2014-2016 m. projektas “No barriers for Europeans“

(liet. „Europiečiams nėra kliūčių“)

 

2014-2016 m. Erasmus+: Comenius tarpmokyklinių Strateginių partnerysčių projektas “No barriers for Europeans“, liet. „Europiečiams nėra kliūčių“, yra orientuotas į ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupių neįgalius ugdytinius, jų gebėjimų ugdymą ir integraciją į bendras veiklas su kitais darželio ugdytiniais. Grupėse dirbantys pedagogai lankysis šalių partnerių ugdymo įstaigose ir stebės kolegų darbą su neįgaliais vaikais, pristatys savo darbe naudojamus metodus ir priemones, pasisems žinių iš užsienio pedagogų.

Projektą koordinuoja BAYRAKLI 50.YIL ILKOKULU (Izmir, Turkija), projekte dalyvauja 7 šalių ugdymo įstaigos, kurias lanko neįgalūs ir turintys specialiųjų poreikių vaikai. 

Projekto trukmė - 2 metai. Lietuvoje Erasmus+ programą administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projekto rezultatai skelbiami eTwinning platformoje.

Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą. Šis projektas finansuojamas iš Europos Komisijos „Erasmus+“ programos. Žemiau pateikti atsiliepimai apie įgyvendinamas veiklas ir projekto metu sukurta medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija neatsako už šios medžiagos turinį ir galimą panaudojimą. 

 

Projektui “No barriers for Europeans“ suteiktas Europos kokybės ženklelis

2016-11-23

 

Labai didžiuojamės, kad mūsų ugdymo įstaiga yra apdovanota Europos Kokybės ženkleliu už puikią Erasmus+ ir eTwinning projekto "No Barriers for Europeans", liet. „Europiečiams nėra kliūčių“, veiklą. Tai reiškia, kad mūsų ugdytinių ir lopšelio-darželio veikla buvo pripažinta aukščiausiame europiniame lygmenyje ir projektas bus eksponuojamas specialiame Europos portalo puslapyje adresu www.etwinning.net.

Projektą 2014 m. rugsėjo mėn. – 2016 m. birželio mėn. įgyvendino „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupių neįgaliems vaikams padalinys, bendradarbiaudamas su kitomis darželio grupėmis. Dėkojame visiems - pedagogams, vaikučiams ir jų tėveliams, prisidėjusiems prie sėkmingo projekto įgyvendinimo.


 

2014-2016 Erasmus+: Comenius tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektas “No barriers for Europeans“ Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje

2016-08-08

 

Baigėsi 2 metus trukęs Erasmus+ programos projektas “No barriers for Europeans“, mūsų bendruomenės nariams dar žinomas lietuvišku pavadinimu „Europiečiams nėra kliūčių“ (Nr. 2014-1-TR01-KA201-011939_2). Projektą įgyvendino 6 šalių ugdymo įstaigos, kurias lanko neįgalūs ir turintys specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai.

Šio projekto tikslas – neįgalių ugdytinių gebėjimų ugdymas ir pasitikėjimo savimi skatinimas integruojant juos į bendras veiklas su kitais darželio ugdytiniais ir teigiamo požiūrio į neįgalius asmenis formavimas sveikiems vaikams. Projekte dalyvavo „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje veikiančių dviejų ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupių neįgalūs ugdytiniai ir 4-6 metų darželio ugdytiniai, neturintys sveikatos sutrikimų.

Projektinių užsiėmimų metu ugdytiniai pagilino žinias apie negalią, susipažino su jos rūšimis ir ženklinimu, aptarė pagalbos neįgaliesiems būdus ir priemones. Vaikams buvo smalsu ir įdomu sužinoti, kaip jaučiasi tie, kas negali matyti, girdėti, judinti rankų ar kojų. Tai suprasti jiems padėjo demonstruojamos skaidrės, pasakojimai, žaidimai, vaizdo medžiaga, praktinės užduotys. Teminių mokymų metu vaikai per žaidimus „Pasivažinėkime kitaip“, „Tamsu tamsu“, „Vedlys“, „Nupiešiu saulę“  patys galėjo išbandyti ir pajusti, kaip mums įprastus veiksmus galima atlikti kitaip. Pagilinti ir įtvirtinti žinias priešmokyklinių grupių ugdytiniams padėjo ir apsilankymas Kelmės aklųjų ir silpnaregių centre ir Kelmės specialiojoje mokykloje.

Ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupių neįgalūs ugdytiniai dalyvavo bendrose organizuotose teminėse veiklose su kitais darželio ugdytiniais, skatinančiose skirtingų gebėjimų vaikų bendravimą ir bendradarbiavimą (darbelių gamyba, choro repeticijos), fizinį aktyvumą (sportinės varžybos ir žaidimai), geresnį savęs ir pasaulio pažinimą (fotografavimas ir nuotraukų paroda „Pasaulis vaiko akimis“, vaidinimas apie Erasmusą, išvykos už ugdymo įstaigos ribų), toleranciją kitokios išvaizdos ir gebėjimų bendraamžiui (šventė „Pažink kitokį draugą“). Jungtinėmis veiklomis buvo siekiama skatinti vaikų su negalia norą bendrauti ir pažinti aplinką ir juos supančius žmones, suteikti jiems didesnį pasitikėjimą savimi, o sveikiesiems – nebijoti susidurti su nežinoma situacija, keisti išankstines neigiamas nuostatas neįgaliųjų atžvilgiu ir skiepyti supratimą, jog negalia nėra kliūtis bendravimui.

Projekte dalyvavusios ugdymo įstaigos iš Turkijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Lenkijos ir Lietuvos organizavo trumpalaikius mokymus projekto partneriams savo šalyse. Mokymų metu pedagogai stebėjo specialistų vedamus užsiėmimus klasėse su integruotais specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais ugdytiniais ir juos aptarė, dalyvavo projekto tematika organizuotuose mokymuose, bendravo bei dalinosi gerąja darbo patirtimi su užsienio pedagogais ir specialistais, dirbančiais su neįgaliaisiais. Mokymų dalyviai susipažino su šalių-partnerių švietimo sistemomis, neįgaliųjų ugdymo(-si) sąlygomis, jiems pritaikytomis aplinkomis ir priemonėmis, turėjo galimybę palyginti valstybines ir privačias ugdymo įstaigas, apsilankyti dienos užimtumo neįgaliesiems bei aklųjų ir silpnaregių centruose.

Įgyvendindami projektą, turėjome galimybę susipažinti su kitų šalių pedagogais, pasisemti naujų idėjų, pasidalinti gerąja darbo patirtimi ir prisiliesti prie šalių-partnerių kultūros. Projekto pabaigoje atlikta ugdytinių apklausa parodė, kad įgyvendintų veiklų ir užsiėmimų dėka vaikų suvokimas apie negalią prasiplėtė ir jų tolerancija neįgaliam žmogui pakito teigiama linkme.

Už kokybiškai įgyvendintas ir eTwinning platformoje paviešintas veiklas 2016 m. rugpjūčio mėn. projektui “No barriers for Europeans“ suteiktas Nacionalinis kokybės ženklelis.

 

 

Baigiamasis tarptautinis projekto partnerių susitikimas Portugalijoje

2016-06-08

Š. m. gegužės 3-4 d. Agrupamento de Escolas da Se - Lamego, Portugalijoje, įvyko paskutinis tarptautinis projekto “No barriers for Europeans“ (liet. „Europiečiams nėra kliūčių“) partnerių susitikimas, į kurį vyko ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupių neįgaliems vaikams padalinio pavaduotoja socialiniams reikalams Daiva Pocevičienė, socialinė pedagogė Milda Alijošienė ir projekto koordinatorė Irina Paradnikaitė-Abromavičienė. Susitikimo metu partneriai apžiūrėjo kolegų portugalų ir jų ugdytinių paruoštą projekto ekspoziciją-parodą, pristatė veiklas ir darbus, atliktus gegužės mėnesį, apžvelgė dviejų metų darbą ir bendradarbiavimą, pasidžiaugė projekto įgyvendinimo laikotarpiu sukurta medžiaga, apsikeitė CD su projektine medžiaga. Projekto koordinatorė iš Turkijos mokė partnerius, kaip sukelti medžiagą į eTwinning platformą, kurioje mūsų įgyvendinto produkto rezultatus galėtų matyti visi, besidomintys ar  dirbantys su eTwinning projektais. Koordinatorė taip pat pristatė Europos Komisijos Mobility tool platformą, kurioje ataskaitą apie įgyvendintas veiklas, projekto rezultatus, mobilumus ir patirtas išlaidas turės pateikti kiekviena projekto šalis-partnerė. Šalių-partnerių koordinatoriai pristatė antrosios apklausos apie ugdytinių požiūrį į negalią ir neįgaliuosius rezultatus, kurie, mūsų darželio atveju, palyginus su pirmosios apklausos rezultatais, yra džiuginantys ir aiškiai parodantys, kad projekto metu įgyvendintų veiklų ir užsiėmimų dėka vaikų suvokimas apie negalią prasiplėtė ir jų tolerancija neįgaliam žmogui pakito teigiama linkme.

Antrosios apklausos filmuotą medžiagą galite pamatyti čia.

 

Paskutinės darbo dienos popietę susitikimą organizavusios portugalų mokyklos projekto įgyvendinimo grupė organizavo atvykusiems kolegoms edukacinę ekskursiją į Portą, ten projekto dalyviai lankėsi Porto Cruz vyno muziejuje, dalyvavo interaktyvioje paskaitoje apie vyndarystės tradicijas Douro regione, taip pat lankėsi senas portveino gamybos tradicijas turinčios Ferreira šeimos vyno rūsiuose.

Paskutinio projekto partnerių susitikimo akimirkos užfiksuotos čia.

 

Išvyka į kaimo turizmo sodybą „Gaja“

2016-05-16

Š. m. gegužės 12 d. „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio dienos socialinės globos grupių „Spinduliukai“ ir „Žirniukai“ ugdytiniai kartu su auklėtojomis Elena Uleckiene, Aušra Kaknevičiene ir Violeta Ūseliene vyko į turistinę, pažintinę išvyką kaimo turizmo sodyboje „Gaja“. Išvykos tikslas – siekti teigiamų emocijų raiškos ir bendravimo tarpusavyje, formuoti globėjišką požiūrį į įvairius gyvūnus, turtinti vaizdinius apie gyvąją gamtą.

Ugdytiniai kartu su pedagogėmis ir gyvūnų prižiūrėtoja ėjo į ūkinius pastatus, apžiūrėjo paukščių ir gyvūnų aptvarus. Vaikai stebėjo naminius paukščius ir gyvulius, juos maitino, ieškojo atsakymų į jiems rūpimus klausimus, glostė arklius, asilus, ožiukus, kupranugarį, rankose laikė dekoratyvinius gaidžius, viščiukus. Kartu su auklėtojomis smalsučiai aiškinosi skirtumus tarp naminių ir dekoratyvinių gyvulių ir paukščių, jų paskirtį ūkyje. Vaikai emocingai reagavo į gyvūnų balsus: žirgo žvengimą, ožkų bliovimą, gaidžių giedojimą, žąsų gagenimą, patys bandė juos mėgdžioti.

Pažintinę ekskursiją ūkyje užbaigėme iškylavimu gamtoje. Ugdytiniai pasidalino savo patirtimi apie anksčiau matytus ir pirmą kartą matomus gyvūnus, įtvirtino žinias apie naminius gyvulius ir paukščius, jų auginimo sąlygas, šėrimo ypatumus. Aktyvus poilsis su žaidimais ir bėgiojimu žydinčioje pievoje skatino gerą nuotaiką ir draugiškumą.   

Išvykos metu buvo prisimintos saugumo kelionėje, tinkamo elgesio su gyvūnais, iškylavimo gamtoje taisyklės.  Kelionė praplėtė ugdytinių akiratį, skatino plačiau pažinti aplinką, visapusiškai turtino žinių bagažą, leido turimas žinias pritaikyti praktiškai.

Tai viena 2014-2016 m. įgyvendinamo Erasmus+ projekto “NO BARRIERS FOR EUROPEANS!“ (liet. „Europiečiams nėra kliūčių!“) veikla.

Išvykos akimirkas galite pamatyti čia:

 

 

Trumpalaikis jungtinis darbuotojų mokymo renginys C.R.A. “CAMPOS DE CASTILLA“ Becilla de Valderaduey mokykloje Ispanijoje

2016-05-02

Š.m. balandžio 24-30 d. Ispanijoje įvyko paskutinis šeštasis trumpalaikis jungtinis mokymo renginys pagal Erasmus+ programos 2014-2016 m. tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą “No barriers for Europeans“ (liet. „Europiečiams nėra kliūčių“). Į mokymus vyko ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupių neįgaliems vaikams padalinio darbuotojos - pavaduotoja socialiniams reikalams Daiva Pocevičienė, auklėtojos Violeta Ūselienė, Aušra Kaknevičienė ir projekto koordinatorė Irina Paradnikaitė-Abromavičienė. Vizito metu partneriai aplankė ir susipažino su 4 regiono CRA Campos de Castilla ugdymo įstaigomis, kurias lanko 45 ugdytiniai ir kuriose dirba 8 pedagogai: pagrindine Tierra de Campos mokykla Becilla de Valderaduey, Ceinos de Campos, Castroponce de Valderaduey ir Bolaños de Campos. Vizitų mokyklose metu projekto partneriai stebėjo įvairias veiklas su ugdytiniais, kurių amžius – 3-12 metų, apžiūrėjo ispanų vaikų projekto darbų parodą Becilla de Valderaduey savivaldybės salėje bei stebėjo šalių-partnerių sukurtos „Erasmuso istorijos“ jungtinį Castroponce de Valderaduey ir Bolaños de Campos vaikų vaidinimą, dalyvavo oficialiame priėmime su Medina de Rioseco meru p. Artemio Domínguez, kuris asmeniškai pasveikino kiekvienos šalies-projekto partnerės delegaciją.

Veiklų su ugdytiniais metu pedagogai iš užsienio stebėjo, kaip yra dirbama su įvairaus amžiaus ir gebėjimų (taip pat specialiųjų poreikių) vaikais vienu metu dailės, kūno kultūros ir muzikos pamokose, kaip praktiškai mokoma pasaulio pažinimo - ugdytiniai kartu su pedagogais ir svečiais ėjo į fermas ir kartu su ūkininkais ieškojo atsakymų į jiems rūpimus klausimus, glostė avis, ėriukus, karves, arklius, aiškinosi skirtumus tarp naminių ir laukinių gyvūnų ir paukščių, stebėjo avių melžimo procesą. Užsiėmimų apratimų metu pedagogai bandė palyginti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo sistemų ir programų panašumus ir skirtumus, informacijos pateikimo būdus, apžiūrėjo vadovėlius ir edukacines aplinkas. Šių metų balandžio 23 d. visos Ispanijos ugdymo įstaigos minėjo rašytojo Migelio de Servanteso Savedros (Miguel de Cervantes Saavedra) 400-ąsias mirties metines. Visose mokyklose vaikai piešė  ir darė darbelius, susijusius su žymiausiu šio rašytojo kūriniu „Išmoningasis hidalgas Don Kichotas iš La Manšo”, todėl svečių delegacijos apžiūrėjo parodas, skirtas šio žymaus kūrėjo garbei atminti.

Kartu su ugdytiniais ir jų tėveliais projekto svečiai dalyvavo įvairiose sporto rungtyse bei kūrybiškumo konkurse - išklausę nurodymus, vaikai bandė piešti be rankų, visi dažė mokyklos sieną, sporto aikštyne piešė šalių-projekto partnerių vėliavas. Visų 6 projekto ugdymo įstaigų darbo grupės pristatė savo namų darbus. Mūsų lopšelio-darželio komanda parodė nufilmuotą antrąjį interviu apie darželio grupių ugdytinių žinias apie negalią ir neįgalius žmones bei jungtinę dienos socialinės globos grupių „Spinduliukai“ ir „Žirniukai“ bei priešmokyklinės „Boružiukų“ grupės sportinę veiklą „Būk sveikas ir draugiškas“ . Didelio kolegų iš užsienio dėmesio ir susižavėjimo sulaukė „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupės „Spinduliukai“ ugdytinių lėlėmis ir lego žaislais inscenizuota „Erasmuso istorija“ (inscenizacijos santrauką žiūrėti čia).

Atvykusiems pedagogams buvo organizuota išvyka į dienos užimtumo centrą Medina de Rioseco miestelyje, kuriame stebėjome, kaip negalią turintys asmenys, vyresni nei 21 metai, atlieka įvairius darbus pagal sugebėjimus ir polinkius - vieni gamina įvairius suvenyrus (atvirutes, užrašų knygutes, riša kilimus ir pan.), kiti atnaujina senus baldus ir atlieka nesudėtingus medžio darbus. Šio centro neįgalieji nuolat dalyvauja įvairiuose miestelio mero organizuojamuose projektuose, miestelio gražinimo darbuose ir akcijose, siekiant juos dar labaiu integruoti į visuomenę. Bendrai organizuotos veiklos metu kartu su neįgaliaisiais atminimui pasigaminome  užrašų knygutę. Kolegoms iš užsienio pageidaujant, priimančioji ispanų mokykla organizavo ir apsilankymą 3 grupių lopšelyje, kur turėjome galimybę pamatyti ugdymo įstaigos lauko ir vidaus aplinkas.

Projekto dalyviams buvo organizuota mokymų apie empatiją 2 dalių sesija su vaizdo medžiaga, kurią vedė Palencijos (Palencia) Carrechiquilla specialiosios mokyklos specialioji pedagogė ir psichologė Ildefonsa Niño. Apsilankę šioje mokykloje, kurioje mokosi 3-21 m. ugdytiniai, turintys daugiau nei 1 negalią, susitikome su kitais šioje įstaigoje dirbančiais specialistais ir apžiūrėjome neįgaliems vaikams ir jaunuoliams pritaikytas erdves, stebėjome trumpą ugdytinių spektaklį, kuris daug džiaugsmo ir emocijų  suteikė patiems neįgaliesiems. Madride projekto dalyviai lankėsi aklųjų ir silpnaregių centre ONCE, kuriame apžiūrėjome laboratoriją, kur įprasta mokomoji medžiaga yra perdaroma į pritaikytą akliesiems ir silpnaregiams, lankėmės moderniame informacinių technologijų kabinete, didelį įspūdį mums paliko šunys-vedliai. Daugelį projekto dalyvių pribloškė ir faktas, kad šiai įstaigai vadovauja akla direktorė p. Amparo Cruz Vázquez.

Laisvu nuo mokymų metu projekto dalyviai aplankė Ampudia miestelį, kuriame iš išorės apžiūrėjo viduramžių pilį, Valladolide (Valladolid) išklausė gidės pasakojimo apie garbingą šio miesto ir Ispanijos istoriją, Madride apžiūrėjo pagrindinę aikštę ir nusifotografavo prie karališkosios pilies. Projekto koordinatorė iš Turkijos trumpai pristatė Erasmus+ platformą “Mobility Tool“, kurioje turės būti patalpinta visa projekto metu sukurta medžiaga, buvo aptarti darbai paskutiniam projekto partnerių susitikimui Portugalijoje 2016 m. birželio mėn.

Vizito pas partnerius Ispanijoje akimirkos

 

Trumpalaikiai mokymai Agrupamento de Escolas da Se klasteryje Lamego mieste, Portugalijoje

2016-02-03
 

Įgyvendinant 2014-2016 m. Erasmus+: Comenius tarpmokyklinių Strateginių partnerysčių projektą “No barriers for Europeans“, liet. „Europiečiams nėra kliūčių“, 2016 m. sausio 24-30 d. mūsų darželio direktorė Lilija Paradnikienė, pedagogės Elena Uleckienė, Ginta Visockė ir projekto koordinatorė Irina Paradnikaitė-Abromavičienė vyko į trumpalaikius mokymus ir darbo patirties keitimosi vizitą pas projekto partnerius - Agrupamento de Escolas da Se klasteryje Lamego mieste, Portugalijoje. Vizito metu partneriai aplankė ir apžiūrėjo 4 klasteriui priklausančias ugdymo įstaigas Lamego mieste ir jo prieigose: 2 darželius, pagrindinę mokyklą su pradinio ugdymo klasėmis ir gimnaziją, stebėjo ugdytinių pasirodymus. Pagrindinėje klasterio mokykloje Escola Basica e Secondaria da Se partneriai iš Lenkijos, Ispanijos, Italijos ir Lietuvos lankėsi neįgalių vaikų iki 18 m. padalinyje, bendravo su ten dirbančiais pedagogais ir kitais neįgaliuosius prižiūrinčiais specialistais, dalyvavo įvairaus amžiaus grupių užsiėmimuose ir pamokose, kur integruoti ugdytiniai su specialiaisiais poreikiais. Susitikime dalyvavę projekto partnerių įstaigų vadovai turėjo galimybę padiskutuoti apie švietimo sistemų panašumus ir skirtumus, mokyklų finansavimą, vadovų ir mokytojų kvalifikacijos kėlimą. Svečiai išklausė medžiagą apie Bočia (Boccia) žaidimą, patys turėjo galimybę parungtyniauti su pagrindinės mokyklos ugdytiniais ir tarpusavyje, taip pat dalyvavo „juoko jogos“ seanse. Visi projekto dalyviai išklausė paskaitą apie iššūkius, su kuriais susiduria aklieji ir silpnaregiai, bei susipažinio su Brailio rašto ypatumais. Atvykusiems partneriams buvo suteikta galimybė apsilankyti vaizdingoje vietovėje kalnuose įsikūrusiuose neįgalių žmonių, vyresnių nei 18 m., globos namuose - Associação Portas P’ rà Vida ir stebėti Bočia užsiėmimą.

Pats įspūdingiausias ir jaudinantis vizito Portugalijoje momentas - susitikimas su Bento do Amaral, neįgaliuoju, kuris savo negalią „prisijaukino“ ir pasiekė didelės sėkmės gyvenime. Dabar Bento do Amaral yra Portveino instituto, įsikūrusio Porte, testavimo skyriaus vadovas, Porto universtiteto profesorius ir vyndarys. Po nelaimingo atsitikimo plaukiojant banglente 1994 m., jis nenuleido rankų ir pasiekė įspūdingų rezultatų sporte - 2005 m. San Feice Circeo (Italija) buriavimui pritaikyta valtimi jis tapo pasaulio čempionu. Susitikimo su Bento do Amaral metu, projekto dalyviai išklausė jo paskaitą apie būtinybę būti laimingu čia ir dabar, su tuo, ką turi.

Šalia suplanuotų užsiėmimų projekto dalyviams buvo organizuotas turiningas laisvalaikis. Regua mieste lankėmės Douro muziejuje (Museu do Douro), kuriame išklausėme vaizdinę informaciją apie Douro regione auginamų vynuogių rūšis, vyno ir Portveino gamybos procesą ir ypatumus kelių amžių bėgyje. Po to, vienoje iš muziejaus studijų, buvo surengta relaksacinio kvėpavimo sesija. Kadangi Lamego yra Douro regione, geriausiai žinomame dėl Porto vyno (portveino) gamybos, portugalų mokyklos projekto komanda surengė atvykusiems kolegoms ir apsilankymą privačiuose vyno namuose Quinta de Santa Eufémia bei Alijó esančioje vyninėje Gran Cruz.

Vizitą Portugalijoje vainikavo pažymėjimų įteikimo dalyviams ceremonija, buvo susitarta dėl veiklų 2016 m. vasario-kovo mėn., ir kito vizito datos.

Akimirkos iš vizito Portugalijoje

 

Paroda „Pasaulis mano akimis“

 

Būti fotografu – tai įdomus, linksmas ir kartu atsakingas užsiėmimas, kuris moko ne tik pastebėti bei kokybiškai fiksuoti tai, kas vaikui gražu, bet ir atrasti pomėgį, kuris plečia jo akiratį, skatina plačiau pažinti aplinką, visapusiškai turtinti jo žinių bagažą. Būtent vaikų pastabumas, kitoks sąlytis su aplinka nuspalvina jų nuotraukas kitokiomis spalvomis.  

Dienos socialinės globos grupių „Spinduliukai“ ir „Žirniukai“ vaikai visą pusmetį tapo tikrais fotografais. Padedant pedagogėms, ugdytiniai fiksavo įdomiausius veiklų momentus, žaidimų metu – draugus ir gamtą. 2016 m. sausio mėnesį lopšelyje-darželyje  buvo surengta vaikų darytų fotografijų paroda „Pasaulis mano akimis“.

Tai dar viena 2014-2016 m. įgyvendinamo Erasmus+ projekto “NO BARRIERS FOR EUROPEANS“ (liet. „Europiečiams nėra kliūčių“) veiklos dalis.

Nuotraukų parodos „Pasaulis mano akimis“ akimirkas galite pamatyti čia. 
 

Mugė, skirta Tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti

 

Gruodžio 3-ioji - Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena. Šventinė mugė, skirta paminėti šią dieną, buvo inicijuota 2015 m. gruodžio 4 d. Kelmės meno mokyklos choreografijos skyriuje. Joje dalyvavo BĮ Liolių socialinės globos namų, Kelmės specialiosios mokyklos, Kelmės neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų bendruomenių nariai. Šventėje dalyvavo ir Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupės ugdytiniai ir grupėje dirbantys specialistai. Kartu su kitais mugės dalyviais jie prekiavo savo sukurtais rankdarbiais, kuriuos noriai pirko čia gausiai susirinkę kelmiškiai, dalino lankstinukus ir projekto atributiką apie ugdymo įstaigoje 2014-2016 m. įgyvendinamą ES finansuojamą  Erasmus+: Comenius tarpmokyklinių Strateginių partnerysčių projektas “No barriers for Europeans“ (liet. „Europiečiams nėra kliūčių“), kuris yra orientuotas į ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupių neįgalius ugdytinius, jų gebėjimų ugdymą ir integraciją į bendras veiklas su kitais darželio ugdytiniais.

Mugės akimirkos užfiksuotos čia.

 

Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos paminėjimas darželyje

 

Gruodžio 3-oji - Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena. Šią dieną organizuojami renginiai, skirti atkreipti dėmesį į neįgaliuosius. Mūsų įstaiga taip pat paminėjo šią dieną.

Dienos ir socialinės globos „Spinduliukų“ ir „Žirniukų“ grupių ugdytiniai ėjo į svečius pas priešmokyklinio ugdymo „Boružiukų“ grupės vaikus. Specialioji pedagogė ir logopedė Ginta Visockė pakvietė vaikus pažaisti prisistatymo žaidimą. Neformaliojo ugdymo pedagogė Daiva Pocevičienė su ugdytiniais atliko dainelę „Traukinys“, šoko „Šokį pievoje“. Socialinė pedagogė Milda Alijošienė pasiūlė vaikams nupiešti savo draugus, kuriuos visi drauge suklijavo ant bendro plakato.

Tokios veiklos padeda neįgaliesiems integruotis į visuomenę, pasijusti lygiaverčiais jos nariais bei nesijausti kitokiems.

Ugdymo įstaigoje tradicija tapęs neįgaliųjų dienos paminėjimas taip pat yra 2014-2016 m. įgyvendinamo Erasmus+ projekto “NO BARRIERS FOR EUROPEANS“ (liet. „Europiečiams nėra kliūčių“) dalis.

Nuotraukas iš veiklų, skirtų Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti, rasite čia.

 

 

2014-2016 m. Erasmus+ projekto „Europiečiams nėra kliūčių“ projekto partnerių susitikimas-mokymai mokytojams Kelmėje

 

 

2015 m. lapkričio 16-20 d. Erasmus +: Comenius tarpmokyklinių Strateginių partnerysčių projekto “NO BARRIERS FOR EUROPEANS“ (liet. „Europiečiams nėra kliūčių“) partneriai iš Turkijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos ir Lenkijos lankosi mūsų ugdymo įstaigoje.

Šio projekto tikslinė grupė -   ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupių neįgalūs ugdytiniai ir darželio ugdytiniai; projekto tikslas – neįgalių ugdytinių gebėjimų ugdymas ir integracija į bendras veiklas su kitais darželio ugdytiniais, teigiamo požiūrio į neįgalius asmenis formavimas sveikiems vaikams.

Pirmosiomis susitikimo dienomis projekto dalyviai pristatė paruoštą medžiagą apie savo įstaigose įgyvendinamas projektines veiklas, stebėjo ir aptarė mūsų lopšelio-darželio auklėtojų vedamas veiklas su ugdytiniais, apsilankė Kelmės specialiojoje mokykloje, Liolių socialinės globos namų dienos centre, Vijurkų vaikų globos namuose ir Kauno lopšelyje-darželyje „Želmenėlis“. 3 pedagogai ir 6 moksleiviai iš Turkijos ir Portugalijos viešėjo Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje ir turėjo galimybę palyginti savo šalies ir Lietuvos bendrojo lavinimo ugdymo įstaigas. Partnerius sužavėjo Kelmės krašto muziejuje jiems suorganizuota edukacinė programa „Lipdytinės keramikos paslaptys“. 2015 m. lapkričio 16 d. projekto dalyviai susitiko su Kelmės rajono meru Vaclovu Andruliu ir vicemeru Izidoriumiu Šimkumi. Specialistas turizmui Vilmantas Kizis išsamiai ir vaizdžiai pristatė svečiams Kelmės rajoną. Informacija apie susitikimą savivaldybėje galite rasti čia.

Vizito Lietuvoje metu svečiai turėjo galimybę apsilankyti Šiaulių specialiojo ugdymo centre, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete  išklausė paskaitą „Neįgalaus asmens pozityvaus vaizdinio bendruomenėje formavimas“, aplankė Šiluvą, Kryžių kalną, Gedimino pilį ir Vilniaus Katedrą.

Vizito Lietuvoje nuotraukas galite peržiūrėti mūsų albume.

 

„Kūlverstuko“ lopšelio-darželio administracija ir projekto darbo grupė dėkoja svečius priėmusių įstaigų vadovams ir darbuotojams už šiltą mūsų projekto partnerių priėmimą ir įstaigų pristatymą.

 

 

Projekto partnerių susitikimas Italijoje

 

2015 m. spalio 8-11 d. Italijoje vyko 2014-2016 m. įgyvendinamo Erasmus+ projekto „Europiečiams nėra kliūčių“ (angl. “NO BARRIERS FOR EUROPEANS“) projekto partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo mūsų įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų dienos ir socialinės globos padalinio specialistės: direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Daiva Pocevičienė, masažuotoja Rita Šumskienė, kineziterapeutė Sigita Šimulienė ir projekto koordinatorė Irina Paradnikaitė-Abromavičienė.

Vizito metu šalių-partnerių koordinatoriai pristatė savo tarpinių projekto ataskaitų rezultatus, diskutavo apie pirmaisiais projekto metais patirtus sunkumus įgyvendinant projekto veiklas ir būdus juos įveikti, aptarė antrųjų projekto metų veiklų įgyvendinimo eigą ir būsimus darbus, apsikeitė pirmųjų projekto įgyvendinimo metų medžiaga. Mūsų įstaigos projekto koordinatorė Irina Paradnikaitė-Abromavičienė pristatė partneriams trumpalaikio mokytojų mokymo (angl. short-term joint staff training event) Lietuvoje vizito programą. Projekto partneriai iš Turkijos, Lenkijos, Ispanijos, Italijos ir Portugalijos ugdymo įstaigų „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje lankysis š.m. lapkričio 15-21 d. ir stebės mūsų pedagogių darbą bei dalyvaus jiems parengtose edukacinėje ir kultūrinėje-pažintinėje programose.

Partnerių susitikimus visuomet paįvairina kultūrinė-pažintinė programa, kurios metu geriau susipažįsti su kolegų iš užsienio kultūrą, papročiais ir gyvenimo būdu. Susitikimo Italijoje dalyviams buvo organizuota kelionė į Florenciją (it. Firenze), kurios metu priminta garbinga šios vietovės ir visos šalies istorija ir aplankytos žymiausias šio miesto vietos – vienintelis per antrąjį pasaulinį karą išlikęs tiltas Ponte Vecchio (XIV a.), Florencijos katedra (Duomo), dar vadinama Santa Maria del Fiore, ir žymioji miesto aikštė Piazza della Signoria, esanti šalia miesto rotuše vadinamų Vecchio rūmų.

Projekto partnerių susitikimo akimirkos užfiksuotos čia.

 

Darbo ir mokymosi vizitas Turkijoje

 

2015 m. gegužės 17-23 d. Turkijoje vyko projekto „Europiečiams nėra kliūčių“ dalyvių ketvirtasis susitikimas. Į mokymus apie neįgalių vaikų ugdymą, jų integraciją į visuomenę vyko Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų dienos ir socialinės globos padalinio pedagogės  - V. Ūselienė, A. Kaknevičienė, M. Alijošienė ir G. Visockė. Projekto koordinatorė I. Paradnikaitė-Abromavičienė dalyvavo projekto darbo grupės pasitarime – atliktų veiklų aptarime bei būsimų darbų planavime.

Vizito metu Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Lenkijos ir Lietuvos atstovai lankėsi projektą koordinuojančioje Izmiro (orig. Ismir) pradinėje mokykloje Bayrakli 50 Yil. Ilkokulu, privačioje pagrindinėje mokykloje Özel Ismir Sev Ilköğretim Okulu, viename iš Izmiro neįgaliųjų ugdymo centrų, kuriame ugdomi 16-23 m. neįgalūs jaunuoliai. Projekto dalyviai susipažino su šalies su švietimo sistema, neįgaliųjų ugdymo aplinka, priemonėmis, turėjo galimybę palyginti valstybines ir privačias ugdymo įstaigas.

Projekto dalyviams buvo organizuoti mokymai, kaip įtraukti į ugdymo procesą specialiųjų poreikių vaikus per meną -  mokant piešti ant vandens (Ebru technika) ir gaminant muilą. Mokymų metu visi norintys turėjo galimybę patys kurti nuostabių raštų piešinius bei pasigaminti kvapnias spalvotas muilo figūrėles.

Susitikimo metu koordinatoriai pristatė atliktus namų darbus. Dalyviai vieni kitiems pasakojo  savo šalies neįgalių žmonių sėkmės istorijas, apsikeitė informacija stendams, demonstravo  skaidres apie pravestus mokymus vaikams apie negalią.

Tarp mokymo veiklų Turkijos projekto koordinatorė svečius supažindino su Izmiro miestu, jo istorinėmis vietovėmis. Ekskursijos metu grožėjomės senovės Efeso (orig. Ephesus) miesto griuvėsiais, serpantinų vaizdais, Marijos nameliu, šventaisiais šaltiniais, įlankos pakrante.

Vizito akimirkos užfiksuotos čia.

 

Mokymai apie negalią ugdytiniams. Apsilankymas aklųjų ir silpnaregių centre

 

Š.m. balandžio 15 d. „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio „Žiogelių“ grupės vaikai su auklėtoja metodininke V. Razminaite, vyr. auklėtoja V. Labanauskiene ir neformaliojo ugdymo pedagoge D. Pocevičienė svečiavosi Kelmės aklųjų ir silpnaregių centre pagal įstaigoje įgyvendinamo Erasmus+ projekto „Europiečiams nėra kliūčių!“ programą.

Ugdytiniai turėjo galimybę susipažinti su šio centro vykdoma veikla - padėti kiekvienam aklajam, silpnaregiui ir kurčneregiui kokybiškai ir sėkmingai prisitaikyti visuomenėje. Centro vadovė J. Samušienė pademonstravo svečiams techninės pagalbos priemones, kurios naudojamos aklųjų ir silpnaregių judėjime ir buityje ir susipažino su centre dirbančiu masažuotoju R. Kučinsku, apžiūrėjo darbuotojų kabinetus bei juose esančią įrangą.

Ši išvyka – tai dar vienas žingsnelis gerumo ir tolerancijos link negalią turintiems žmonėms.

 

 

Daugiau išvykos akimirkų užfiksuota čia.

 

Mokymai apie negalią ugdytiniams pagal Erasmus+ projektą „Europiečiams nėra kliūčių!“

 

Š. m. kovo 20 d. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio salėje vyko renginys pagal projekto „Europiečiams nėra kliūčių!“ programą. Socialinė pedagogė Milda Alijošienė ir specialioji pedagogė, logopedė Ginta Visockė vedė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms mokymus tema „Pažinkime kitokį draugą“.

„Meškučių“, „Žiogelių“, „Bitučių“ ir „Boružiukų“ grupių ugdytiniai pagilino savo žinias apie negalią, susipažino su jos rūšimis, ženklinimu, aptarė pagalbos neįgaliesiems būdus ir priemones. Vaikams buvo smalsu ir įdomu sužinoti, kaip jaučiasi tie, kas negali matyti, girdėti, judinti rankų ar kojų. Tai suprasti jiems padėjo demonstruojamos skaidrės, pasakojimas, žaidimai, praktinės užduotys. Mokymų metu vaikai per žaidimus „Pasivažinėkime kitaip“, „Tamsu tamsu“, „Vedlys“, „Nupiešiu saulę“  patys galėjo išbandyti ir pajusti, kaip mums įprastus veiksmus galima atlikti kitaip.

Ypatingus jausmus vaikams sužadino renginio metu demonstruotas animacinis filmukas apie mažos mergaitės Marijos ir neįgalaus berniuko draugystę. Mažieji suprato, kokia svarbi ir reikalinga yra pagalba bei palaikymas šalia mūsų esančiam  žmogui, kuris negali kažko  padaryti pats, kaip svarbu nepraeiti pro šalį,  parodyti dėmesį, susidraugauti.

Smagu matyti, kaip mūsų vaikai mažais žingsneliais keliauja tolerancijos link...

Daugiau akimirkų iš užsiėmimo užfiksuotos čia.

 

Mokymosi vizitas Italijoje, Latinos mieste, L. Da Vinci ir G. Rodari ugdymo įstaigose

 

2015 m. vasario 1-7 d. įvyko projekto „Europiečiams nėra kliūčių!“ trečiasis susitikimas - mokymai pedagogams Italijoje, Latinos mieste (Latina), L. Da Vinci (pagrindinė mokykla) ir G. Rodari (darželis) ugdymo įstaigose. Mokymuose, kurių pagrindinė tema buvo „Inkliuzinis ugdymas ir pagalba vaikui“, dalyvavo „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams D. Pocevičienė, vyr. specialioji pedagogė logopedė G. Visockė, vyr. auklėtoja E. Uleckienė ir projekto koordinatorė I. Paradnikaitė-Abromavičienė. Užsiėmimus, kaip efektyviau įtraukti į ugdymo procesą bendrojo lavinimo mokyklose neįgalius ugdytinius,  vedė psichologės S. Schiesaro ir S. Peri. Vizito metu mokytojai lankėsi suaugusių neįgaliųjų dienos centre  Latinoje bei priemiestyje esančiame neįgaliųjų centre „Diaphora“ ir stebėjo specialistų vedamus užsiėmimus su sunkią negalią turinčiais asmenimis, apžiūrėjo patalpas ir bendravo su ten dirbančiais specialistais. Projekto dalyvius priėmė Latinos miesto meras, kuris pasveikino visų projekte dalyvaujančių šalių delegacijas ir pasidžiaugė L. Da Vinci ir G. Rodari ugdymo įstaigų projektine veikla, visi mokymuose dalyvavę pedagogai susitiko su Lazio Regiono (Lazio Region) valdžios atsovais ir vaikų teisių apsaugos specialistais. Tarp mokymo veiklų projekto dalyviams buvo organizuota kelionė į Romą ir Vatikaną, kur visi turėjo galimybę aplankyti vietines įžymybes - Romos Koliziejų, Panteoną, vieną populiariausių savo fontanais aikščių Romoje - Piazza Navona, Šv. Petro baziliką bei Siksto koplyčią.

Projekto dalyviai taip pat pristatė vieni kitiems darbus, kuriuos jie atliko savo ugdymo įstaigose 2014 m. gruodžio - 2015 m. sausio mėn. Buvo pristatyta Lietuvos švietimo sistema, vizitai į Liolių ir Vijurkų socialinės globos namus. Taip pat partneriams iš kitų šalių parodėme filmuotą medžiagą apie mūsų bendruomenės žinias apie neįgaliuosius ir požiūrį į juos, kurią jūs galite pamatyti čia. Akimirkos iš mokymų Italijoje užfiksuotos čia.

Kolegų iš Portugalijos pristatymą apie vizitą Italijoje galite pamatyti čia.

Informaciją apie pedagogių vizitą Italijoje taip pat galite rasti ŠMM Švietimo aprūpinimo centro infomacinio leidinio „Švietimo naujienos“ elektroninėje versijoje čia.

 

Mūsų širdelės džiaugiasi, kai gera kitiems

 

,,Kūlverstuko‘‘ lopšelis-darželis  2014-2016 m. dalyvauja 2 Erasmus + projektuose „Mes esam lygūs – mes turim tas pačias teises!” ir „Europiečiams nėra kliūčių!“. Abu projektus sieja tikslas nuo pat mažens mokyti vaikus tolerancijos kitų žmonių atžvilgiu, ypač tolerancijos visuomenės grupėms su „trūkumais“ – skirtingos išvaizdos, socialinės padėties ir skirtingų gebėjimų žmonėms, taip pat supažindiname ugdytinius su jų teisėmis ir pareigomis, pabrėždami, kad jų veiksmai negali žeisti kitų orumo. Todėl įgyvendindami projektuose numatytas veiklas, skatiname visų ugdytinių savigarbą ir pasitikėjimą savimi, mokome pažinti save ir ištiesti pagalbos ranką tiems, kuriems to reikia – silpnesniems, vyresniems, neįgaliems.

Šių metų gruodžio 15 dieną darželio pop chorelio ugdytiniai su savo vadove A. Norkūniene, „Meškučių“ grupės ugdytiniai kartu su auklėtoja D. Klimiene ir Kalėdų Senelis (pavaduotoja ugdymui Z. Monstavičiūtė) vyko į Vijurkų socialinės globos namus aplankyti juose gyvenančius vaikus.  Darželinukai pasveikino globos namų auklėtinius muzikine programėle – pop chorelio ugdytinių atliekamomis  dainelėmis „Kalėdų naktis“,  „Dieduk mano“, „Snaigės“ bei šokiu „Klumpakojis“. „Meškučių“ grupės vaikučiai suvaidino S. Maršako pasaką „Kvailasis peliūkštis“. Po koncerto Kalėdų Senelis pasveikino darbuotojus ir ugdytinius su Šv. Kalėdomis, įteikė jiems mūsų lopšelio-darželio ugdytinių rankų darbo dovanėles ir atvirukus.

Gruodžio 19 dieną „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pop chorelis ir „Meškučių“ grupės ugdytiniai kartu su pedagogėmis aplankė Liolių socialinės globos namų gyventojus. Ugdytiniai pasveikino senelius eilėraštukais, dainelėmis, suvaidino pasaką, taip pat įteikė jiems pačių darytus atvirukus ir pasveikino senelių namų globotinius su Šv. Kalėdomis.

Išvykos pradžiugino ne tik Vijurkų ir Liolių socialinės globos namų gyventojus, bet ir    „Kūlverstuko“ vaikučius, mokė juos tolerancijos, supratimo ir atjautos. Dėkojame ugdytiniams, jų tėveliams ir pedagogėms už nuoširdžius atvirukus, Karolinos ir Urtės mamoms už pagalbą renginių metu.

Išvykos akimirkos užfiksuotos čia.

 

Kalėdinių atviručių paroda - projekto partnerių sveikinimai mūsų bendruomenei

 

Antrojo projekto „Europiečiams nėra kliūčių!“ partnerių susitikimo metu Ispanijoje, Becilla de Valderaduey mokykloje 2014 m. gruodžio 11-14 d., partneriai apsikeitė ugdytinių pagamintomis Kalėdinėmis atvirutėmis. Atvirutės su sveikinimais eksponuojamos „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio koridoriuje Kalėdiniu laikotarpiu. Partnerinių ugdymo įstaigų vaikų pagamintas atvirutes su sveikinimais mūsų įstaigos bendruomenei galite pamatyti čia.

 

Projektinio darbo vizitas Ispanijoje, Becilla de Valderaduey mokykloje

 

2014 m. gruodžio 11-14 d. Ispanijoje įvyko antrasis projekto „Europiečiams nėra kliūčių!“ partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo ir „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio atstovės - metodininkė, projekto koordinatorė I. Paradnikaitė-Abromavičienė ir vyresnioji specialioji pedagogė logopedė G. Visockė . Susirinkę šalių-partnerių projekto darbo grupės valdymo nariai aptarė projekto eigą, ugdymo įstaigose vykdomas projekte numatytas veiklas, sudarė bendrą klausimyną ugdytiniams, jų tėvams ir mokyklos bendruomenei apie negalios suvokimą ir toleranciją neįgaliems žmonėms. Susitikimo dalyviai stebėjo kolegų ispanų vedamas veiklas, taip pat kartu darė su ugdytiniais darė kalėdines atvirutes. Visi partneriai dalyvavo priimančiosios ugdymo įstaigos - Becilla de Valderaduey mokyklos- 25 gyvavimo metų jubiliejuje ir kartu su šios mokyklos bendruomene ir kitais svečiais pažymėjo šią gražią sukaktį. Mokyklos direktorius Rafaelis San José Rodríguez ir pedagogė Sara Antolín Mediavilla aprodė susitikimo dalyviams Medina de Rioseco miestelį, lankėsi Segovijoje, kur apžiūrėjo vietos architektūros įžymybes - Segovijos katedrą, akveduką ir pilį. Sekantis projekto susitikimas - mokymai pedagogams - įvyks Italijoje 2015 m. pradžioje.

Nuotraukas iš partnerių susitikimo galite matyti čia.

 

Vizitas Lenkijoje pas projekto partnerius

 

2014 m. lapkričio 16-22 d. keturios „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio darbuotojos - projekto koordinatorė, metodininkė I. Paradnikaitė-Abromavičienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams D. Pocevičienė, auklėtoja J. Bernotaitė ir socialinė darbuotoja R. Janušienė vyko į pirmąjį projekto Erasmus+: Comenius tarpmokyklinių Strateginių partnerysčių projekto „Europiečiams nėra kliūčių!“ susitikimą - mokymus, kurie vyko Dąbrowa Górnicza mieste, Lenkijoje. Susitikimo metu partneriai susipažino vieni su kitais, pristatė savo šalis, miestus, ugdymo įstaigas ir neįgalumo situacijas šalyse bei ugdymo įstaigose. Vizito dalyviai stebėjo kolegų lenkų veiklas užsiėmimų metu, vyko į vieną iš trijų mieste esančių neįgaliųjų centrą, kur apžiūrėjo moderniai įrengtas mokymų ir sveikatingumo užsiėmimų patalpas, pasidžiaugė neįgaliųjų pantomimos pasirodymu. Kolegos iš Lenkijos su pasididžiavimu pristatė svečiams įspūdingą muziejų Vroclave (lenk. Panorama racławicka), kuriame vaizduojamas Kosčiuškos sukilimas ir Raclawice mūšis bei aplankė buvusią Aušvico-Birkenau (Auschwitz-Birkenau) koncentracijos stovyklą. Projekto koordinatoriai susitarė dėl būsimų susitikimų datų ir darbų, aptarė partnerių bendravimo ir bendradarbiavimo būdus. Kitas susitikimas - darbo grupės vizitas įvyks 2014 m. gruodžio 11-14 d. Ispanijoje.

Susitikimo Lenkijoje nuotraukas galite matyti čia.

 

2014-2016 m. projektas „Europiečiams nėra kliūčių !“

 

2014 m. spalio mėn. „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis pradeda įgyvendinti du Erasmus+: Comenius tarpmokyklinių Strateginių partnerysčių projektą “No barriers for Europeans!“ (liet. „Europiečiams nėra kliūčių!“), Nr. 2014-1-TR01-KA201-011939_2.

Projektas „Europiečiams nėra kliūčių!“ yra orientuotas į ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupių neįgalius ugdytinius, jų gebėjimų ugdymą ir integraciją į bendras veiklas su kitais darželio ugdytiniais. Grupėse dirbantys pedagogai lankysis šalių partnerių ugdymo įstaigose ir stebės kolegų darbą su neįgaliais vaikais, pristatys savo darbe naudojamus metodus ir priemones, pasisems žinių iš užsienio pedagogų.

Projektą koordinuoja BAYRAKLI 50.YIL ILKOKULU (Izmir, Turkija), projekte dalyvauja 7 šalių ugdymo įstaigos, kurias lanko neįgalūs ir specialiųjų poreikių vaikai. Pirmasis projekto susitikimas įvyks 2014 m. lapkričio 16-22 d. Lenkijoje.

Projektų trukmė - 2 metai. Lietuvoje Erasmus+ programą administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas