... Kol dar miega vaikai,
    mes privalom skubėti
        prijaukinti paukščius -
            vaikų svajones, jų sielas,
                atkelti visus vartus,
                     atrakinti visas duris
                        ir užmušti gyvatę,
                           kol vaikai jos nematė.
                              Kol miega.

Just. Marcinkevičius

 

 

Socialinė pedagogė Jurgita Cikanavičienė teikia šias paslaugas:

 • Individualiai ar grupėse konsultuoja vaikus, tėvus, pedagogus;
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su ugdytinių socialinės adaptacijos, elgesio ir kitomis problemomis;
 • Užsiėmimų ir renginių metu ugdo vaikų socialinius įgūdžius;
 • Inicijuoja, organizuoja prevencinius renginius;
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį;
 • Esant būtinybei, drauge su grupės auklėtoju, socialiniu darbuotoju lankosi ugdytinių namuose;
 • Padeda tėvams ugdyti vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystimosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą;
 • Bendradarbiauja su grupės auklėtojomis, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį;
 • Palaiko ryšius su įvairiomis įstaigomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą. Atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.

        Socialinė pedagogė Jurgita  dirba kiekvieną darbo dieną:

          I, III – 8.00–12.00 ir 12.30–17.00

          II – 8.00–12.00

          IV – 8.00–12.00 ir 12.30–16.55

          V – 8.00–12.00 ir 12.30–15.45

          Pietų pertrauka: 12.00–12.30

 


    
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas