Mokestis už darželį

 

Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimais Nr. T-400 ir T-401 nuo 2017 m. sausio 1 d. keičiasi užmokesčio ugdymo inventoriui ir priemonėms įsigyti bei dienos maitinimo  ir užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose normos.

Vienos dienos mokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje:

 • darželio gr. – 2,00 €
 • lopšelio gr. – 1,71 €
 • papildomai 0,50 € už kiekvieną lankytą dieną ugdymo priemonėms įsigyti.

 

Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje nemokamas:

    Jeigu vaikas nelanko:

 • dėl ligos ir savaitę po jos, jei gydytojai nurodo reabilitacijos laikotarpį;
 • tėvų (globėjų) kasmetinių, mokymosi atostogų metu ir vasarą (birželio-rugpjūčio mėnesiais) pateikus tėvų (globėjų) prašymą;
 • tėvų (globėjų) priverstinių nemokamų atostogų metu bei ne darbo metu, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
 • kai tėvai nuolatos dirba pamainomis, nuolatos turi laisvas darbo dienas, apie tai iš anksto raštiškai pranešus ikimokyklinei ugdymo įstaigai;
 • priešmokyklinio amžiaus vaikams jų atostogų metu;
 • jei oro temperatūra yra – 20 ˚C arba žemesnė;
 • šeimoms, gaunančioms socialinę pašalpą ir pristačiusioms pažymą iš socialinės paramos skyriaus;

 

Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mažinamas 50 proc. jeigu:

 • vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (kitas miręs, dingęs be žinios, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, nenustatyta tėvystė);
 • šeima augina tris ir daugiau vaikų;
 • vienas iš tėvų atlieka tikrąją karo tarnybą;
 • vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;
 • pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį;
 • vienam iš vaiko tėvų nustatytas nedarbingumas arba neįgalumas.

Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos, turi būti pateikiami pasibaigus mėnesiui iki kito mėnesio 5 dienos. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

Mokestis už vaiko (-ų) išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos (gruodžio mėn. - iki 20 d.). Nesumokėjus užmokesčio dėl nepateisinamų priežasčių, ikimokyklinės įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš ikimokyklinės įstaigos vaikų sąrašų.

 

    Mokesčio už darželį rekvizitai:

   Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis

    Įstaigos kodas 190113365

    Bankas Swedbank, AB

    Banko kodas 73000, sąskaita LT047300010040381472

 

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas