2018-2019 m. Nordplus Junior projektas 

 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis 2018-2019 m.m. dalyvauja Nordplus programos Nordplus Junior  paprogramės projekte “Promoting children's health and well-being within preschool education content in the Baltic countries and in Iceland. Experience exchange based on jobshadowing“ (liet. „Vaikų sveikatos ir geros savijautos plėtojimas ikimokykliniame ugdyme Baltijos šalyse ir Islandijoje. Patirties mainai, pagrįsti darbo stebėjimu"). Projekto numeris – NPJR-2018/10400.

Projekto tikslas – keistis gerąja darbo patirtimi stebint kaip ikimokyklinio ugdymo įstaigose per ugdymo turinį yra vykdomas ugdytinių sveikatinimas ir plėtojama gera vaiko savijauta. Per kolegų veiklas su ugdytiniais  projekte dalyvaujantys ikimokyklinio ugdymo specialistai stebės, kokiais būdais, metodais ir priemonėmis ugdytiniams diegiami ir įtvirtinami sveikos gyvensenos pagrindai, kaip siekiama geros vaiko savijautos per savivertės  didinimą formalių ir neformalių užsiėmimų metu. Didelis dėmesys bus skiriamas mikroklimato grupėje bei vaikų ir pedagogo sąveikos svarbai aptarti, bus dalinamasi patirtimi, kaip „nepatogias“ vaikui situacijas paversti į patrauklias ir tikslingą interakciją skatinančias veiklas.

Projektą koordinuoja Kopavogur Fifusalir lopšelis-darželis, Islandija. Projekte dalyvauja Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis ir Talino lopšelis-darželis „Vesiroos“ (Estija).

Pirmasis projekto partnerių susitikimas-patirties maninai ir darbo stebėjimas įvyks 2018 m. lapkričio 18-24 d. Lietuvoje, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje.

Nordplus programą finansuoja Šiaurės ministrų taryba.

 

 

Vaikų sveikatos ir geros savijautos plėtojimas per ugdomąsias veiklas Kopuvogur „Fifusalir“ lopšelyje-darželyje Islandijoje

 

2019 m. rugsėjo 30 spalio - 4 d. „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pedagogės Rasa Valčiukienė, Milda Čekanauskienė ir Aušra Buivydaitė dalyvavo 2018-2019 m. įstaigoje įgyvendinamo Nordplus Junior projekto „Vaikų sveikatos ir geros savijautos plėtojimas ikimokykliniame ugdyme Baltijos šalyse ir Islandijoje. Patirties mainai, pagrįsti darbo stebėjimu“, patirties mainuose, kurie vyko „Fifusalir“ (liet. pienė) lopšelyje-darželyje Islandijoje. Nuvykus į „Fifusalir“ lopšelį-darželį mus pasitiko direktorė Erla Stefania Magnusdottir, kuri trumpai papasakojo apie ugdymo įstaigą, supažindino su švietimo sistema ir  lopšelio-darželio ugdymo erdvėmis.  

Pirmoji mūsų stebėta veikla „Muzikos garsai“ vyko 2-3m. ugdytinių grupėje. Per veiklą vaikai grojo muzikos instrumentais, kurie buvo pagaminti iš antrinių žaliavų. Kita veikla vyko lauke, netoli esančiame parke „Miško tyrinėjimas“ su 4-5 m. ugdytiniais. Per užsiėmimą ugdytinai turėjo surasti ir stebėti su padidinamaisiais stiklais įvairiausius vabzdžius, medžius, kankorėžius, augalus ir grybus.

Antrą vizito dieną vykome į „Garðasel-Akranesi“ lopšelį-darželį, kur mus pasitiko šio lopšelio-darželio direktorė Ingunn Ríkharðsdóttir. Direktorė mums papasakojo apie įstaigą, aprodė ugdymo patalpas ir supažindino su sveikatos programa. Vėliau stebėjome kūno kultūros veiklą „Kas greičiau, kas aukščiau“ su 4-5 m. ugdytinių grupe.

Paskutinę projekto dieną aplankėme „Marbakki“ lopšelį-darželį. Šiame lopšelyje-darželyje ugdytiniai yra priimami nuo vienerių iki šešerių metų. Apžiūrėjusios lopšelio-darželio ugdymo erdves stebėjome menine veiklą „Pieškime ir lipdykime“ su 2 m. ugdytiniais. Veiklos metu ugdytiniai piešė su akvarele, lipdė su modelinu. Kita veikla su 3-4 m. ugdytiniais vyko logopedo klasėje.

Po pietų vykome į mokyklą „Salaskoli primary school“ mus pasitikę direktorius ir pavaduotoja aprodė mokyklos patalpas, papasakojo apie mokyklos programas.

Vizitas Islandijoje baigėsi matytų veiklų aptarimu. Visoms projekte dalyvavusioms pedagogėms buvo įteikti Europass mobilumo dokumentai, liudijantys apie žinias, įgūdžius, gebėjimus ir kompetencijas, įgytas dalyvaujant tarptautinių mainų programoje. Visos projekto dalyvės sutarė, kad stebėdamos Islandijos pedagogių darbą įgijo vertingos patirties ir idėjų, kurias taikys darbe su savo ugdytiniais.

 

Vizito Islandijoje akimirkos

 

 

Vaikų sveikatos ir geros savijautos plėtojimas per ugdomąsias veiklas Talino „Vesiroos“ lopšelyje-darželyje Estijoje

2019-04-16

 

2019 m. balandžio 8-12 d. „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pedagogės Danguolė Remeikienė, Nijolė Lembutienė, Eglė Brazaitė ir Albina Kumutaitienė dalyvavo 2018-2019 m. įstaigoje įgyvendinamo Nordplus Junior projekto Vaikų sveikatos ir geros savijautos plėtojimas ikimokykliniame ugdyme Baltijos šalyse ir Islandijoje. Patirties mainai, pagrįsti darbo stebėjimu“, patirties mainuose, kurie vyko „Vesiroos“ (Liet. Vandens lelija) lopšelyje-darželyje (toliau darželis) Taline, Estijoje. Šio projekto pagrindinis tikslas – ikimokyklinių įstaigų pedagogų profesinis tobulėjimas ir įgytos patirties sklaida ir pritaikymas savo darbe.

Nuvykus į „Vesiroos“ darželį mus pasitiko direktorė Jaanika Raudsepp, kuri trumpai papasakojo apie ugdymo įstaigą ir pristatė šio projekto komandą. Aplankėme visas 11 grupių, kurias lanko virš 200 ugdytinių. Pastebėjome, kad grupės aprūpintos informacinėmis technologijomis, gausu žaislų, lauko teritorija saugi vaikų žaidimams ir turtinga įrenginių įvairove. Įstaigos pagalbinėse patalpose įrengtas baseinas, biblioteka, konferencijų salė ir kt.

Pirmosios mūsų dvi stebėtos veiklos „Mano kūnas“ ir „Sniego senis“ vyko 2-3 m. ir 3-4 m. amžiaus vaikų grupėse. Į akis krito veiklos metu naudojamos IKT priemonės –  vaikai grupelėmis naudojosi planšetėmis, žaisdami žaidimą apie žmogaus kūną ugdytiniai praktiškai projektavo sniego senį. Kita 5-6 m. vaikų grupės veikla vyko lauke. Užsiėmimo metu vaikai pagal metų laikus turėjo sudėlioti medines medžio rites su paveikslėliais, vėliau auklėtojos davė užduotį surinkti į maišelius tam tikrą skaičių kankorėžių, kadangi teritorijoje gausu pušų.

Po pietų aplankėme darželį vaikams su fizine ir protine negalia „Ounake“ (Liet. Obuolys). Darželyje ugdomi 43 ugdytiniai, įstaigoje praleidžiantys visą dieną. Grupėse yra po 4-6 vaikus. Pedagogai ir pagalbinis personalas dirba su naujausia įranga, kuri pritaikyta vaikams, turintiems specialiųjų poreikių. Lankėmės druskų kambaryje, kvapų terapijos patalpose, muzikos, logopedo  ir socialinių darbuotojų kabinetuose.

Antra vizito diena lopšelyje-darželyje buvo skirta sveikai gyvensenai  ir mitybai. Pirmiausiai stebėjome 4-5 m. ugdytinių veiklą „Sveika mityba“. Veikloje dalyvavo Pepė Ilgakojinė, kuri  kartu su auklėtoja  naudodama įvairias priemones vaikams aiškino apie sveiką ir nesveiką maistą. Žinias vaikai apibendrino žaisdami žaidimus, o veikla baigėsi salotų gaminimu. Po šios veikos vaikai dalyvavo muzikinėje veikloje, kur per muzikinius kūrinius įtvirtino žinias apie sveiką ir nesveiką maistą. Trečioji stebėta veikla buvo kūno kultūra 4-5 m. amžiaus vaikų grupėje. „Vesiroos“ darželyje kūno kultūros veiklas organizuoja kūno kultūros specialistas. Veikloje vaikai dalyvavo basomis kojytėmis, vilkėjo trumpa sportine apranga. Salėje daug priemonių ir įrengimų vaikų judesių koordinacijai  lavinti.

Po pietų mums buvo pristatyti Estijos švietimo sistema ir vyko projekto dalyvėms organizuotas seminaras-praktiniai mokymai apie mokomuosius robotukus, kurių darželis  turi net keletą rūšių (Ozobot, Bee Bot, Edison). Viena įstaigos pedagogė domisi robotika ir ją plačiai taiko dirbdama su vaikais. Pagal metodiką, vienu metu dirbama su 5-6 vaikais. Užsiėmimai su robotukais patinka vaikams, nes jie skatina vaikus mąstyti ir bendradarbiauti, suteikia programavimo pagrindus jau ikimokykliniame amžiuje. Mums pačioms teko praktiškai išbandyti šiuos robotukus ir atlikti estų pedagogės duotas užduotis, tai tikrai buvo labai įdomi ir vertinga patirtis.

Po ugdomųjų veiklų stebėjimo ir darbo su robotukais apžiūrėjome žymiausius Talino miesto architektūrinius pastatus ir senamiesčio įžymybes, aplankėme stačiatikių ir evangelikų-liuteronų bažnyčias, parlamentą.

Paskutinę projekto dieną stebėjome veiklą „Sveikame kūne – sveika siela“ su 6-7 m. ugdytiniais. Pastebėjome, kad šio amžiaus vaikai neblogai skaito bei įvairias  užduotis atlieka su robotukais. Po veiklos penkios darželio grupės išvyko į netoli darželio esantį  mišką. Miške vaikų laukė kiškis, kuris išdalino orientacinius žemėlapius, o vaikai pagal žemėlapius turėjo rasti tam tikras stoteles ir atlikti įvairias užduotis. Šventė baigėsi kiškio dovanomis.

Po pietų darželyje vyko ikimokyklinių įstaigų teatro festivalis. Į jį susirinko nemažas būrys Talino miesto darželių pedagogų. „Vesiroos“ darželio vaikai drauge su muzikos vadove parodė muzikinę pasaką. Stebėdamos pasirodymus, atkreipėme dėmesį į džiugias vaikų ir pedagogių emocijas bei šiltą tarpusavio bendravimą.

Vizitas Estijoje baigėsi detaliu matytų veiklų aptarimu. Visoms projekte dalyvavusioms pedagogėms buvo įteikti Europass mobilumo dokumentai, liudijantys apie žinias, įgūdžius, gebėjimus ir kompetencijos, įgytas dalyvaujant tarptautinių mainų programoje. Visos projekto dalyvės sutarė, kad stebėdamos estų pedagogių darbą įgijo vertingos patirties ir idėjų, kurias taikys darbe su savo ugdytiniais.

 

Vizito Estijoje akimirkos

 

 

Vaikų sveikatos ir geros savijautos plėtojimas per ugdomąsias veiklas „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje

2018-11-28

 

Š.m. lapkričio 1923 d. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje vyko pirmasis Nordplus Junior projekto “Promoting children's health and well-being within preschool education content in the Baltic countries and in Iceland. Experience exchange based on jobshadowing“ (liet. „Vaikų sveikatos ir geros savijautos plėtojimas ikimokykliniame ugdyme Baltijos šalyse ir Islandijoje. Patirties mainai, pagrįsti darbo stebėjimu") projekto partnerių susitikimas. Jame dalyvavo 6 ikimokyklinio ugdymo pedagogės iš Islandijos ir Estijos.

Viešnios apžiūrėjo mūsų ugdymo įstaigos edukacines ir poilsio erdves, joms trumpai, bet išsamiai buvo pristatyta švietimo sistema pagrindinį dėmesį teikiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ypatumams. Projekto dalyvės stebėjo 9 mūsų ikimokyklinio ugdymo pedagogių vedamas atviras praktines veiklos su įvairaus amžiaus ir gebėjimų ugdytiniais. Kūno kultūros veiklas „Mažos mašinėlės man labai patinka“ ir „Sportuoti smagu!“ pristatė „Bitučių“ grupės vyresnioji auklėtoja Danguolė Remeikienė (ugdytinių amžius – 45 m.) bei ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupės neįgaliems vaikams „Spinduliukai“ muzikos vadovė Daiva Pocevičienė kartu su kineziterapeute Sigita Šimuliene (ugdytinių amžius – 36 m.). Kaip diegiami sveikos mitybos principai ankstyvajame ugdyme pristatė „Zuikučių“ grupės vyresnioji auklėtoja Dalia Matuliauskienė (veikla „Mes zuikučiai, mes maži“, ugdytinių amžius – 34 m.) bei ankstyvojo amžiaus  „Žirniukų“ grupės vyresnioji auklėtoja Elena Uleckienė (veikla „Mes kapojam kopūstėlį“, ugdytinių amžius – 23 m.). Atsakymų, kodėl reikia būti švariems, ieškojo vyresniosios auklėtojos Nijolė Lembutienė ir Laima Račkauskienė su savo ugdytiniais – „Varliukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikais (ugdytinių amžius – 5-6 ir 3-4 m., veiklos „Sveiki dantukai – graži šypsena“ ir „Būk švarus ir sveikas“). Duonos svarbą žmogaus gyvenime bei jos kelią nuo grūdo iki kepaliuko aptarė „Meškučių“ grupės ugdytiniai (5-6 m.) kartu su vyresniąja auklėtoja Aušra Buivydaite.

Kolegėms iš Islandijos ir Estijos buvo pristatytos dvi jungtinės (vienu metu kelias grupes apjungiančios) veiklos. Pirmojoje pristatytas ugdyme nuolat naudojamas Reggio Emilia metodas su šviesos stalais, kurį praktiškai su įvairiomis gamtinėmis ir dirbtinėmis priemonėmis savarankiškai dirbdami pademonstravo 4-ių įvairaus amžiaus grupių ugdytiniai. Veiklos metu projekto dalyvės stebėjo, kaip per veiklą skatinama ugdytinių kūrybinė raiška, plečiamas vaikų žodynas, lavinama smulkioji motorika. Antrojoje veikloje, paraginti vyresniųjų auklėtojų Aušros Buivydaitės ir Laimos Račkauskienės, ugdytiniai pristatė Erasmus+ projekto “Learning beyond the classroom walls“ metu perimtą patirtį apie atliekų rūšiavimą ir jų antrinį panaudojimą. Iš įvairių dydžių ir spalvų plastikinių kamštelių 8 grupių ugdytiniai dėliojo vaisių ir daržovių figūras taip įtvirtindami spalvų pavadinimus, formas, lavindami akies-rankos koordinaciją, bendravimo ir bendradarbiavimo komandoje įgūdžius.

Projekto dalyvės turėjo galimybę ne tik stebėti, bet ir dalyvauti sporto, zumbos ir keramikos neformalaus ugdymo užsiėmimuose, kuriuose vedė kūno kultūros mokytojas metodininkas Virgilijus Valiuška, choreografijos mokytoja metodininkė Jovita Žakarienė ir neformalaus ugdymo pedagogė, keramikė Irma Diminskienė. Joms įspūdį paliko šilti pedagogų ir ugdytinių santykiai, patrauklia forma suplanuoti užsiėmimai, į užduotis sukauptas vaikų dėmesys.

Viešnios apsilankė ir Tytuvėnų vaikų lopšelyje-darželyje, kur stebėjo „Viščiukų“ grupės sveikos gyvensenos projekto „Sveikatos vaivorykštė“ valandėlę „Morkytė“ (auklėtoja metodininkė Laimutė Barčauskienė) ir „Pelėdžiukų“ ir „Voveriukų“ grupių projekto „Futboliukas“ tęstinę veiklą „Sportuojame visi – maži ir dideli“ (vyresnioji auklėtoja Rima Šivickienė). Futboliuką žaidė vaikai ir jų tėveliai, žaidimą lydėjo gera nuotaika ir juokas. Pavaduotoja ugdymui Irma Knyzelienė aprodė darželio erdves ir atsakė į jų klausimus. 

Projekto dalyvės lankėsi ir Kelmės rajono savivaldybėje, kur jas šiltai priėmė ir informaciją apie švietimą rajone pristatė švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas ir vyriausioji specialistė Vijoleta Norkutė. Atsisveikindamas vedėjas teikė viešnioms atminimo dovanėles.

Vizito Lietuvoje metu projekto dalyvės taip pat dalyvavo „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio oficialiame sporto aikštelės atidaryme, sutapusiame su darželyje tradicine tapusia Žibintų švente,  aplankė  Kryžių kalną, Šiaulius ir Šiluvą.

Kitas vizitas įvyks 2019 m. balandžio mėn. Talino Vesiroos lopšelyje-darželyje (Estija), kuriame dalyvaus 4 mūsų įstaigos darbuotojai.

 

Projekto akimirkos

 

 

 

 

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas