Ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupės neįgaliems vaikams (1-7 m.)

 

„Spinduliukai“ (nuo 2007 m. sausio 1 d.)

Milda Čekanauskienė  vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

„Lašiukai“ 
Albina Kumutaitienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Aida Užemeckienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 

Socialinio darbuotojo padėjėjos

Daiva Venckienė, Rasa Kazakauskienė, Inga Peleckienė, Kristina Každailienė.

 

 

Kiti socialinės globos grupėse dirbantys specialistai:

 

Marija Birutė Baltrukienė – gydytoja reabilitologė,

Virginija Bilienė – vyresnioji specialioji pedagogė ir logopedė,

Jurgita Cikanavičienė – socialinė pedagogė metodininkė,

Alma Plamadiala – socialinė darbuotoja,

Rasa Razminienė – kineziterapeutė,

Rita Šumskienė – masažistė,

Irena Narbutienė – bendrosios praktikos slaugytoja.

 

Veiklos pobūdis:
   Vaikų, turinčių lengvą, vidutinę ir sunkią negalią, ugdymas atsižvelgiant į jų individualybę, sutrikimų specifiką bei sveikatos būklę ir Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas

Apibūdinimas:
   Ugdydami specialiųjų poreikių vaikus, taikome specialiųjų priemonių kompleksą negalių korekcijai ir ugdymui: spec. pedagogo-logopedo, kineziterapeuto, masažisto pagalbą, naudojame judesio korekcijos įrengimus, sporto ir renginių sales.

Tikslas:
   Sudaryti pedagogines, psichologines, materialines, higienines sąlygas ikimokyklinio amžiaus specialiųjų poreikių vaikų protinėms ir fizinėms galimybėms plėtoti, socialiai adaptuotis ir integruotis visuomenėje.

Uždaviniai:

  • Užtikrinti neįgaliems vaikams globos, ugdymo, teikiamų socialinių paslaugų kokybę. Bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais, ar vaiko globėjais, padėti jiems įveikti nerimą dėl vaiko negalės, teikti psichologinę-socialinę-psichoterapinę pagalbą, ieškoti naujų darbo formų, kuo daugiau šeimų įtraukti į ugdymo proceso organizavimą.
  • Sudaryti vaikams sveikas ir saugias ugdymo(si) sąlygas.
  • Tenkinti vaikų specialiuosius ugdymo ir saviugdos poreikius, aprūpinti specialiąja įranga ir specialiomis ugdymo priemonėmis.

Vaikų ugdymo sritys:

  • Bendravimas ir kalba;
  • Pažinimas;
  • Suvokimas;
  • Savitvarka;
  • Motorika. 

   Grupėse vedami dailės terapijos užsiėmimai, kurių pagalba lavinama vaikų vaizduotė ir kūrybiškumas.

   Vykdomas sveikatingumo projektas, kurio metu mokomasi savitvarkos, asmens higienos.

   Dalyvaujame ugdymo įstaigos bendruomenės renginiuose.

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas