Vaikų priėmimas į įstaigą

 

2019-06-01

Keitėsi vaikų priėmimo į lopšelį-darželį tvarka. Vaikų priėmimas į ugdymo įstaigą vykdomas vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T-206 „Dėl vaikų priėmimo į kelmės rajono savivaldybės lopšelius-darželius tvarkos aprašo patvirtinimo“ Dokumentas 1, dokumentas 2

 

Nuo 2017 m. birželio 1 d. veikia priėmimo į vaikų lopšelius-darželius elektroninė sistema. Sistemos adresas https://darzeliai.nevda.lt/ (toliau – Sistema). Sistema pasiekiama mūsų svetainės viršutinio meniu skiltyse „SAVIVALDA“ ir „ŠVIETIMAS“ –> Nuorodos

Vienas iš tėvų (globėjų) Sistemoje užpildo elektroninį prašymą dėl vaiko priėmimo į lopšelį-darželį. Prašyme nurodo:

1. vaiko ir jo tėvų (globėjų) asmens duomenis, deklaruotą ir faktinę gyvenamąją vietą, kontaktinį telefoną, elektroninio pašto adresą,
2. pageidaujamą priėmimo datą,
3. pirmumo teisę suteikiančias priežastis,
4. pageidaujamas paslaugas, t. y. specialiąją pagalbą.

Įregistravus elektroninį prašymą, Sistema automatiškai praneša apie sėkmingą duomenų užregistravimą, vaikui suteikiamas unikalus kodas bei eilės numeris.

Sistemoje tėvams (globėjams) suteikiama teisė pagal unikalų vaiko kodą pasitikrinti vietą pageidaujančiųjų lankyti lopšelį-darželį eilėje ir sudaroma galimybė formuluoti paklausimus apie vaikų priėmimą į grupes. Sistemoje elektroniniai prašymai registruojami nuolat. Prašymai, kuriuose pateikta netiksli informacija arba nurodyti ne visi duomenys, neregistruojami.

Tuo atveju, jeigu tėvai (globėjai) neturi interneto prieigos, jie gali elektroninį prašymą užregistruoti pageidaujamame lankyti lopšelyje-darželyje.

Plačiau susipažinti su aprašu galite čia.

 

Priėmimas į dienos socialinės globos grupę

Sprendimą dėl priėmimo į dienos socialinės globos grupę priima Kelmės raj. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.

 

Ugdymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami, smulkiau apie tai galite skaityti skyriuje Mokestis už darželį.

 

Priėmimui reikalingi dokumentai:

  1. pažyma apie šeimos deklaruotą gyvenamąją vietą;
  2. gimimo liudijimo kopija;
  3. nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimas;
  4. pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos) specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo pažymas ir (ar) asmens sveikatos priežiūros specialisto vaiko sveikatos būklės įvertinimo pažyma, jei vaikas turi specialiųjų poreikų;
  5. pagal poreikį dokumetus (jų kopijas), patvirtinančius pirmumo teisę;
  6. pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą, atvykus iš kito lopšelio-darželio.
 Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas