje

 

Jau įpusėjo antrasis mėnuo, kai praktiką mūsų ugdymo įstaigoje atlieka Comenius asistentė iš Slovakijos Lucia Gabrielova.

Pirmosiomis praktikos dienomis asistentė buvo supažindinta su įstaigos bendruomene, aplinka, ugdymo tikslais ir uždaviniais, vaiko dienos ritmo ypatumais. Asistentė stebėjo veiklas grupėse, susipažino su grupių aplinka, ugdymo priemonėmis, auklėtojos darbo specifika Lietuvoje. Pristatydama save, savo šalį, švietimo sistemą, Lucia pasakojimą iliustravo filmuota ir kita vaizdine medžiaga. Su kolegomis ir įstaigos darbuotojais mergina bendrauja vokiečių ir rusų kalbomis.

Lucia greitai ir noriai įsijungė į darželyje organizuojamas veiklas – renginius, grupinius užsiėmimus, projektus. Vaikai noriai bendrauja su Lucia. Vykdydama praktines veiklas, asistentė vadovaujasi nuostata, kad visada veikia tie ugdymo metodai, pagal kuriuos vaikai noriai ugdosi.

Asistentė domisi naujoviškomis ugdymo praktikomis. Dirbdama ji remiasi programa ,,Žingsnis po žingsnio“. Praėjus pirmajam praktikos mėnesiui Lucia įvardija Lietuvos ir Slovakijos švietimo sistemų panašumus ir skirtumus.

Glaudus bendravimas su mentore ir bendradarbiavimas su įstaigos pedagogais sudaro sąlygas įsisavinti įstaigos darbo specifiką, dalintis patirtimi, kartu ieškoti problemų sprendimo būdų. Lietuvoje asistentė siekia ikimokyklinio ugdymo kokybės remdamasi gerąja savos šalies darbo patirtimi.

Būsima pedagogė iš Slovakijos jau spėjo aplankyti kai kurias Lietuvos vietas ir sudalyvauti keliuose renginiuose: aplankė Kryžių kalną Šiaulių raj., dalyvavo Šiluvoje vykusių Šilinių atlaiduose, su įstaigos pedagogėmis Mokytojo dienos proga lankėsi Kauno muzikiniame teatre ir žiūrėjo operetę "Vienos kraujas' bei dalyvavo parodoje "Pirk prekę lietuvišką", dalyvavo Vilniuje Švietimo mainų paramos fondo organizuotame įvadiniame seminare atvykusiems Comenius asistentams bei apžiūrėjo mūsų sostinę.

Vykdydama asistento praktiką (priimdama asistentą), ugdymo įstaiga siekia gerinti bendruomenės narių užsienio kalbų mokėjimą, pažinti kitas Europos šalis, jų švietimo sistemą, tobulinti ugdymo įgūdžius.

Nuotraukose: Lucia su įstaigos ugdytiniais užsiėmimų metu

 

Įstaigoje praktiką pradėjo asistentė iš Slovakijos

2012 m. rugsėjo 3 d. mūsų ugdymo įstaigoje pedagoginę praktiką pradėjo asistentė iš Bratislavos universiteto Lucia Gabrielova. Per mokslo ir žinių dienos šventę Lucia buvo pristatyta darželio-mokyklos bendruomenei - pedagogams, tėvams ir ugdytiniams. Buvo pasirašyta praktikos sutartis, pagal kurią asistentė 2 savaites stebės pedagogių darbą, susipažins su įstaigos veikla, likusią praktikos dalį kartu pati aktyviai dalyvaus ugdymo įstaigos gyvenime - ves užsiėmimus, dalyvaus projektinėje veikloje.

Asistentė iš Slovakijos Lucia Gabrielova pagal Mokymosi visą gyvenimą programą gavo dotaciją iš savo šalies nacionalinės agentūros, kuri padengs visas su praktika susijusias išlaidas.

Nuotraukose: Lucia su darželio-mokyklos direktore Lilija Paradnikiene ir socialine darbuotoja Rima Janušiene;

Lucia susipažįsta su ugdymo įstaiga

 

2012- 2013 m.m. Comenius asistentė - Lucia Gabrielova iš Slovakijos

Rugsėjo mėn. į mūsų ugdymo įstaigą atlikti praktikos pagal Mokymosi visą gyvenimą programos veiklą Comenius asistentas atvyksta būsima pedagogė iš Slovakijos Bratislavos universiteto Lucia Gabrielova. Asistentė stebės mūsų pedagogų veiklas ir dirbs su ikimokyklinių grupių ir priešmokyklinės grupės ugdytiniais. Lucia pristatys pedagogėms ir visiems įstaigos ugdytiniams savo šalį, bus surengtos Slovakijos dienos.

Comenius asistentė pagal Mokymosi visą gyvenimą programą gavo dotaciją iš savo šalies nacionalinės agentūros, kuri padengs visas su praktika susijusias išlaidas.

 

Comenius asistentas 2012- 2013 m.m.

2012-05-24

 

Diegdama kalbos ir turinio integracijos metodą (CLIL) ugdymo procese, skatindama ankstyvąjį užsienio kalbos mokymą bei glaudų bendradarbiavimą su tėvais, Kelmės "Kūlverstuko" darželis-mokykla š.m. sausio mėn. Švietimo mainų paramos fondui pateikė paraišką pagal Mokymosi visą gyvenimą Comenius programos veiklą "Mokykla, norinti priimti Comenius asistentą". Balandžio mėn. paraiška buvo teigiamai įvertinta, o gegužės 22 d. įstaiga gavo oficialių ŠMPF raštą, kuriame informuojama, kad yra surastas asistentas, atliksiantis praktiką mūsų įstaigoje. Detalesnę informaciją apie asistentą ir jo praktikos trukmę mūsų įstaigoje ŠMPF pateiks birželio mėn. vyksiančiame seminare.

Primename, kad 2011-2012 m.m. mūsų mokykloje 3 mėnesių praktiką atliko Comenius asistentė iš Vokietijos, Hanoverio universiteto absolventė Maren Müller.

 

"Kūlverstuko" darželio-mokyklos bendruomenė atsisveikino su Comenius asistente Maren Müller

2012-01-09

 

2012-01-06 baigėsi 3 mėn. trukęs Comenius asistentės Maren Müller, dirbusios mūsų įstaigoje pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, praktikos laikotarpis. Su mažaisiais "Kūlverstuko" bendruomenės nariais Maren atsisveikino jau prieš Kalėdines atostogas 2011-12-23 Adventinės šventės metu, o pedagoginė bendruomenė išlydėjo Maren namo 2012-01-06. Praktikos įstaigoje metu jauna pedagogė iš Vokietijos ne tik mokė priešmokyklinės grupės ugdytinius ir 1 klasės mokinius vokiečių (Hans Hase projektas) ir 2-4 klasės mokinius anglų kalbų, vedė vokiečių kalbos kursus bendruomenės nariams - pedagogams ir ugdytinių tėvams, bet ir aktyviai prisidėjo prie įstaigoje įgyvendinamų projektų, teikė pradinių klasių pedagogėms pagalbą darbo klasėje metu, pagalbą mokiniams darbo grupėje metu ir projektiniame mokyme (Goethe's instituto projektas-konkursas "Bremeno muzikantai tavo mieste", nuotr.). Praktikos Kelmėje metu Maren aplankė daug žymių Lietuvos vietovių, jai buvo sudarytos sąlygos dalyvauti Goethe's instituto organizuotuose seminaruose Klaipėdoje ir Kaune, Trakuose organizuotame Švietimo mainų paramos fondo susitikime-seminare su kitais Lietuvoje praktiką atliekančiais Comenius asistentais. Praktikos pabaigoje asistentei buvo išduoti visi apie atliktą praktiką liudijantys dokumentai, o šilto atsisveikinimo metu Maren žadėjo ne tik nepamiršti gražių įstaigoje praleistų akimirkų, bet dar ne kartą atostogų metu aplankyti įstaigos bendruomenę.

 

Informacija spaudoje apie 2011-2012 m.m.Comenius asistentę Maren Müller spaudoje:

 

Inf.leidinys_Svietimo naujienos_2012.01.pdf (893 kB)

Biciulis_2011.11.12.pdf (271,9 kB)

Kelmiskiams_2011.11.11.pdf (378,5 kB)

 

Vokiečių kalbos kursai įstaigos pedagogams ir ugdytinių tėveliams

2011-10-18

 

Jau antra savaitė mūsų įstaigoje pagal Mokymosi visą gyvenimą programą dirba Comenius asistentė Maren Müller. Per tą laikotarpį asistentė susipažino su įstaigos veikla ir darbuotojais, įstaigos veiklos kryptimis ir vykdomais projektais. Su mokyklos administracija buvo aptarta tolesnė asistentės veikla, kuri apima ne tik darbą su ugdytiniais ir pedagogais, bet ir kita svarbia mūsų bendruomenės dalimi - ugdytinių tėvais. Todėl 2011-10-18 prasidėjo vokiečių kalbos kursai įstaigos darbuotojams, o 2011-10-19 pradedami vesti kursai tėvams. Kursų tikslas pedagogams- pagilinti vokiečių kalbos žinias ir integruoti užsienio kalbos ir dalyko mokymo (CLIL) diegimą institucijoje, tėvams - pagilinti kalbos žinias arba suteikti neturintiems darbo tėvams galimybę įgyti vokiečių kalbos pradmenis. Kursų trukmė - 2,5 mėn., kursai kiekvienai grupei vyks 2 kartus į savaitę po 1,5 val.

Nuotraukoje: įstaigos darbuotojai vokiečių kalbos kursuose

 

 

Pradedamas įgyvendinti tarptautinis projektas Comenius mokyklos asistentas (Comenius School Assistantship)

2011-10-06

 

2011-10-05 į mūsų įstaigą atvyko Maren Müller, Comenius asistentė iš Vokietijos. Hanoverio universitetą (Vokietija) baigusi pedagogė kartu su vokiečių kalbos mokytoja J. Paulioniene dirbs su Gėtės (Goethes) instituto projektu Hans Hase priešmokyklinėje grupėje ir pirmoje klasėje, asistuos anglų k. mokytojai 2-4 klasėse, teiks pagalbą mokytojams darbo klasėje metu, ves įstaigos pedagogams vokiečių kalbos kursus. Asistentė taip pat pageidavo padėti auklėtojoms ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupėje dirbdama su specialiųjų poreikių vaikais.

Tokia asistentės praktika padės stiprinti europinę dimensiją institucijoje, integruoto užsienio kalbos ir dalyko mokymo (CLIL) diegimą, paskatins įstaigos pedagogus ir ugdytinius mokytis kitų kalbų, padidins siūlomų užsienio kalbų įvairovę mokykloje.

Comenius asistentė pagal Mokymosi visą gyvenimą programą gavo dotaciją iš savo šalies nacionalinės agentūros, kuri padengs visas su praktika susijusias išlaidas.

Nuotraukoje: Maren susitinka su įstaigos pedagogais ir pirmos klasės mokiniais

 

Projektas priešmokyklinės grupės auklėtiniams ir pradinių klasių mokiniams "Comenius asistentas"

2011-06-20

 2011 m. sausio mėn. "Kūlverstuko" darželis-mokykla pateikė paraišką projektui "Mokyklos, norinčios priimti Comenius asistentą". Paraiška praėjo visus vertinimo etapus ir buvo palankiai įvertinta - 2011 m. spalio mėn. į mūsų darželį-mokyklą atvyksta jauna pedagogė iš Vokietijos Maren Müller, kuri priešmokyklinės grupės auklėtinius ir pirmos klasės mokinius mokys vokiečių kalbos. Ši veikla bus vykdoma paraleliai su jau antrus metus besitęsiančiu projektu "Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokyklinėse grupėse ". Asistentė taip pat dirbs ir su 2-4 klasių mokiniais - kartu su anglų kalbos mokytoja ves anglų kalbos pamokas.
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas