2019–2021 m. Erasmus+ KA229 projektas "I am unique"

 

2019 m. lapkričio mėn. „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje pradėtas įgyvendinti 21 mėn. trukmės Erasmus+ programos projektas “I am unique” (oficiali santrumpa “Iamu”, liet. „Aš esu unikalus“), projekto numeris 2019-1-NO01-KA229-060271_6, kuris vienija šešių Europos šalių ugdymo įstaigas, kuriose ugdomi vaikai, turintys negalią ir/ arba specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau SUP).  

Projekte dalyvauja mūsų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupių „Spinduliukai“ ir „Lašiukai“ vaikai su negalia ir SUP, kitas grupes lankantys vaikai su SUP bei su jais dirbantys pedagogai (ikimokyklinio ugdymo pedagogai, socialinis pedagogas, specialieji pedagogai ir logopedai) ir kiti specialistai (kineziterapeutas, masažistas, socialinis darbuotojas, kt.). Keisdamiesi gerąja darbo patirtimi su projekto partneriais, jie siekia praturtinti savo srities žinias, praplėsti ir pagilinti darbinius įgūdžius, kuriuos taiko kasdienėje praktinėje veikloje. Įgyta patirtis yra naudinga organizuojant vaikui individualizuotą ugdymo(si) procesą ir teikiant kompleksinę pagalbą, kuri teigiamai įtakoja tolesnę vaiko raidą, jo fizinius, protinius ir socialinius gebėjimus.

Projektas orientuotas keisti vertybinį dirbančiųjų su „ypatingais“ vaikais požiūrį ir nesusidaryti išankstinių nuostatų, o įžvelgti kiekvieno vaiko potencialą ir jo skirtybes laikyti ne kliūtimis, o galimybėmis ir ištekliais. Projektu skatinamas inkliuzinis (įtraukusis) ugdymas, kurio prioritetas yra vaikas ir lygių ugdymo(si) galimybių jai/jam suteikimas atsižvelgiant į kiekvieno vaiko savitumą ir individualumą, jo raišką ugdymo procese pripažįstant vertybe.

Projektą koordinuoja Thor Heyerdahl videregående skole iš Norvegijos, projekto partneriai –  ugdymo įstaigos iš Rumunijos, Italijos, Graikijos, Turkijos ir Lietuvos.

Projekto trukmė – 21 mėnuo. Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai iš Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos.

Lietuvoje Erasmus+ programą administruoja Švietimo mainų paramos fondas. 

Projektas “I am unique” taip pat įgyvendinamas eTwinning platformoje.

 

 

Informacija partneriams apie mūsų darbą per karantiną pavasarį

2020-12-07

 

 

„Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupėse „Spinduliukai“ ir „Lašiukai“ dirbančios ikimokyklinio ugdymo mokytojos, socialinė pedagogė, specialioji pedagogė ir logopedė, kineziterapeutė paruošė projekto partneriams medžiagą, kaip buvo dirbama su ugdytiniais Covid-19 per karantiną 2020 m. kovo 30gegužės 18 d.  Su paruošta medžiaga galite susipažinti čia.

 

 

„Erasmus dienos 2020“

 
2020-10-19
 
 

Spalio 15-17 d. visoje Europoje vyko „Erasmus dienos 2020” , kurių metu, nepaisant pasaulį apėmusios Covid-19 pandemijos,  vyko daug įvairių renginių viešojoje erdvėje. Projekto “I am unique” (liet. „Aš esu unikalus”) partneriai – pedagogai ir ugdytiniai – taip pat susitiko virtualioje erdvėje ir  pristatė vieni kitiems, ką sužinojo apie savo partnerius įgyvendindami projektą. Buvo smagu stebėti ugdytinių pastangas, atliktus „namų darbus“ ir gerą vaikų nuotaiką, matyti ir išgirsti pozityviai nusiteikusius kolegas mokytojus. 

Mūsų ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos neįgaliems vaikams grupės „Spinduliukai“ ugdytiniai pristatė, ką jie sužinojo apie Graikiją.  Jų pristatymą galite pamatyti žemiau pateiktoje vaizdo medžiagoje:

 

 

Partnerių pasirodymą galite pamatyti čia:

 

 

„Erasmus dienos 2020” virtualaus susitikimo akimirkos

 

 

Dailės terapijos veiklų ciklas „Rudenėlio spalvos“

 
2020-10-12
 
 

Ruduo – dėkingas metų laikas džiaugtis spalvomis turtinga gamta. Plėsdama vaikų žinias ir supratimą apie juos supančią aplinką, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Milda Čekanauskienė spalio mėn. pirmąją savaitę ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos neįgaliems vaikams grupės „Spinduliukai“ ugdytiniams organizavo dailės terapijos veiklų ciklą „Rudenėlio spalvos“.

Pasak mokytojos, ši terapija nereikalauja specialių meninių sugebėjimų; čia svarbus pats kūrybinis procesas, kuris, pagal dalyvio poreikius, gali būti gydantis, ugdantis ar atpalaiduojantis. Pasiruošimas dailės terapijos veikloms vaikams tampa savotišku ritualu, kadangi jie patys gamtoje turi susirasti reikalingas priemones. Ieškodami gamtinių medžiagų, ugdytiniai stebėjo jiems įprastą aplinką, ieškojo, kas joje pasikeitė, bei mokėsi pasikeitimus įvardinti (pagelto lapai, nukrito lapai, nužydėjo gėlės ir pan.). Siekdama sustiprinti veiklų poveikį dalyviams, teigiamai veikti jų emocijas, lavinti vaikų lytėjimo pojūčius, aktyvinti jų motoriką, judesių koordinaciją, kūno kontrolę, mokytoja piešimo užsiėmimus organizavo ugdymo įstaigos lauko erdvėse. Savo kūrybiškumą, patirtį ir emocijas vaikai išreiškė piešdami ant organinio stiklo panaudodami pasirinktas gamtines medžiagas: medžių lapus, gėlių žiedus ar stiebelius. Jie noriai eksperimentavo su spalvomis, džiaugėsi kaskart išgaunamomis naujomis formomis,

Mokytoja pastebėjo, kad netradicinių priemonių naudojimas sužadina ugdytinių smalsumą, norą eksperimentuoti ir įgyti naujos patirties. Įtrauktas į kūrybinį procesą vaikas ne tik turi galimybę išreikšti save neverbaliai, lavina smulkiosios ir stambiosios motorikos įgūdžius, kalbą, bet ir organiškai sąveikauja su aplinka, mokosi taisyklių, kuria socialinius ryšius, mokosi orientuotis, įgauna naujų gebėjimų.

Veiklų ciklas „Rudenėlio spalvos“ yra 2019-2021 m. Erasmus projekto “I am unique” (liet. „Aš esu unikalus“) dalis.

 

Veiklų ciklo „Rudenėlio spalvos“ akimirkos ir vaizdo medžiaga

 

 

 

Rumunijoje įgytos patirties pritaikymas praktinėje veikloje

2020-06-23
 

 

Š. m. sausio 27–30 d. apsilankiusios specialiojo ugdymo įstaigoje Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă “Cristal“ Oradia mieste Rumunijoje, auklėtoja Albina Kumutaitienė ir kineziterapeutė Rasa Razminienė sužinojo, kokius metodus ir terapijas taiko kolegos rumunai dirbdami su vaikais, turinčiais įvairias negalias ir sutrikimus. Grįžusios iš mokymosi vizito, jos pristatė įstaigos pedagogėms ir kitoms specialistėms medžiagą apie įspūdį joms palikusias veiklas. Su ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupėse „Spinduliukai“ ir „Lašiukai“ dirbančiomis kolegėmis veiklos Rumunijoje dalyvės aptarė, ką galėtų pritaikyti mūsų įstaigos veikloje, ir inicijavo įgytų žinių pritaikymą praktinėje lavinamojoje veikloje, skirtoje ugdytiniams su negalia.

Žemiau pateiktoje vaizdo medžiagoje kviečiame Jus susipažinti su patirtinio teatro ir 5 ritmų terapijos užsiėmimais.

 

5 ritmų terapija (Kadans), pritaikyta mūsų ugdymo įstaigoje, pagal kolegų rumunų patirtį

 

Patirtinio teatro užsiėmimas „4 metų laikai“ (angl. “Four seasons”) su „Spinduliukų“ ir „Lašiukų“ grupių ugdytiniais

 
 
 
 

Pirmasis mokymo(si) vizitas Rumunijoje

2020-02-06
 
 

Š.m. sausio 27–30 d. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir dienos socialinės globos grupės neįgaliems vaikams auklėtoja Albina Kumutaitienė, kineziterapeutė Rasa Razminienė ir projektų vadovė Irina Paradnikaitė-Abromavičienė kartu su partneriais iš Italijos, Graikijos, Norvegijos ir Turkijos dalyvavo pirmajame 2019–2021 m. Erasmus+ KA229 projekto „Aš esu unikalus“ (angl. “I am unique”) mokymo(si) renginyje, kuris vyko specialiojoje ugdymo įstaigoje Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă “Cristal“ Oradia mieste  Rumunijoje. Visas projekte dalyvaujančias šešias Europos šalių ugdymo įstaigas vienija tai, kad jose ugdomi vaikai, turintys negalią ir/ arba specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP).

Darželio-pradinės mokyklos direktorė Ramona Maria Vesa parodė svečiams įstaigos patalpas ir papasakojo, kaip ir kokia pagalba teikiama ugdytiniams. Kolegos rumunai mums išsamiai pristatė tris terapijas, taikomas darbe su negalią ir/arba SUP turinčiais vaikais: patirtinį teatrą (angl. experiential theatre), KADANS terapiją, grįstą šokio judesiais, ir sensorinį plaukimą (angl. sensorial swimming). Per veiklas susipažinome ir bendravome su specialistais, stebėjome jų sąveiką su vaikais, atkreipėme dėmesį į ugdomosiose veiklose ir sveikatinimo užsiėmimuose naudojamas mums nematytas priemones. Labai patiko, kad mokymai projekto dalyviams vyko žaismingai, buvo organizuotos teoriškai įgytų žinių praktinės įtvirtinimo veiklos, tikslingai atrinkta ir pateikta teoriją ir praktiką iliustruojanti vaizdo medžiaga ir kitos priemonės. Įgijome tvirtus pamatus naujų žinių plėtojimui ir taikymui darbinėje veikloje.

Per susitikimą partneriai taip pat pristatė savo ugdymo įstaigas, išsakė lūkesčius, susijusius su projektu, suplanavo būsimus darbus ir susitikimus bei išrinko projekto logotipą. Labai džiaugiamės, kad iš 33-jų atrankai pateiktų logotipų partneriai pasirinko vieną iš 8-ių mūsų pasiūlytų logotipų, kuris tapo oficialiu projekto logotipu (nuotraukoje).

Tikimės, kad dalyvaudami šiame projekte praturtėsime profesinėje ir asmeninėje plotmėje, įgysime naujų vertingų žinių ir įgūdžių, kaip dar labiau plėtoti neįgalią ir/ ar SUP turinčių vaikų  potencialą ir raišką.

Mokymo(si) veiklų akimirkos
 
 

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas