Veiklos kryptys

 
VIZIJA

 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis – saugi, šiuolaikiška, efektyviai valdoma, nuolat besimokanti  ikimokyklinio ugdymo įstaiga, galinti pasiekti aukštesnę nei turėtą veiklos kokybę.

 

 MISIJA
 • Teikti  kokybišką ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą su sveikos gyvensenos kryptingu  lavinimu.
 • Padėti šeimai kvalifikuotai ugdyti ir globoti vaiką, visapusiškai plėtoti vaiko fizines, psichines bei dvasines galias, integruojant į ugdymo įstaigos veiklą neįgalius ikimokyklinio amžiaus vaikus.

 

 FILOSOFIJA
 • Vaiko ugdymas – vientisas procesas paremtas natūralia vaiko prigimtimi ir sugebėjimu pačiam kurti save.
 • Ugdymas(is) įstaigoje grindžiamas vaiko ir pedagogo kūrybinės sąveikos, ugdymosi situacijos inicijavimu, ugdančios aplinkos kūrimo sinteze.
 • Auklėtojo pareiga -  padėti vaikui rasti jį tenkinančius atsakymus, nesupaprastinant klausimo esmės ir neperkraunant informacija. 

 

 UGDYMO PROCESAS

Organizavimo kryptys:

 • Ryšio šeima – lopšelis-darželis plėtra.
 • Bendravimas su ugdytiniais, jų ugdymo(si) analizė.
 • Vidaus darbo analizė.
 • Pedagogų darbo rezultatų analizė ir skatinimas tobulėti.
 • Iniciatyvų skatinimas ir jų integravimas į visumą.
 • Ugdytinių veiklos organizavimas.
 • Ryšiai su socialine aplinka.Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas