Darželio istorija

 

Istorija

 

„Kūlverstuko“ lopšelis-darželis įkurtas 1982 m. balandžio 12 d. Darželyje veikė 4 lopšelio ir 8 darželio grupės, įstaigoje dirbo 51 darbuotojas (22 auklėtojos, 12 auklėtojų padėjėjų, 2 muzikos vadovės, 2 pavaduotojos ugdymui, medicinos sesuo ir 12 aptarnaujančio personalo darbuotojų). Pirmoji darželio vedėja Valerija Jankeliūnienė darželiui vadovavo 20 m.

1992 m. darželis reorganizuotas į darželį-mokyklą. Įstaigoje veikė 7 pradinės klasės ir 5 darželio grupės. Tėvų pageidavimu ir įstaigos darbuotojų pritarimu vaikai buvo ugdomi katalikiškos gyvensenos pagrindu. Nuo 2000 m. darželis-mokykla įtraukta į sveikatą stiprinančių Lietuvos mokyklų tinklą. Nuo 2002 m. spalio 1 d. iki 2020 gruodžio 23 d. įstaigai vadovavo direktorė Lilija Paradnikienė. 2007 m. sausio mėn. ugdymo  įstaigoje įkurta pirmoji rajone ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupė neįgaliems vaikams „Spinduliukai“.

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-67 „Dėl Kelmės „Kūlverstuko“ darželio-mokyklos organizacinės veiklos pakeitimo“ nuo 2013 m. rugsėjo 2 d. Kelmės „Kūlverstuko“ darželis-mokykla tampa Kelmės „Kūlverstuko“ lopšeliu-darželiu. 2014 m. rugsėjo 1 d. įstaigoje įsteigtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos padalinys.

Ugdymo įstaigoje veikia 8 ikimokyklinio ugdymo grupės, iš jų 2 ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupės neįgaliems vaikams, ir 3 priešmokyklinio ugdymo grupės. Įstaigą lanko 215 ugdytinių.

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas