,,Kiekvienas vaikas yra vienintelis ir nepakartojamas. Jis turi savo gyvenimo ritmą, augimo tempą, pasaulio pažinimo stilių. Todėl žinokime ir supraskime, kad vaiką reikia paskatinti, padrąsinti ir įvertinti jo pastangas"

 

Ugdymas

  • Ankstyvasis ir ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą, kuriai pritarta Kelmės raj. savivaldybės Tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-390 „Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programai“, ir patvirtintą mokyklos direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-106; 
  • Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą;
  • Ugdytinių pasiekimai vertinami du kartus per metus, rudenį ir pavasarį. Pildomas vaiko pasiekimų aplankas.
 

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas